Kristian Hunskaar

Hunskaar slekts- og lokalhistorie

Hunskaar slekts- og lokalhistorie er et enkeltpersonforetak som tar oppdrag knyttet til slekts- og lokalhistorie fra ca. 1600 og fram mot vår tid. Spesialområdet er Vestfold, men avhengig av oppdragets art er det også aktuelt å arbeide med andre geografiske områder. Typiske oppdrag kan dreie seg om

 • slektsgransking
 • eiendomshistorikk
 • avskrift av gamle dokumenter
 • kurs og foredrag

  Hunskaar slekts- og lokalhistorie arbeider kildebasert. Det leveres sluttrapport der resultater og konklusjoner er dokumentert med kildereferanser. Der det er nødvendig, er kildene drøftet og analysert. Delrapporter kan leveres underveis, om det er ønskelig.

  Mye arkivmateriale av betydning for slekts- og lokalhistorie er i dag digitalisert og tilgjengelig på internett. Dersom det er behov med undersøkelser i selve arkivene, er det av praktiske årsaker kun aktuelt med undersøkelser i Riksarkivet/Statsarkivet i Oslo og Statsarkivet i Kongsberg.

  Oppdrag avtalt f.o.m. 1. mai 2023 koster kr. 500,- pr time. Kurs og foredrag avtales særskilt. Eventuelle reiseutgifter vil komme i tillegg. Den nevnte sluttrapporten vil dokumentere hva tida har gått med til. Foretaket er inntil videre ikke mva-pliktig.

  Er du interessert, tar du kontakt for en uforpliktende samtale eller brev-/e-postveksling, der vi drøfter hvilke muligheter som finnes. Et eventuelt oppdrag kan avtales med et tak på antall timer, slik at kostnadene kan beregnes på forhånd.

  Kontaktinformasjon:
  Hunskaar slekts- og lokalhistorie
  v/ Kristian Hunskaar
  Lågendalsveien 491
  3270 Larvik
  e-post: khunskaar [krøllalfa] gmail [punktum] com
  tlf. 957 59 857
  org.nr. 997 680 111

  Kvalifikasjoner/publiserte slektshistoriske arbeider
  Kristian Hunskaar er master i historie (UiO 2007) med oppgaven Jordeiendom i Stokke 1624-1750. Interesser knyttet til å eie jordegods. Kristian Hunskaar var 2009-2014 én av to redaktører av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift og 2003-2009 redaktør av det slektshistoriske tidsskriftet Gjallarhorn.

  Slektshistoriske publikasjoner pr. 22. desember 2020:

 • Brunlanes-lensmannen Antonius Jansens slektskrets, Gjallarhorn, nr. 67 (2020/2021), s. [44-57].
 • Bjuerød i Andebu på 1600-tallet, Gjallarhorn, nr. 65 (2020), s. 51-56.
 • Skredder Sigfred Kaspersens familie, Gjallarhorn, nr. 59 (2016), s. 44-46.
 • Nytt om Sigfred-ætta i Sandar, Gjallarhorn, nr. 56 (2015), s. 5-16.
 • Bidrag til Sandefjord-slekta Reinerts historie, Gjallarhorn, nr. 54 (2014), s. 33-39.
 • En feilidentifisering på Holmen i Sandar, Gjallarhorn, nr. 53 (2014), s. 27-28.
 • En stump av et skifte, Gjallarhorn, nr. 53 (2014), s. 28-30.
 • Helge Jensen Brønnums andre kone, Gjallarhorn, nr. 53 (2014), s. 31.
 • Kristen Helgesen på Engø i Sandar og hans slektskrets, Gjallarhorn, nr. 53 (2014), s. 31-36.
 • Hvem var Karl Torsen på Skinmo i Hedrum?, Gjallarhorn, nr. 50 (2012), s. 18-20.
 • Et Ramnes-skifte med relevans for Eiker, Gjallarhorn, nr. 48 (2011), s. 17-18.
 • Etterkommere av Engebret Gjøgri, Gjallarhorn, nr. 47 (2010), s. 28-32.
 • Ola rumpedenger på Berg i Hof, Gjallarhorn, nr. 47 (2010), s. 33.
 • Skjelland i Andebu - Ola Nilsen og hans slekt, Gjallarhorn, nr. 46 (2010), s. 19-25.
 • Åsulv-ætta på Skjelland i Andebu, Gjallarhorn, nr. 46 (2010), s. 26-28.
 • Den genealogiske fantasifiguren Laurits Kristoffersson Marstrand i Tønsberg og hans angivelige barn, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XLII/2 (2009), s. 117-126.
 • Ei slekt fra Sletholt i Kodal, Gjallarhorn, nr. 45 (2009), s. 19-21.
 • Nils skredders slekt fra Andebu, Gjallarhorn, nr. 45 (2009), s. 21-27.
 • Slekta Sletsjøe fra Larvik, Gjallarhorn, nr. 45 (2009), s. 38-40.
 • Flesberginger på Burvall i Kodal, Gjallarhorn, nr. 44 (2009), s. 25.
 • Kontroll og etterprøving av bygdebøker, Genealogen, nr. 2/2008 (2008), s. 11-13.
 • Hvem var Anne Reiersdatter på Møyland i Andebu?, Gjallarhorn, nr. 43 (2008), s. 25-28.
 • Rekonstruksjon av arveoppgjøret etter Jens Brønnum i Sandeherred, Gjallarhorn, nr. 43 (2008), s. 41-49.
 • Hvilken Andebu-prest var Daniel Pedersen på Vestre Hasås i Kodal sønn av?, Gjallarhorn, nr. 43 (2008), s. 50.
 • En slektskrets knyttet til Nedre Møkkenes i Skjee, Gjallarhorn, nr. 40 (2007), s. 505-511.
 • Skatvet i Andebu - to kommentarer, Gjallarhorn, nr. 39 (2006), s. 424.
 • Hans Guttormsen på Steinsholt i Stokke, Gjallarhorn, nr. 39 (2006), s. 465.
 • Arv og ætt på Søndre Bjerke i Hedrum, Gjallarhorn, nr. 38 (2006), s. 370-374.
 • Omkring Åserum-ætlingenes Lo-avstamning, Genealogen, nr. 2/2005 (2005), s. 12-16.
 • Ætlinger av Margrete Gulliksdatter på Søndre Hellenes i Hvarnes, Gjallarhorn, nr. 37 (2005), s. 341-350.
 • Forskningsstatus rundt navnet Schøller i Hedrum, Gjallarhorn, nr. 37 (2005), s. 324.
 • Gard Reines to døtre, Gjallarhorn, nr. 34 (2004), s. 171.
 • Var Tolv Steinsholt fra Haughem?, Gjallarhorn, nr. 34 (2004), s. 149-154.
 • Gamle og nye Skjeauætlinger, Gjallarhorn, nr. 33 (2003), s. 125-130.
 • Gjerlaætta i Skjee - et tillegg, Gjallarhorn, nr. 32 (2003), s. 72.
 • Orden i barneflokken!, Gjallarhorn, nr. 32 (2003), s. 71-72.
 • Nye bidrag vedrørende Pøtten i Brunlanes, Gjallarhorn, nr. 32 (2003), s. 67-70.
 • Gjerlaætta i Skjee, Gjallarhorn, nr. 31 (2003), s. 33-38.
 • Slektsforhold på Nedre Løke i Skjee, Gjallarhorn, nr. 30 (2002), s. 433-440.
 • Litt om Hvitstein i Kodal, Gjallarhorn, nr. 29 (2002), s. 373-374.
 • Ono i Hedrum, Gjallarhorn, nr. 29 (2002), s. 372-373.
 • Borge, Gjennestad og Oserød i Skjee, Gjallarhorn, nr. 28 (2001), s. 323-328.
 • Amerikansk drapssak med norsk bakgrunn, Gjallarhorn, nr. 25 (2000), s. 197-198.

  Sist oppdatert: 22. desember 2020