BEGRAVEDE I HEDRUM 1751-60

BURIED IN HEDRUM 1751-60

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760
1761-1770
1771-1780
1781-1785

De Dødes begravelse og levetiid


1751

2/1   Peder Christensen Sejerstad           a: æt: 43
6/1   Aalve Brynildsen Hvare             a: æt: 42
10/1  Lars Fiæres daatter Maren            3 hebd:
21/2  Ole Store=Jone                 a: æt: 64
21/2  Isaac Wesbyes Søn David             5 hebd:
14/3  Mathias Moes hustrue Elen Sigvardsdaatter    a: æt: 27
18/4  Thor Ronnerøds daatter Anne           a: æt: 9
25/4  Thor Ronnerøds daatter Live           a: æt: 2
20/5  Hans Hellenæs Søn Jacob             6 mens natus
20/5  Jacob NordQvels daatter Maren          12 dies nata
23/5  Ole Qvernedals daatter Maren          a: æt: 1
26/5  Even Tutved                   a: æt: 43
30/5  Hans Fossenes daatter              2 Mens nat:
31/5  Jørgen Ellefsen Stranden            a: æt: 60
3/6   Dorothea Nielsdaatter Giønnes          a: æt: 42 et mens 2
6/6   Birgitte Sørensdaatter Scallet         a: æt: 6
6/6   Birgitte Thorsdaatter Ronnerød         a: æt: 8
27/6  Knud Hougens barn                a: æt: 1
25/7  Søren Regnemoes Søn Søren            nat: ann: 1½
15/8  Poul Kiøndals Søn Abraham            a: æt: 5
12/9  Ole Onues dødfødde drengebarn
18/9  Marthe Tharaldsdaatter             a: æt: 27
17/10  Rasmus N: Odbergs Søn Anund           3 ann: et 3 hebd: nat:
30/10  Gunild Arnesdaatter Aaserum           a: æt: 83
31/10  Bendt Farets Søn Bendt             3 Mens: natus
3/12  Niels Hansen Nomme               a: æt: 27
18/12  Anne Olsdaatter ø: Sejerstad          a: æt: 50
19/12  Maren Rasmusdaatter N: Odberg          a: æt: 75
19/12  Svend Henricsen                 a: æt: 22

1752

1/1   Ole Pedersens uægte Søn Peder          1 mens: nat
6/1   Lars Aasens Søn Iver              a: æt: 11
13/1  Ole Lysnes Søn Anund              a: æt: 2
13/1  Rasmus Qvelles yngste daatter
31/1  Karen Thorsdaatter ø: Ringdal          a: æt: 34
31/1  Gullic Bomestads Søn Poul            17 d: nat:
13/2  Ole Nord=Qvell                 a: æt: 65
13/2  Søren s: Jones hustrue Gunild Anundsd:     a: æt: 36
21/2  Hans Hansen Skindmoe              a: æt: 39
28/2  Ole Hansen Nou                 a: æt: 72
2/3   Anne Anundsdaatter Kiønnerød          a: æt: 50
30/3  Anders Hoflands Søn Peder            3 m: nat:
19/4  Maren Larsdaatter Fiære             a: æt: 73
23/4  Ellef Olsen Farmen               a: æt: 88
23/4  Karen Sørensdaatter Nordrum           a: æt: 48
23/4  Jens W: Hvarnes Søn Lars hiemmedøbt       8 dies nat:
14/5  Karen Jensdaatter S: Sejerstad         a: æt: 53
23/5  Live Andersdaatter Aasen            a: æt: 20
28/5  Isaac Sundets Søn Niels             mens: 1 nat:
29/5  Niels Herbiørnerød               a: æt: 50
11/6  Anne Ellingsdaatter Backe            a: æt: 65
24/8  Maren Christensdaatter Tostved         10 dies
3/9   Niels Nordre Bierches barn, dødfød
13/9  Anders Christensen Nordre Lunde         ann: 14
12/10  Mogens Andersen Fossene             a: æt: 48
5/11  Anne Lu(?)e(?)dal                a: æt: 90
5/11  Jyelen Mickelsdaatter Tutved          14 d:
10/11  Lars Westrum                  n: 47 ann:
10/11  Anders ø: Bergens dødfødde barn
10/12  Hans Hagenes dødfødde Søn
10/12  Svend Larsen Lyseboe              9 mens: n:
30/12  Karen Erichsdaatter Jomfrue=Øen         a: æt: 66

1753

6/1   Ole Olsen Rødningen               a: æt: 69
13/1  Svend Husets dødfødde Søn
14/1  Maren Scotan                  a: æt: 81
14/1  Antonette Henricsd:               a: æt: 67
18/2  Ragnild Jørgensdaatter Becken          8 dies nata
1/3   Søren Gulsrød                  a: æt: 88
4/3   Elen Wilhelmsdaatter Ragnilrød         a: æt: 65
28/3  Christine Olsdaatter Hole            n: 1 mens: 6 d:
23/4  Karen Andersdaatter (?)Huns_offt(?)       a: æt: 60
24/4  Lars Jensen Hvarnes               3 hebd: n:
13/5  Else Simonsdaatter Hvare            n: 6½ ann:
17/6  Ole Stubberøds hustrue             a: æt: 70
13/7  Anne Svergelsdaatter Regnemoe          a: æt: 80
15/7  Hanna Hansdaatter                3 hebd: n:
22/7  Lars Olsen                   n: 2 ann:
6/9   Maren Lu(?)e(?)dal               n: 50 ann:
29/9  Just Røds dødfødde barn
9/11  Else Poulsdaatter Nord=Jone           n: 14 ann: et 10 mens:
18/11  Anders Pedersen Sejerstad            n: 26 ann: et 8 mens:
30/12  Karen Sigvardsdaatter Giønnes          n: 76 ann:
30/12  Karen Truelsdaatter               n: 12 hebd:

1754

13/1  Christopher N. Odbergs dødfødde barn
17/1  Jacob Halvorsen Kiønnerød            15 hebd: n:
25/1  Isaac Regnemoe                 n: 65 ann:
30/1  Ole Jørgensen S: Lunde             a: æt: 63
7/2   Jacob Nielsen Giønnes              a: æt: 14
11/2  Hans Jansen Regnemoe              a: æt: 66
17/2  Hanna Hansdaatter                9 mens: n:
8/3   Søren Halvorsen Tejen              a: æt: 90
8/3   Aase Tharaldsd:                 a: æt: 46
10/3  Ole Jacobsen Hvarnes              a: æt: 50
15/3  Margareth Olsdaatter Solberg          a: æt: 13
31/3  Anne Arildsdaatter Rimstad           a: æt: 76
31/3  Inger Stor=Jone                 a: æt: 70
2/4   Else Hansdaatter Nomme             a: æt: 23
15/4  Maren Findsdaatter S: Jone           a: æt: 84
21/4  Jens Olsen og Kirstine Olsdaatter, tvillinger,
    (...) hiemedøbte og kort effter døde
28/4  Hans Andersens barn paa N: Hellenes       8 dies n:
29/5  Johanne Hansdaatter Sejerstad          a: æt: 39
    død i barselseng og barnet (?)med(?)
2/6   Otter S: Lundes (?)liden(?) daatter       2 mens: n:
30/6  Hans Brunvalds barn ved den gl: hammer
14/7  Hans Olsen Stubberød              a: æt: 63
14/7  Iver Asbiønnerøds barn
14/7  Jon Asbiønnerøds barn
4/8   Gunild Andersdaatter ved den gl: hammer     n: 2½ ann:
11/8  Børge Olsen Aasen                a: æt: 65
9/9   Ole Butterøds daatter
13/9  Marthe Sørensdaatter Landhiem          6 d:
15/9  Svend Jensen W: Hvarnes             5 hebd:
22/9  Iver Larsens Søn ved den nye hammer
10/10  Kirsten Mathiisdaatter Onue           a: æt: 60
10/11  Helvig Christensdaatter Næss          1 m:
14/11  Karen Svendsdaatter Ejet            a: æt: 74
8/12  Gunild Hansdaatter Ringdal           a: æt: 4
22/12  Søren Andersen Lyseboe             a: æt: 44
22/12  Gunild Jonsdaatter Rød             a: æt: 35
23/12  Hans Schindmoe                 a: æt: [alder mangler]

1755

5/1   Karen Anundsdaatter Næss            a: æt: 38
5/1   Gunild Henrichsd: Fosserød           a: æt: 4
5/1   Inger Henrichsdaatter ibid:           a: æt: 2
6/1   Peder Andersen N: Odberg            a: æt: 25½
19/1  Peder Olsen Huset                a: æt: 19
23/1  Ole Scogshagen                 a: æt: 46
23/1  Niels Sørensen Fiære              a: æt: 80
6/2   Maren Thorsdaatter Reppesgaard         a: æt: 28
7/2   Henric Hofland                 a: æt: 100
9/2   Sigvard Backe                  a: æt: 66
9/2   Elen Christophersdaatter Rimstad        a: æt: 47
19/2  Gunild Nielsdaatter Hvare            a: æt: 47
2/3   Tærjer Farmen                  a: æt: 45
2/3   Ole Olsen Nord=Qvell              a: æt: 28
16/3  Hans Christensen Ringdal            a: 1 et 3 m: n:
11/4  Jørgen Hansen Isbield              a: æt: 69
9/5   Aase Anundsdaatter Westrum           a: æt: 43
1/6   Anders Thorsen Løvaas              a: æt: 51
1/6   Niels Clausen Backe               a: æt: 76
1/6   Peder Nielsen Grinet              ann: æt: 55
8/6   Lars Olsen Monnejorde              a: æt: 54
29/6  Maren Butolphsdaatter ved den gl: hammer    a: æt: 10
29/6  Maren Larsdaatter Solverød           a: æt: 4
1/7   Ole Abrahamsen N: Lunde             a: æt: 2½
6/7   Jacob Sørensen Landhiem             21 hebd: n:
13/7  Judichen Sørensd: Stensholt           5 hebd: n:
24/7  Abraham Olsen W: Reppesgaard          a: æt: 16
27/7  Karen Davidsdaatter Ringdal           n: 1½ a:
9/8   Birthe Larsdaatter Allum            60 ann: 6 m: n:
10/8  Jacob Henrichsen N: Odberg           80 ann:
13/8  Signe Gudmundsd: Høevig             a: æt: 1
13/8  Christine Gudmundsd: ibid:           6 mens: n:
31/8  Hedevig Sørensd: Næss              a: æt: 6
29/9  Niels Evensen Rep                a: æt: 35
29(?)/9 Gunild Nielsdaatter               a: æt: 1
15/10  Maren Gudmundsdaatter              a: æt: 65
4/11  Margarete Pedersdaatter Gunnerød        a: æt: 59
4/11  Berthel Johannissen Ulverød           a: æt: 4
16/11  Gunild Sørensdaatter Landhiem hiemmedøbt    4 d:
5/12  Arne Hafalden                  a: æt: 75
7/12  Ole Svendsen Rimstad              a: æt: 49
7/12  Signe Hansdaatter Rødningen           a: æt: 64
21/12  Peder Rød                    a: æt: 74

1756

6/1   Johanne Gielstad                a: æt: 56
25/1  Sl: Johan Røsters Enke Maria Andrees.daatter  a: æt: 65
6/2   Marthe Haagensdaatter              a: æt: 70
17/2  Birthe Maria Erichsdaatter Tejen        a: æt: 34
29/2  Sigvard Nielsen Aarqvisle            a: æt: 42
    Lars Hansen Hedrum               a: æt: 32
    Iver Iversen Hougen               a: æt: 16
    Disse tree druknede i Laugen uden for
    Præstegaarden Dom: Sexagesima da de med flere
    vovede sig ud paa Iissen for at hjelpe en Hest
    op af Vandet.
20/3  Groe Bendtsdaatter               a: æt: 77
22/3  Ambiørn Eftedal                 a: æt: 74
28/3  Anne Olsdaatter Nordrum             a: æt: 82
30/3  Gunild Sørensdaatter Stubberød         a: æt: 55
6/4   Ingeborg Pedersdaatter Hagen          a: æt: 78
19/4  Anne Larsd: Rimstad               a: æt: 13
20/4  Peder Hansen Hellenes              12 hebd: n:
20/4  Christopher Jørgensen Becken          n: 8 hebd:
20/4  Anders Beckens hiemedøbte daatter
20/4  Peder Olsen Bustehullet             n: 50 ann:
21/4  Kirsten Olsd: Hagen               a: æt: 75
23/4  Esther Olsd: Faret               a: æt: 53
6/5   Kirsten Pedersdaatter Onue           a: æt: 42
9/5   Henrich Hansen Sundet              n: 5 hebd:
15/5  Christen Stensholt               a: æt: 70
15/5  Christen Iversen Herbiørnerød          a: æt: 61
16/5  Hans Iversen Aasestad              n: 1 ann: et 18 hebd:
23/5  Rasmus Matthiesen Onue             a: æt: 40
30/5  Gunder Jensen Biønnes              a: æt: 60
7/6   Ragnild Olsd: Plankelie             1 ann: 9 hebd: n:
7/6   Søren Nielsen Lyseboe              n: 5 hebd:
20/6  Birthe Maria Torstensdaatter Tejen       n: 17 hebd:
20/6  Christine Olsdaatter Hole            n: 16 hebd:
11/7  Maren Christensdaatter Nord=qvell        a: æt: 44
11/7  Birthe Sørensdaatter Løvaas           a: æt: 48
11/7  Halvor Ellefsen Rødningen            n: 4 ann:
18/7  Niels Olsen Hofland               a: æt: 66
31/7  Siri Jonsdaatter S: Lunde            a: æt: 66
1/8   Else Olsdaatter Udeklef             n: ann: 2 mens: 2 (..)
8/8   Henrich Hansen Fossene             6 hebd: n:
8/8   Christen Olsen Gielstad             n: 55 ann:
24/9  Kirsten Henrichsdaatter Hofland         a: æt: 59
16/10  Gunild Hansdaatter Ringdal           2 hebd: n:
17/11  Gullich Jørgensen en lægdslem          a: æt: 60
24/11  Jan Ottersen ved den gamle Hammer        a: æt: 60
3/12  Ole Iversen Scougen               n: a: 54 m: 4
5/12  Matthias Olsen Hussbakken            a: æt: 50
5/12  Maren Jonsdaatter Hellenes           a: æt: 40
5/12  Siri Nielsdaatter Rep              a: æt: 81
15/12  Anne Larsdaatter Birkelund           a: æt: 46

1757

2/1   Iver Bomen                   a: æt: 60
6/1   Lars Olsen Ragnildrød              12 hebd: n:
16/1  Jens Aasestad                  a: æt: 65
23/1  Randi Andersd: Robol              
23/1  Anne Marie Hafalden               5 hebd: n:
9/2   Anders Tollefsen Rødningen           a: æt: 79
9/2   Arne Hussebakken                a: æt: 50
19/2  Marthe Gullichsdaatter Holm           n: 41 a: 5 m:
2/3   Niels Larsen v: Reppesgaard           a: æt: 56
2/3   Allete Halvorsdaatter Hofland          a: æt: 7
6/3   Maren Matthiisd: Kiøndal            a: æt: 38
9/3   Karen Christophersdaatter Rien         a: æt: 60
9/3   Søren Thorsen Støland              3 mens: n:
9/3   Friderich Olsen N: Holt             38 a: et 1 m: n:
13/3  Søren Landhiems Søn død strax effter fødselen
20/4  Niels Nielsen Ringdal hiemedøbt         1 d: n:
24/4  Anne Christophersdaatter Faret         a: æt: 23
24/4  Hans Jansen Uroa                20 hebd: n:
24/4  Linne Singdalsd: Aaserum            1 m: n:
29/4  Anders Christophersen Hofland          14 d: n:
1/5   Gunne Olsdaatter Heum              a: æt: 76
1/5   Niels Rødningens dødfødde Søn
15/5  Christen Pedersen Herbiørnerød         1 A: n:
21/5  Kirsten Nirisdaatter              90 A: n:
28/7  Hans Nielsen Aaserum              29 a: n:
31/7  Inger Hansd: Giønnes              59 a: n:
7/8   Gunild Jørgensd: Becken             5 hebd: n:
7/8   Birthe Hansd: Backe               1 a: n:
28/8  Just Hellenes                  65 a: n:
28/8  Gullich Jonsen Hvarnes             3 a: n:
10/9  Helvig Hansdaatter Nanset            a: 60 n:
18/9  Elen Sørensdaatter Lyseboe           29 a: n:
18/9  Frans Nord:qvells dødfødde Daatter
23/10  Gunild Hansdaatter Ringdal           3 hebd: n:
26/10  Matthias Nielsen Hvare             3 M: n:
4/11  Elen Arnesdaatter Hafalden           34 a: 3 m: n:
5/11  Anders Nielsen v: Ringdal            ½ a: n:
10/11  Christine Hansdaatter Stensvold         8 hebd: n:
9/12  Ole Hole                    52 a: n:
11/12  Siri Tores Daatter Lyseboe           61 a: n:
11/12  Birthe Christensdaatter Rødningen        8 m: n:
11/12  Jacob Nord=qvells dødfødde Daatter
16/12  Maren Daniels Daatter Hagenes          35 a: 10 m: n:
16/12  Marthe Anunds Daatter Backe           27 A: n:

1758

6/1   Anne Maria Ottersdaatter            5 M: n:
8/1   Torjer Larsen Lyseboe              a: æt: 50
13/1  Marthe Jensdaatter Backe            3 hebd: n:
16/1  Dorothea Lars=Daatter Rømingen         40 A: n:
20/1  Dorothea Qverchen                a: æt: 50
31/1  Lars Nord(..)s dødfødde Søn
22/2  Hans Anundsen Kiønnerød             a: æt: 23
26/2  Hans Sørensen Butterød             16 Hebd: n:
27/2  Jon Iversen Westrum               35 A: n:
8/3   Maren Simons Daatter St: Jone          70 A: n:
9/4   Helvig Olsdaatter Nordqvell           3 M: n:
27/4  Hans Pedersen Herbiørnerød
30/4  Peder S: Jone                  57 A: n:
30/4  Gunild Sørensd: S: Jone             50 A: n:
30/4  Anne S: Holt                  53 A: n:
7/5   Anders Christensen Stensholt          26 A: n:
27/5  Lars Andersen ved den gamle hammer       2 M: n:
28/5  Maren Sørens=Daatter Moe            70 A: n:
6/6   Giertrud Andersdaatter Stubberød        34 A: n:
11/6  Anders Jansen Uroa               11 hebd: n:
18/6  Lars Olsen Hussebakken             67 A: n:
2/7   Maria Mogens=Daatter Vierød           80 A: n:
23/7  Ingeborg Arnes Daatter Vierød          12 hebd: n:
12/8  Maren Larsdaatter Sejerstad
13/8  Anne Isaachs Datter Backe            6 M: n:
4/9   Anne Asbiørns Daatter Damen           17 A: n:
5/9   Aase Hans Daatter Ringdal            87 A: n:
27/9  Johanne Michels Daatter Svenerød        3 A: n:
29/10  Kirsten Ivers Daatter ø: Bergan         1 A: 2 M: n:
1/11  Iver Olsen S: Jone               81 A: n:
1/11  Anne Sørens Daatter S: Jone           17 A: n:
5/11  Ole Jensen Kasted                8 A: n:
11/11  Sigvard Jansen ved den nye hammer        48 A: n:
11/11  Daniel Andersen
12/11  Aase Christensdaatter Ringdal          9 A: n:
3/12  Daniel Hansen Hagenes              3 A: n:
3/12  Carl Hansen Hagenes               3 A: n:
13/12  Hans Andersen N: Hellenes            34 A: n:
24/12  Birthe Rasmusdaatter              2 A: n:
27/12  Maren Jonsd: Hvarnes              6 M: n:

1759

5/1   Mester Daniel Toresen ved den nye hammer    a: æt: 73
6/1   Hans Jonsen Svartangen             3 A: n:
8/1   Iver Singdalsen Aaserum             63 A: n:
14/1  Ole Larsen Solverød               44 A: n:
22/1  Anders Hansen Gaasholt             52 A: n:
27/1  Anne Olsdaatter Tutved             a: æt: 70
28/1  Hans Hansen Stubberød              a: æt: 2
28/1  Christen Larsen Kasted             a: æt: 2
2/2   Maren Jacobs Daatter              26 hebd: n:
8/2   Hans Andersen Landhiem             a: æt: 35
8/2   Anders Farets dødfødde Søn
9/2   Maren v: Reppesgaard              a: æt: 60
11/2  Tor Mortensen Tostved              4 A: n:
16/2  Inger Gullichsdaatter Aasildrød         80 A: n:
17/2  Christen Iversen Nome              74 A: n:
18/2  Guldbrand Andersen Holm             a: æt: 35
2/3   Søren Regnemoe                 a: æt: 43
4/3   Ingeborg Holua                 a: æt: 70
9/3   Barbara Hans Daatter Udeklef          31 A: n:
18/3  Anund Olsen Broen                4½ A: n:
18/3  Tor Michelsen Svenerød             14 hebd: n:
19/3  Jon Asbiønerød                 69 A: n:
23/3  Michel Pedersen Tutved             36 A: n:
24/3  Helene Sophia Justs=Daatter ved den nye hammer 26 A: n:
25/3  Christopher Pladssens hustru          30 A: n:
28/3  Marthe Ivers Daatter Scallet          50 A: n:
4/4   Birthe Rasmus Daatter Backe           a: æt: 71
8/4   Gunild Svennerød                68 A: n:
8/4   Clemen Nanset                  a: æt: 42
16/4  Signe Ellefs Daatter Nordqvell         2 M: n:
16/4  Birthe Olsdaatter ibid:             a: æt: 7
17/4  Gunild Hans Daatter Hellenes          4 M: n:
22/4  Klokkeren Anders Kiær              51 A: n:
22/4  Marthe Poulsdaatter Sejerstad          75 A: n:
22/4  Kirsten Sørensdaatter Regnemoe         3 A: n:
6/5   Gunild Justsd: Rød               15 hebd: n:
6/5   Barbara Jonsd: Hvarnes             5 A: n:
6/5   Anne Rasmusdaatter Holua            1 A: n:
15/5  Lars Olsen Lunde                63 A: n:
18/5  Maren Simons Daatter Ronerød          73 A: n:
23/5  Singdal Iversen Aaserum             37 A: n:
24/5  Anders Hansen Landhiem             7 A: n:
27/5  Anne Poulsd: Lie                9 dies n:
31/5  Jacob Larsen Allum               11 hebd: n:
5/6   Jacob Anundsen Hougen              2 A: n:
8/6   Karen Tors Daatter Tejen            35 A: n:
10/6  Ole Olsen Stubberød               60 A: n:
14/6  Anders Hansen Løve               72 A: n:
8/7   Anne Ols Daatter Grinet             26 A: n:
8/7   Aase Christensd: Ringdal            3 M: n:
19/7  Christen Rasmusen Melløe            12 hebd: n:
21/7  Maren Ottersd: ved den nye hammer        6 M: n:
22/7  Kirsten Olsdaatter Øxenholt           48 A: n:
22/7  Marthe Hansd: Nordqvell             47 A: n:
17/8  Hans Sørensen Scallet              a: æt: 21
19/8  Kirsten Olsdaatter Aasildrød          a: æt: 80
26/8  Inger Olves Daatter               75 A: n:
16/9  Anne Knuds Daatter Hvarnes           a: æt: 74
30/9  Elen Jacobsdaatter S: Odberg          a: æt: 62
24/10  Maren Halvorsd: Reppesgaard           5 hebd: n:
16/11  Gunder Farmen                  30 a: n:
3/12  Elizabeth Olsd: Brendebøen           26 hebd: n:
15/12  Else Hansd: Regnemoe              8 hebd: n:
15/12  Lars Jac: Sejerstads dødfødde Søn
16/12  Erich Andersen Holt               7 Mens: n:
23/12  Birthe Halvorsd: Hofland            84 Ann: n:
26/12  Anders Hansen Biønnes              a: æt: 1

1760

4/1   Thore Hagen                   a: æt: 68
20/1  Barbara Sejerstad                a: æt: 64
24/1  Sibille Sing: d: Aaserum            10 hebd: n:
27/1  Abraham Ringdal                 9 Dies n:
2/2   Ole Hansen Nordqvell              3 Ann: n:
10/2  Elen Iversd: Hafalden              10 hebd: n:
14/2  Maren Brevig                  a: æt: 60
17/2  Abraham Saugstuen                29 Ann: n:
19/2  Thor Reppesgaard                73 Ann: n:
27/2  Gubiør Hansd: Rød                a: æt: 1
8/3   Karen Isaachsd: Uroe              4 hebd: n:
9/3   Inger Jansd: Bergen               8 Dies n:
23/3  Tolv Ødegaardius død=fødde Søn
3/4   Jacob Rømingen                 13 Hebd: n:
11/4  Skov=Rider Abraham Refelt            58 Ann: n:
13/4  Birthe Torstensd. Tejen             a: æt: 1
17/4  Ole Justsen Giønnes               1 Mens: n:
5/5   Birthe Ols Daatter Reppesgaard         a: æt: 14
8/5   Elen Tharalds D: øvre Bergen          73 Ann: n:
24/5  Helvig Tharalds D: øvre Bergen         81 Ann: n:
24/5  Lars Poulsen Giønnes              23 Ann: n:
4/6   Matthias Davidsen Ringdal            3 Hebd: n:
8/6   Christen Olsen Stubberød            36 Ann: n:
22/6  Halvor Birkelunds dødfødde Daatter
23/6  Borild Efftedal                 59 Ann: n:
29/6  Guldbrand Christensen Hellenes         22 Ann: n:
6/7   Ragne Andersd: Røbøl              a: æt: 3
20/7  Barbara Gullichsd: Hellenes           12 Ann: n:
29/7  Gunder Hansen Rouan               15 Ann: n:
9/8   Niels Andersen Hofland             a: æt: 1
12/8  Anne Hans Daatter Løve             6 Hebd:
31/8  Hans Svendsen Skindmoe             10 Dies n:
3/9   Else Halvorsd: Reppesgaard           3 Hebd: n:
26/9  Poul Gullichsen Bomestad            18 Hebd: n:
28/9  Helge Torjersen Næs               70 Ann: n:
17/10  Kirsten Niels=d: Sejerstad           88 Ann: n:
17/10  Hans Mogensen Onu                a: æt: 14
19/10  Engelbreth Justesen Rød             4 M: n:
28/10  Tollef Stensvolds dødfødde Søn
18/12  Hans Hansen Regnemoe              3 hebd: n:
21/12  Halvor Thronsen Virgenes            a: æt: 81
25/12  Margareta Rejersd: Gunerød           9 Mens: n:

Kilde: Riksarkivet: Ministerialbok 1 for Hedrum, 1751-85 (mikrofiche)

Kristian Hunskaar 2000