BEGRAVEDE I HEDRUM 1761-70

BURIED IN HEDRUM 1761-70

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

1751-1760
1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770
1771-1780
1781-1785

De Dødes Begravelse og Alder


1761

2/1   Christen Nielsen Ringdal            38 ann: n:
4/1   Søren Olsen Næs                 63 ann: n:
12/1  Anne Henrichsd: Lünde              a: æt: 87
15/1  Inger Jensdaatter Lünde             32 ann: n:
25/1  Inger Jonsdaatter Lünde             14 d: n:
1/2   Peder Sørensen Nordrum             a: æt: 1
8/2   Ole Abrahamsen Lünde              14 D: n:
21/2  Anne Poulsd: Lie                14 D: n:
2/3   Peder Stensvold                 a: æt: 52
15/3  Gullich Hansen Hellenes             14 D: n:
15/3  Maren Nielsd:                  6 m: N:
15/3  Jacob Reppes dødfødde Søn
15/3  Jens v: Hvarnes hiemedøbte Søn, Svend      8 D: n:
11/4  Johannes Ulverød                 a: æt: 53
12/4  Kirsten Hansd: Ødegaarden            a: æt: 40
30/4  Jacob Sundbyes død-fødde Søn
17/5  Ole Mørch                    a: æt: 74
30/5  Halvor Nielsen Øen               14 D: n:
31/5  Lars Jonsen Rimstad               a: æt: 61
31/5  Anne Hansd. Rimstad               a: æt: 25
31/5  Karen Olsd: Nordqvel              a: æt: 1
5/6   Anne Christensd: Ringdal            7 M: n:
8/6   Helvig Larsd: Nord: Jone            a: æt: 61
8/6   Anders Biønnes                 14 hebd: n:
14/6  Helvig Johannes=D:               16 hebd: n:
19/6  Johanne Maria Jens: D: Løve           a: æt: 27
18/7  Helene Halvorsd: Aaserum            3 Mens: n:
19/7  Hans Poulsen Ødegaard              7 hebd: n:
19/7  Barbara Hansd: Hellenes             a: æt: 51
19/7  Karen Christens Daatter Rimstad         a: æt: 61
7/8   Anne Christophers Daatter Hofland        a: æt: 23
22/8  Even Mørch                   a: æt: 25
22/8  Maria Andersd: ved den Nye h:          a: æt: 33
23/8  Jacob Strandens dødfødde Søn
6/9   Isak Holes dødfødde Daatter
20/9  Halvor Nysted                  14 Dies n:
29/9  Maren Torgers Daatter Næs            a: æt: 90
29/9  Aase Nordqvell                 a: æt: 60
11/10  Torger Nielsen Landhiem             a: æt: 24
19/10  Christopher Halvorsen Hagen           a: æt: 16
20/10  Karen Hagtved                  63 a: n:
31/10  Aase Hansd: Regnemoe              41 a: n:
2/11  Halvor Hansen Hvarnes              48 a: n:
2/11  Thor Skoglemoes Daatter Anne          2 a: n:
4/11  Anne Iversd: Asbiønerød             1½ a: n:
15/11  Elen Kiønerød                  13 hebd: n:
15/11  Kirstine Herbiørnerød              1½ ann: n:
21/11  Inger Melløe                  5 Mens: n:
25/11  Maren Rødningen                 a: æt: 30
25/11  Kirsten Christensd: St: Jone          a: æt: 70
26/11  Allet Christoph: d: Faret            22 a: n:
13/12  Peder Sørensen S: Jone             a: æt: 1
15/12  Sergeant Henrich Løve              65 a: n:
20/12  Annichen Tompten                73 ann: n:
20/12  Antonette Reppesgaard              14 dies n:
27/12  Birthe Rep                   3 ann: n:
31/12  Brynild Hagtved                 81 ann: n:

1762

1/1   Maren Hansd: Sejerstad             6 hebd: n:
6/1   Karen Jonsd. Hougen               72 ann: n:
10/1  Birthe Cathrine Nanset             17 a: n:
18/1  Maren Anundsd:                 73 ann: n:
18/1  Anne Maria Fossene               7 hebd: n:
23/1  Soren Scallet                  a: æt: 54
29/1  Thor Rasmusen Melløe              6 mens: n:
2/2   Lars Olsen Solverød               21 a: n:
15/2  Birthe Kirstine Hole              6 M: n:
18/2  Henrich Christensen Skyehagen          14 D: n:
21/2  Anne Cathrine Aaserum              6 Hebd: n:
24/2  Anne Nielsd: Støland              a: æt: 69
28/2  Friderica Olsd: Skyehagen            10 Hebd: n:
2/3   Karen Ulvedalen                 a: æt: 63
7/3   Anne Bekken                   3 M: n:
7/3   Svend Nordqvells dødfødde Daatter
7/3   Christen Jensen                 8 M: n:
7/3   Torger Nordrum                 6 M: n:
10/3  Lars Anundsen Allum               6 Hebd: n:
10/3  Helvig Henrichsd: Westrum            7 hebd: n:
14/3  Thore Giestsd: Svenerød             a: æt: 40
14/3  Anne Abrahamsd: Lünde              a: æt: 17
17/3  Torger Ambiørnsen Westbye            1 a: n:
18/3  Ellev Bierche                  a: æt: 45
19/3  Antønnes Jansen                 a: æt: 39
28/3  Inger Larsd: Hougen               a: æt: 80
31/3  Anders Larsen                  a: æt: 45
13/4  Isak Christophersen Rødningen          a: æt: 35
24/4  Ole Rejersen Gunnerød              19 Hebd: n:
2/5   Anders Larsen Tutved              3 Hebd: n:
7/5   Ole Larsen Lyseboe               10 M: n:
7/5   Siri Hansd: Biønnes               6 Hebd: n:
7/5   Karen Arnes D: M: Jone             a: æt: 73
8/5   Anne Iversd: Hougen               a: æt: 57
9/5   Torger Tollevsen Stensvold           4 M: n:
16/5  Karen Lysnes                  79 a: n:
23/5  Jørgen Isbield                 1 A: n:
31/5  Hans Svartangen                 6 M: n:
13/6  Lars Jacobsen Kragelund             a: æt: 74
20/6  Else Qvelsvigen                 a: æt: 67
24/6  Birthe Kragelund                a: æt: 76
27/6  Hans Andersen ved den gl: hammer        1 A: n:
30/6  Niels Løves dødfødde Daatter
2/7   Dorthe Arnesd: Tagtved             a: æt: 40
25/7  Christen Nielsen Hellenes            4 M: n:
25/7  Christen Nielsen ibid:             4 M: n:
25/7  Karen Olsd: Udklev               4 M: n:
25/7  Live Anundsd: Westbye              a: æt: 46
25/7  Niels Fransen Moe                a: æt: 24
25/7  Helvig Hansd: Biønnes              8 A: n:
12/9  Gunne Drængs Daatter Ringdal          48 Ann: n:
18/9  Kirstine Hansd: Bergen             1½ ann: n:
29/9  Gunild Hansd: Hellenes             9 hebd: n:
3/10  Ole Pedersen Sejerstad             28 Ann: n:
20/10  Niels Olsen Sejerstad              a: æt: 45
1/11  Maria Poulsd. Odberg              a: æt: 21
1/11  Karen Hansd. Rien                13 a: n:
1/11  Marthe Rasmusd: N: Odberg            a: æt: 2
2/11  Anne Christensd. ved den gl: hammer       74 a: n:
2/11  Hans Olsen ø: Sejerstad             46 a: n:
2/11  Antonette Hansd: ibid:             18 a: n:
7/11  Lars Hansen Sejerstad              16 a: n:
12/11  Hans Larsen Sejerstad              67 a: n:
16/11  Maren Jørgensd: Dal               44 a: n:
16/11  Inger Hansd. ibid:               a: æt: 50
16/11  Margrete Hansd: ib:               a: æt: 13
17/11  Hans Andersen Bierke              13 a: n:
20/11  Anne Maria Pedersd: ved den nye hammer     3 hebd: n:
21/11  Anders Øxenholt                 74 a: n:
21/11  Jon Andersen ibid:               25 a: n:
21/11  Ingeborg Andersd:                22 a: n:
21/11  Anne Andersd: ibid:               18 a: n:
21/11  Siri Larsd: Odberg               86 a: n:
24/11  Lars Larsen Hvarnes               36 a: n:
24/11  Maren Erichsd: ibid:              67 a: n:
24/11  Anne Jacobsd: ibid:               16 a: n:
24/11  Sigvard Jacobsen Hellenes            19 a: n:
24/11  Elizabeth Jacobsd: ibid:            a: æt: 23
24/11  Birthe Jonsd: Hellenes             a: æt: 42
24/11  Anne Erichsd: Odberg              a: æt: 27
24/11  Jacob Simonsen Hvare              a: æt: 10
24/11  Karen Halvorsd: Hvarnes             11 a: n:
24/11  Gullich Jonsen Hvarnes             a: æt: 2
2/12  Lars Jacobsen Sejerstad             32 a: n:
5/12  Ole Jacobsen Rep                6 hebd: n:
12/12  Lars Hansen Bomen                60 a: n:
17/12  Ide Poulsd: Sejerstad              82 a: n:
17/12  Christen Iversen Herbiørnerød          a: æt: 1
22/12  Mette Pedersd: ibid:              a: 8 n:
23/12  Maren Jonsd: ibid:               68 a: n:
23/12  Elen Anundsd: Stensvold             65 a: n:
24/12  Rasmus Rasmusen Hagtved             19 a: n:
24/12  Margrete Halvorsd: v: Reppesgaard        18 d: n:
27/12  Simon Christophersen Scoglemoe         50 a: n:
27/12  Marthe Simonsd: ibid:              83 a: n:
27/12  Anders Halvorsen Bekken             a: æt: 40
28/12  Kirstine Pedersd: Herbiørnerød         9 mens: n:
29/12  Søren Anundsen Bierke              82 a: n:

1763

6/1   Halvor Andersen Bekken             7 ann: n:
6/1   Rasmus Jørgensen ibid:             4 ann: n:
6/1   Magdalena Olsd: Farmen             a: æt: 52
9/1   Soren Larsen Sejerstad             47 ann: n:
12/1  Anne Hansd: Stubberød              55 ann: n:
13/1  Gunild Hansd: Bierke              27 ann: n:
13/1  Claus Christensen S: Jone            a: æt: 49
13/1  Lars Larsen Ragnildrød             a: æt: 11
23/1  Helvig Henrichsd: Westrum            4 hebd: n:
29/1  Inger Jacobsd: Allum              a: æt: 16
30/1  Maren Rasmusd: Nordrum             31 ann: n:
5/2   Ole Jacobsen Allum               a: æt: 14
10/2  Madm Bouman                   a: æt: 60
11/2  Johanne Thoresd.                10 ann: n:
12/2  Hans Thomesen ved den gl: hammer        a: æt: 30
13/2  Jacob Sundbye                  48 ann: n:
13/2  Anne Christensd: S: Jone            a: æt: 30
13/2  Anne Sørensd: ibid:               8 d: n:
13/2  Ole Erichsen Qvelle               a: æt: 2
16/2  Inger Gullichsd: Westrum            3 a: n:
18/2  Hans Hansen Sejerstad              4 hebd: n:
21/2  Lars Sørensen Rømingen             28 ann: n:
23/2  Arne Olsen Husset                40 a: n:
23/2  Børge Halvors: Virgenes             49 a: n:
23/2  Christopher Abrah: Hussebakken         14 d: n:
23/2  Marthe Olsd: Grimholt              70 a: n:
23/2  Anne Hansd: Kruge                13 hebd: n:
23/2  Karen Olsd: Hougen               14 d: n:
23/2  Hans Buste=Hullets hiemedøbte Daatter Anne   5 d: n:
24/2  Cathrine Skindmoe                24 a: n:
27/2  Søren Halv: Grinet               2 ann: n:
6/3   Svend Christensen Bonegolt           58 ann: n:
13/3  Christopher Nansets dødfødde Daatter
14/3  Jens (..)jers Søn Jacob             4 ann: n:
17/3  Hans Andreesen ved den gl: hammer        35 ann: n:
31/3  Peder Olsen Stubberød              14 d: n:
4/4   Barbara Sørensd. Biønnes            45 ann: n:
17/4  Jon Diderichsen Bonnegolt            a: æt: 56
23/4  Maren Jensd: S: Aasildrød            a: æt: 34
24/4  Jacob Brathagen                 39 ann: n:
24/4  Borild Michelsd: Efftedal            14 D: n:
29/4  Lars Iversen Bergen               8 ann: n:
30/4  Jacob Abrahamsen                40 ann: n:
30/4  Jens (..)jers dødfødde Søn
1/5   Henrich Olsen Fosserød             ann: 63 natus
5/5   Madm Zimerman                  39 ann: n:
8/5   Elen Jensd: Hafalden              16 ann: n:
10/5  Iver Brynildsen Aaserum             80 ann: n:
10/5  Poul Iversen Aaserum              a: æt: 37
12/5  Niels Stensholt                 a: æt: 54
15/5  Inger Grimholt                 3 hebd: n:
15/5  Ole Hougen                   a: æt: 12
15/5  Halvor Scoglemoe                a: æt: 11
15/5  Ingeborg Olsd: Stor Jone            a: æt: 70
24/5  Abraham Brendeboe                2 ann: n:
5/6   Simon Jørgensen Scoglemoe            3 hebd: n:
5/6   Helvig Hansd: Biønnes              4 hebd: n:
26/6  Niels Rejersen Magnildrød            60 ann: n:
2/7   Søren Hansen Aasildrød             a: æt: 50
3/7   Rasmus Jacobsen N: Odberg            a: æt: 50
7/7   Dorothea Tomten                 55 a: n:
7/7   Gunild Michelsd: Reppesgaard          60 a: n:
24/7  Even Halsteinsen Udeklev            95 a: n:
24/7  Gullich Kirkerød                3 a: n:
14/8  Johannes Hansen Ulverød             3 hebd: n:
25/8  Thor Rasmusen Melløe              10 hebd: n:
21/9  Karen Mogensd: Tejen              14 dies n:
29/9  Ole Thronsen Baarnes              12 ann: n:
29/9  Maren Nielsd: Hafalden             48 ann: n:
29/9  Maren Hansd: Landhiem              6 Ann: n:
2/10  Iver Olsen Isbield               64 Ann: n:
5/10  Karen Nielsd: Sejerstad             60 Ann: n:
16/10  Jacob Olsen Hellenes              6 Hebd: n:
21/10  Hans Christophersen Ulvedalen          a: æt: 65
23/10  Anne Maria Poulsd: Lie             14 dies n:
1/11  Hans Pedersen Rød                48 ann: n:
1/11  Iver Olsen Lysnes                11 dies n:
13/11  Inger Johanne Rouan               6 Mens: n:
23/11  Helvig Jacobsd: Nordqvell            5 ann: n:
27/11  Else Carlsd. Hvare               5 ann: n:
18/12  Dorothea Sophia Zimerman            1 ann: 2 m: n:
18/12  Ole Andersen Gielstad              6 hebd: n:
26/12  Hans Helgesen Nordqvell             45 ann: n:
28/12  Anders Sand=Fossens Daatter           4 ann: n:

1764

6/1   Birthe Sørensd Magnildrød            a: æt: 52
8/1   Rejer Larsen Knarvigen             54 ann: n:
8/1   Gulbrand Gaasholts Søn             3 Dies n:
17/1  Simon Ronnerød                 49 ann: n: (44?)
17/1  Siri Pedersd:                  10 hebd: n:
23/1  Peter Kiønnerød                 70 ann: n:
23/1  Iver Hougen                   59 ann: n:
26/1  Søren Jacobsen Fiære              56 Ann: n:
14/2  Carl Ludvig Zimerman              6 Ann: n:
26/2  Jens Anundsen Magnildrød            60 ann: n:
4/3   Anne Margrete Tutved              9 Mens: n:
11/3  Aaste Biønnes                  a: æt: 75
11/3  Karen Justsd: Hellenes             a: æt: 38
11/3  Abraham Kirkerød                10 Mens: n:
11/3  Jacob Reppes dødfødde Søn
25/3  Marthe Pedersd. Hofland             a: æt: 41
25/3  Anne Margrete Sørensd: Knarvigen        1½ ann: n:
8/4   Gunild Knudsd: Stensholt            a: æt: 4
8/4   Kirstine Andersd: Ringdal            6 mens: n:
20/4  Anne Margrete Knarvigen             56 ann: n:
20/4  Maren Olsd: Isbield               a: æt: 60
12/5  Lars Axelsen Hofland, Centenarius
13/5  Anne Albrethsd: Ramsdal             a: æt: 60
13/5  Iver Torgersen Aaserum             6 Hebd: n:
13/5  Inger Knuds: Stensholt             1½ ann: n:
27/5  Siri Arnesd: Odberg               1 ann: n:
27/5  Birthe Olsd: Ramboe               a: æt: 20
27/5  Andreas Andersen Bierke             32 ann: n:
31/5  Inger Larsen Stensvold             6 ann: n:
17/6  Magdalena Gullichsd:              6 ann: n:
17/6  Knud Ellingsen Hole               a: æt: 80
17/6  Laurentia Larsd: Sejerstad           1½ ann: n:
17/6  Anne Maria Nysted                1 ann: 4 mens: n:
22/6  Niels Nielsen Ringdal              3½ ann: n:
24/6  Poul Olsen Bornes                a: æt: 63
29/6  Jacob Allum                   49 ann: n:
1/7   Marthe Olsd: Rouan               6 hebd: n:
1/7   Birthe Maria Ringdal              1½ ann: n:
7/7   Engelbreth Lunde                1½ ann: n:
8/7   Peter Hansen                  a: æt: 4
8/7   Ole Hellenes                  5 m: n:
8/7   Ole Arnesen Husset               3 ann: n:
4/8   Anne Jacobsd: Stensvold             a: æt: 48
4/8   Inger Jacobsd: ved den gl: hammer        6 hebd: n:
12/8  Ingeborg Maria Kiøndal             4 m: n:
12/8  Anne Kirstine Lu(?)e(?)dal           7 mens: n:
25/8  Laurentie Rømmingen               1 mens: n:
26/8  Anne Olsd: Hvarnes               a: æt: 31
1/9   Helvig Iversd: Hagtved             a: æt: 33
9/9   Ambiørn Hole                  3 ann: n:
9/9   Marthe Christensd: Ouden            1 ann: n: (7?)
9/9   Anne Hansd: Regnemoe              3 hebd: n:
16/9  Aase Christophersd Faret            22 ann: n:
23/9  Ole Halvorsen Odberg              3 mens: n:
23/9  Svend Hougens dødfødde Søn
30/9  Rasmus Jørgensen Bekken             4 hebd: n:
15/10  Niels Børgesen Melløe              a: æt: 43
17/10  Marthe Heum                   54 ann: n:
17/10  Ole Henrichsen Næs               11 ann: n:
20/10  Peder Thoresen ved den nye hammer        24 ann: n:
21/10  Peder Hansen ø Bergen              3 ann: n:
21/10  Ole Bierkes dødfødde Søn
27/10  Maren Gullichsd: Bomestad            20 ann: n:
2/11  Borild Berthelsd: Bomestad           a: æt: 41
11/11  Iver Thorsen Aaserum              12 hebd: n:
18/11  Karen Erichsd: Scoglemoe            60 ann: n:
28/11  Svend Halvorsen Nord:qvell           a: æt: 36
28/11  Randi Roppestad                 a: æt: 60
28/11  Lægdslem Anne Larsd: Rimstad          70 ann: n:
2/12  Maren Hansd: Hagenes              3 hebd: n:
10/12  Inger Gullichsd: Bierke             3 mens: n:
22/12  Maren Anders Daatter Sejerstad         61 ann: n:
27/12  Anders Arnesen Odberg              3 ann: n:

1765

9/1   Pernille Christophersd: Høevig         50 ann: n:
13/1  Iver Olsen Lysnes hiemedøbt           8 Dies n:
27/1  Hans Sørensen Næs                12 hebd: n:
31/1  Hans Jacobsen Reppesgaard            23 hebd: n:
3/2   Else Olsd: Udeklev               1½ ann: n:
17/2  Lægdslem Maren Christensd: Stranden       86 ann: n:
17/2  Elizabeth Michelsd: Stranden          a: æt: 62
17/2  Halvor Svensen Nordqvell            5 mens: n:
24/2  Halvor Sørensen Rouan              64 ann: n:
27/2  Poul Nielsen Ødegaarden             40 ann: n:
2/3   Anne Henrichs Daatter Bierke          a: æt: 83
17/3  Abraham Gopledal                69 ann: n:
24/3  Anne Margrete Lars Daatter Tutved        12 hebd: n:
12/4  Gieske Jensd: Rouan               a: æt: 76
14/4  Anne Anders Daatter Ringdal           a: æt: 31
14/4  Niels Ringdals dødfødde Søn
29/4  Else Iversd: Nomme               1½ ann: n:
16/5  Lars Anundsen Westbye              60 ann: n:
16/5  Niels Olsen Bakke                6 hebd: n:
22/5  Johannes Jensen Undersboe            2 ann: n:
27/5  Olina Olsd: Rødningen              a: æt: 11
27/5  Hans Henrichsen Nordqvell            3 Mens: n:
5/6   Lars Trygsen Sand=Fossen            80 ann: n:
23/6  Maren Jacobs Daatter Virgenes          80 ann: n:
24/6  Christen Andersen Tomten            7 mens: n:
27/6  Kirsten Stephansd: Nedre Bergen         84 ann: n:
8/7   Henrich Regnemoe                2 mens: n:
14/7  Pernille Ouden                 3 hebd: n:
31/7  Lars Olsen Bergen                81 ann: n:
?/8   Margrete Ottersdaatter ved den nye Hammer    79 ann: n:
4/8   Niels Hansen Knoff               a: æt: 41
11/8  Halvor Andersen Husset             30 ann: n:
8/9   Lars Iversen Bergen, død kort effter fødselen
13/9  Knud Halvorsen                 1 ann: n:
24/9  Jacob Christensen Sejerstad           a: æt: 65
20/10  Henric Mortensen Odberg             8 ann: n:
10/11  David Ringdals dødfødde Daatter
17/11  Karen Andersd: Unnoe              58 ann: n:
24/11  Anders Larsen Gielstad             3 mens: n:
24/11  Niels Hansen Kruge               5 ann: n:
27/11  Thor Andersen Aaserum              a: æt: 31
?/12  Carl Thorsen Skindmoe              47 ann: n:
?/12  Elen Niels Daatter Lyseboe           a: æt: 6
22/12  Mogens Larsen Rødningen             18 ann: n:
25/12  Christian Conrad Zimerman            2 mens: n:
29/12  Marthe Svends Daatter Skindmoe         14 dies n:

1766

13/1  Svend Nielsen Pladssen             100 ann: n:
13/1  Morten Olsen Odberg               64 ann: n:
13/1  Birthe Pedersd Øxenholt             a: æt: 76
19/1  Anne Larsd: Bommen               14 dies n:
13/2  Niels Evensen Gionnes              a: æt: [alder mangler]
13/2  Birthe Larsd: Bommen              3 hebd: n:
19/2  Henrich Evensen Gionnes             5 ann: n:
19/2  Helge Olsd: Ødegaarden             75 ann: n:
27/2  Maren Bommen                  36 ann: n:
2/3   Søren Hansen S: Jone              3 Mens: n:
5/3   Marthe Sørensd. Ringdal             32 ann: n:
9/3   Siri Pedersd. ved den gl. Hammer        1 ann: n:
9/3   Helvig Engelbrethsd. Scallet          18 ann: n:
16/3  Marthe Poulsd Bierche              31 ann: n:
20/3  Gunild Olsd Aasildrød              59 ann: n:
29/3  Birthe Helgesd. Mørch              69 ann: n:
1/4   Even Olsen Udeklev               1 ann: n:
1/4   Ragnild Hussebakkens uægte Daatter
13/4  Karen Olsd: Næs                 70 ann: n:
20/4  Thor Ulverød                  93 ann: n:
30/4  Lægdslem Aase Hole               62 ann: n:
30/5  Knud Røbols hustrue Maria            a: æt: 60
1/6   Erich Solvesen Næs               60 ann: n:
1/6   Gunder Andersen Bekken             8 ann: n:
1/6   Anders Tollevsen Aasestad            10 hebd: n:
10/6  Rasmus Undersboe                6 ann: n: [96?]
12/6  Søren Thorsen Aasildrød             65 ann: n:
2/7   Simon Thoresen Støland             2 Mens: n:
20/7  Niels Andersen N: Bierche            62 ann: n:
27/7  Erich Olsen Grønskoug              32 ann: n:
7/9   Enken Johanne Bredal              81 ann: n:
20/9  Else Jansd: ved den Nye Hammer         6 mens: n:
21/9  Lars Iversen Allum               42 ann: n:
5/10  Isaach Olsen Nou                46 ann: n:
19/10  Frans Iversen Ringdal              35 ann: n:
23/11  Elen Larsd. Gunnerød              54 ann: n:
30/11  Johanne Larsd: Fossene             50 ann: n:
30/11  Hans Andreas Tharaldsen Uroa          6 Hebd: n:
30/11  Margrete Isaachsd: Landhiem           11 ann: n:
7/12  Iver Anundsen Allum               3 ann: n:
14/12  Live Andersd: Allum               a: æt: 30
25/12  Line Pedersd: Knarvigen             9 hebd: n:

1767

1/1   Live Sørensd: Wesbye              5 hebd: n:
11/1  Oline Petersd: Sejerstad            5 ann: n:
18/1  Niels Larsen Bakke               5 Mens: n:
18/1  Jens Olsen Stensholt              a: æt: 36
18/1  Kirsten Johansd.                14 dies n:
30/1  Anne Mogensd: Regnemoe             a: æt: 34
2/2   Lægslem Marthe Arildsd: Wesbye         98 ann: n:
8/2   Peder Johansen ved den gl: Hamer        3 hebd: n:
8/2   Anders Tollevsen Stensvold           23 hebd: n:
15/2  Helvig Abrahamsd: Hussebakken          14 dies n:
8/3   Hans Olsen og Anne Andersd: uægte og dødfødde Søn
11/3  Friderich Bowmans hiemmedøbte Søn Gabriel
11/3  David Ringdals dødfødde Daatter
21/3  Andreas Ottersen Fiære             79 ann: n:
25/3  Karen Jensd.                  10 Mens: n:
29/3  Lars Sørensen Scoglemoe             74 ann: n:
1/4   Margrete Jonsd: Høevig             a: æt: 2
12/4  Niels Hansen Kruge               a: æt: 2
12/4  Carl Nielsen Scoglemoe             3 hebd: n:
12/4  Karen Olsd: Luedal               14 ann: n:
12/4  Inger Erichsd: Nordrum             20 ann: n:
17/4  Maren Larsd: Aaserum              72 ann: n:
17/4  Helene Iversd: Aaserum             34 ann: n:
17/4  Ole Torstensen Nomme              29 ann: n:
10/5  Jacob Olsen Bredal               50 ann: n:
10/5  Maren Pedersd: Wesbye              10 hebd: n:
24/5  Halvor Larsen Gulsrød              40 ann: n:
24/5  Ole Mortensen Stubberød             45 ann: n:
31/5  Bertel Tollevsen Stensvold           4 mens: n:
21/6  Arne Andersen Odberg              47 ann: n:
21/6  Christian Pedersen Hellenes           30 ann: n:
12/7  Henrich Halvorsen Skyehagen           84 ann: n:
9/8   Halvor Saugstuens dødfødde Søn
9/8   Anne Olsd: Nordqvell              31 ann: n:
9/8   Hans Andersen Saugen              23 hebd: n:
10/8  Abraham Andersen Faret             2 mens: n:
16/8  Isaach Andersen Faret              9 hebd: n:
23/8  Karen Mortensd: Odberg             16 ann: n:
23/8  Maren Andersd: Hellenes             63 ann: n:
14/10  Enken Anne Larsd: Rødningen           73 ann: n:
14/10  Marthe Jacobsd: Ouden              1 ann: n:
14/10  Johan Henric Rimstad              1½ ann: n:
18/10  Inger Johanne Andersd: Tompten         6 ann: n:
1/11  Pernille Pedersd: Hagtved            3 hebd: n:
8/11  Hans Olsen Scougen               24 ann: n:
8/11  Claus Henrichsen Bergen             5 ann: n:
18/11  Anders Larsen S: Lünde             24 ann: n:
22/11  Henric Johannissen Huset            14 dies n:
29/11  Anders Friderichsen S: Lünde          6 dies n:
6/12  Anders Gundersen Ouden             40 ann: n:

1768

6/1   Else Olsd: Udeklev               9 mens: n:
17/1  Birthe Sørensd: Rimstad             4 hebd: n:
24/1  Maren Larsd: Faret               39 ann: n:
24/1  Jens Olsen Sejerstad              17 ann: n:
24/1  Anne Thorsd: Støland              4 mens: n:
2/2   Pernille Andersd. Sundbye            5 mens: n:
7/2   Carl Larsen Skuggedal              22 hebd: n:
13/2  Erich Pedersen ved den gl: Hamer        10 mens: n:
14/2  Lægslem Ole Jacobsen Qvelle           a: æt: 50
2/3   Lars Andersen Faret               10 ann: n:
6/3   Dorthe Arnesd. Hougen              90 ann: n:
6/3   Elen Hansd. Hellenes              60 ann: n:
25/3  Torger Andersen St: Jone            54 ann: n:
25/3  Hans Olsen Ragnildrøds dødføde Daatter
31/3  Jens Brunvalds dødføde Daatter
10/4  Gudmund Nysteds dødføde Daatter
20/4  Maren Andersd: Hofland             a: æt: 15
24/4  Edel Andersd: Nordqvell             60 ann: n:
24/4  Olea Nielsd: Rien                9 ann: n:
24/4  Ole Jansen ved den nye Hammer          14 Dies n:
8/5   Else Thronsd: Stubberød             10 ann: n:
11/5  Agde Mortensd. Hofland             27 ann: n:
12/5  Inger Nielsd: Rimstad              6 mens: n:
12/5  Barbara Hansd: Biønnes             6 hebd: n:
12/5  Birthe Larsd: Odberg              a: æt: 47
15/5  Jens Sørensen Sejerstad             2 mens: n:
24/5  Jacob Hansen Scougen              37 ann: n:
5/6   Tharald Uroes hiemmedøbte Søn Hans       3 dies n:
25/6  Karen Anders Daatter Scogshagen         72 ann: n:
25/6  Anders Tollevsen Stensvold           17 hebd: n:
3/7   Marthe Lars Daatter Hagtved           57 ann: n:
21/8  Jens Halvorsen Roppestad            ann: 1 n:
4/9   Karen Hansd: S: Jone              3 hebd: n:
9/9   Enken Anne Christophersd: Rouan         67 ann: n:
22/9  Maren Nielsd: Langaas              10 Mens: n:
25/9  Thor Halvorsen Ronnerød             13 ann: n:
25/9  Christen Skyehagens hiemedøbte Søn Ole     4 dies n:
2/10  Dorothea Christensd: Rouan           44 ann: n:
9/10  Rejer Poulsen Ronnerød             1½ ann: n:
18/10  Hans Nielsen Sejerstad             1 ann: n:
1/11  Axel Tambour                  72 ann: n:
1/11  Anders Sørensen Næs               5 Hebd: n:
1/11  Jens Biønnes dødfødde Søn
6/11  Stephan Rouans hiemedøbte Søn Halvor
10/11  Friderich Bouman                32 ann: n:
13/11  Thore Nielsen Skindmoe             28 ann: n:
16/11  Arne Sørensen Ouden               13 Hebd: n:
20/11  Inger Nielsd: Virgenes             30 ann: n:
25/11  Tharald Scogshagen               87 ann: n:
27/11  Lars Hoflands dødfødde Søn
4/12  Lars Hansen Rømingen              5 Hebd: n:
11/12  Ole Luedals dødfødde Daatter
26/12  Tharald Larsen Sundbye             50 Ann: n:

1769

1/1   Jacob Christensen Lünde             28 ann: n:
15/1  Ole Pedersen Hagtved              5 hebd: n:
22/1  Anna Sørensd: Aasildrød             4 Mens: n:
5/2   Ole Engelbrethsen Grimholt           66 ann: n:
19/2  Siri Nielsdaatter Sejerstad           73 ann: n:
26/2  Anna Andersd: Norqvell             86 ann: n:
11/3  Elizabeth Cathrine Iversd: Hougen        33 ann: n:
12/3  Jacob Halvorsen Ronerød             1 ann: n:
18/3  Anders Nielsen Røbøl              22 ann: n:
16/4  Anna Christensd: Odberg             3 hebd: n:
16/4  Rasmus Olsen Kirkerød              1 ann: n:
29/4  Thor Poulsen Ronnerød              63 ann: n:
30/4  Jacob Olsen Hougen               12 ann: n:
6/5   Elen Nielsd. Reppesgaard            71 ann: n:
14/5  Peder Hansen Bergen               3 Mens: n:
19/5  Oline Andersd: Gaasholt             40 ann: n:
21/5  Halvor Nielsen Reppesgaard           77 ann: n:
21/5  Hans Truelsen Ulvedalen             7 Mens: n:
28/5  Marthe Nielsd: Ragnildrød            27 ann: n:
31/5  Ole Hansen Bergen                24 ann: n:
9/6   Hans Nielsen Øen                85 ann: n:
11/6  Søren Jacobsen Aasildrød            47 ann: n:
11/6  Rasmus Ambiørnsen Hole             47 ann: n:
11/6  Anna Truelsd. Allum               39 ann: n:
11/6  Cathrine Hansd: Odberg             21 ann: n:
25/6  Søren Rejersen Westbye             69 ann: n:
25/6  Iver Larsen Allum                12 ann: n:
25/6  Lars Bergens død=fødde Søn
2/7   Maren Hansd: Udeklev              98 ann: n:
9/7   Maren Pedersd. Landhiem             1 ann: n:
9/7   Søren Herbiørnerød               3 ann: n:
11/7  Maren Anundsd: Isbield             84 ann: n:
16/7  Hans Pedersen Rømingen             58 Ann: n:
26/7  Truels Nielsen Ulvedalen            61 Ann: n:
13/8  Jacob Hansen Rømingen              1 Mens: n:
20/8  Matthias Stubberøds dødfødde Daatter
27/8  Anna Maria Christensd: Hofland         4 hebd: n:
3/9   Maren Aasen                   75 Ann: n:
17/9  Eric Jensen Nordrum               83 Ann: n:
29/9  Gullic Lies dødføde Daatter
29/9  Søren Davidsen Huustoft             44 Ann: n:
25/10  Niels Andersen Hellenes             3 hebd: n:
29/10  Oline Larsd: Lyseboe              3 Ann: n:
5/11  Hans Hansen Hagen                40 ann: n:
5/11  Lars Andersen Faret               6 hebd: n:
9/11  Marthe Jacobsd: Sejerstad            26 ann: n:
9/11  Anne Maria Stephansd: Rouan           8 dies n:
19/11  Karen Torgersd: Bonnegolt            54 ann: n:
19/11  Anna Halvorsd: Eftedal             2 ann: n:
3/12  Sergeant Peder Olsen              35 ann: n:
3/12  Arne Norqvell                  3 hebd: n:
3/12  Else Svartangen                 8 mens: n:
12/12  Hans Sørensen Sk(....)             1 ann: n:
17/12  Peder Stranden                 45 ann: n:
17/12  Eric Olsen Nordrum               3 ann: n:
17/12  Karen Olsd: Bakke                14 ann: n:
17/12  Hans Ragnildrød                 16 ann: n:
24/12  Niels Nielsen Hagen               5 hebd: n:
25/12  Hans Peter Tharaldsen              5 hebd: n:
26/12  Gullic Ouden                  6 Mens: n:
31/12  Hans Svendsen Nanset              6 Mens: n:

1770

13/1  Ole Halvorsen Hofland              30 ann: n:
27/1  Ole Andersen Sand=Fossen            3 hebd: n:
27/1  Live Olsd: Reppesgaard             22 ann: n:
28/1  Maren Simonsd: Scoglemoe            19 ann: n:
4/2   Knud Hansen Ringdal               76 ann: n:
11/2  Thore Poulsen Støland              53 ann: n:
11/2  Jens Biønnes dødfødde Daatter
11/2  Anna Nielsd: S. Norqvell            1 ann: n:
25/2  Mette Andersd: St: Jone             29 ann: n:
25/2  Anna Sørensd: Furelund             6 Mens: n:
4/3   Hans Olsen Bierche               4 Mens: n:
18/3  Thron Arnesen Rødningen             2 ann: n:
18/3  Inger Sørensd: Nordrum             3 ann: n:
25/3  Lars Turoms dødføde Søn
28/3  Hans Iversen Virgenes              13 ann: n:
1/4   Helvig Nielsd: Eftedal             2 ann: n:
4/4   Gunbiør Andersd: Turom             21 ann: n:
6/4   Birthe Michelsd: Regnemoe            36 ann: n:
13/4  Iver Fransen Aaserum              4 ann: n:
13/4  Birthe Pedersd: Regnemoe            10 dies n:
17/4  Birthe Pedersd: Grimholt            50 ann: n:
29/4  Anna Maria Nielsd: Reppesgaard         1 ann: n:
29/4  Maren Hansd: øvre Bergen            3 ann: n:
6/5   Truels Larsen Odberg              4 ann: n:
6/5   Arne Olsen Hellenes               3 ann: n:
13/5  Maren Hansd: Hagenes              2 ann: n:
13/5  Anna Hansd: Ulverød               3 ann: n:
24/5  Halvor Alvsen Bonnegolt             58 ann: n:
27/5  Inger Børgesd: Dillingsdalen          56 ann: n:
3/6   Rejer Poulsen Ronnerød             8 Mens: n:
5/6   Kirsten Andersd: Hougen             51 ann: n:
8/6   Mads Rejersen Gunnerød             a: æt: 3
8/6   Birthe Rejersd: Gunnerød            a: æt: 5
10/6  Matthias Hansen Gulsrød             66 ann: n:
17/6  Marthe Andersd: Bonnegolt            70 ann: n:
1/7   Christopher Henricsen Hofland          66 ann: n:
1/7   Anders Jansen Uroa               13 ann: n:
2/7   Marthe Christensd: Ouden            4 ann: n:
15/7  Dorthe Hansd: Hellenes             26 ann: n:
15/7  Maren Andersd: Hellenes             a: æt: 2
21/7  Hans Fransen Aaserum              4 Mens: n:
29/7  Kirsten Fransd: Aaserum             2 ann: n:
29/7  Hans Halvorsen Aaserum             a: æt: 4
9/8   Birthe Maria Iversd: Scougen          2 ann: n:
16/8  Hans Zimerman                  15 ann: n:
    Jacob Zimerman                 14 ann: n:
    Brødre som begge druknede i Laugen d: 13.
17/8  Hans Pedersen Landhiem             9 ann: n:
26/8  Gunild Sørensd: Dølesand            1 Mens: n:
14/9  Anders Christopersen Aaserum          34 ann: n:
20/9  Frans Nielsen Ringdal              a: æt: 3
21/9  Inger Andersd: ved den nye Hamer        1 ann: n:
26/9  Ole Sørensen Aasildrød             27 ann: n:
7/10  Antonette Nielsd. Røbøl             8 ann: n:
7/10  Elizabeth Cathrine Jacobsd: Hougen       3 hebd: n:
14/10  Anna Andersd: Hvarnes              65 ann: n:
14/10  Pernille Olsd: Odberg              64 ann: n:
14/10  Sigvard Jonsen Hvarnes             5 hebd: n:
25/10  Anna Maria Stephansd: Rouan           10 dies n:
4/11  Else Ellevsd: Odberg              53 ann: n:
4/11  Anund Andersen Hellenes             17 hebd: n:
4/11  Jørgen Sigvardsen Turom             25 ann: n:
4/11  Iver Sørensen Westrum              31 ann: n:
4/11  Anna Olsd: Hoele                25 ann: n:
4/11  Niels Ringdals dødføde Søn
18/11  Peder Solverød                 27 ann: n:
25/11  Helvig Torgersd: Bergen             18 hebd: n:
18/11  Kirsten Hansd: Ouden              36 ann: n:
30/11  Mogens Hansen Sejerstad             26 ann: n:
9/12  Ingeborg Andersd. Sundbye            7 ann: n:
9/12  Pernille Andersd. Sundbye            2 ann: n:
9/12  Karen Pedersd: Westbye             7 hebd: n:
21/12  Hr Falckes dødføde Søn
30/12  Helvig Michelsd: Ulverød            49 ann: n:
30/12  Maren Nielsd: Scogshagen
30/12  Jan Sigvardsen Turom              37 ann: n:

Kilde: Riksarkivet: Ministerialbok 1 for Hedrum, 1751-85 (mikrofiche)

Kristian Hunskaar 2000