BEGRAVEDE I HEDRUM 1771-80

BURIED IN HEDRUM 1771-80

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

1751-1760
1761-1770
1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780
1781-1785

De Dødes Begravelse og Alder


1771

20/1	Gunild Iversd: Gaasholt				78 ann: n:
20/1	Else Ellingsd: Biønnes				81 ann: n:
27/1	Gunild Ericsd: Stensholt			56 ann: n:
2/2	Claus Christensen Stranden			5 ann: n:
3/2	Anna Olsd. Hellenes				83 ann: n:
10/2	Hans Brunvald					77 ann: n:
10/2	Anna Kirstine Tollevsd: Stensvold		a: æt: 2
17/2	Michel Olsen Reppesgaard			32 ann: n:
20/2	Thore Tollevsd: Aasestad			1 Mens: n:
24/2	Karen Christophersd: Westbye			68 ann: n:
3/3	Kirsten Aachesd: Hem				67 ann: n:
3/3	Birthe Hansd: Hagenæs				5 ann: n:
3/3	Anna Maria Michelsd: Svennerød			1 ann: n:
8/3	Kirsten Hansd: Sejerstad			33 ann: n:
10/3	Helge Sørensen Næs				13 ann: n:
8/3	Hans Sejerstads dødføde Tvilling Døttre
17/3	Ingeborg Nielsd: Eftedal			1 ann: n:
20/3	Anders Ellevsen Farmen				51 ann: n:
28/3	Else Jansd: Turom				2 ann: n:
29/3	Maren Thorsd: Ronnerød				33 ann: n:
29/3	Thor Halvorsen Ronnerød				8 Dies n:
1/4	Jon Tollevsen Westbye				5 hebd: n:
5/4	Torsten Henricsen Tejen				49 ann: n:
14/4	Henric Andersen Bakke				89 ann: n:
14/4	Ole Sørensen Sejerstad				85 ann: n:
14/4	Anders Olsen Hellenes				9 dies n:
4/5	Lænsmanden Niels Jensen Løve			52 ann: n:
5/5	Live Larsd: Enden				53 ann: n:
9/5	Anna Olsd: Dal					17 ann: n:
12/5	Ole Jansen Turom				2 ann: n:
19/5	Knud Hansen Stensholt				37 ann: n:
21/5	Anders Kotos Daatter				3 dies n:
8/6	Thor Jensen Hem					69 ann: n:
9/6	Christopher Holt				60 ann: n:
9/6	Lægslem Gunild Johannisd: Bredal		84 ann: n:
4/7	Lars Jensen Gielstad				30 ann: n:
12/7	Lars Hansen Sejerstad				3 ann: n:
14/7	Arne Jacobsen Midt=Jone				45 ann: n:
17/8	Søren Jensen Brunvald				14 dies n:
22/9	Ole Erichsen Becken				46 ann: n:
22/9	Mette Hansd. St: Jone				14 dies n:
27/10	Ellev Christensen Odberg			1 ann: n:
3/11	Niels Andersen Soli				44 ann: n:
3/11	Stephan Rouans dødføde Søn
20/11	Jan Andreas Olsen Trettenes			3 dies n:
1/12	Maren Jens=Daatter Holm				84 ann: n:
1/12	Gunild Olsd. Norqvell				34 ann: n:
8/12	Ingeborg Abrahamsd: Husebacken			6 mens: n:
12/12	Jan Tevesen Uroe				52 ann: n:

1772

1/1	Inger Johanne Andersd:				14 dies n:
12/1	Anne Larsd: Hougen				53 ann: n:
19/1	Maren Christensd: Tejen				59 ann: n:
26/1	Christen Jacobsen Ouden				14 dies n:
30/1	Else Poulsd: Lie				3 hebd: n:
9/2	Anders Jacobsen Tejen				29 Ann: n:
8/3	Tollev Wilhelmsen Stensvold			52 ann: n:
8/3	Engelbreth Henricsen Brathagen			48 ann: n:
8/3	Niels Hansen Skindmoe				16 hebd: n:
8/3	Anne Maria Trettenes				13 hebd: n:
8/3	Hans Larsen Rømingen				17 hebd: n:
8/3	Ingeborg Qvelsvigen				94 ann: n:
8/3	Helvig Biønnes					13 hebd: n:
8/3	Karen Mortensd: Lyseboe				ann: 1 n:
15/3	Anund Larsen Allum				45 ann: n:
15/3	Anders Olsen Knarvigen				8 mens: n:
22/3	Lars Brathagen					51 ann: n:
22/3	Isak Hole					45 ann: n:
22/3	Iver Jacobsen Sundbye				1½ ann: n:
1/4	Halvor Thorsen Ronnerød				27 Ann: n:
5/4	Poul Thorsen Ronnerød				49 Ann: n:
5/4	Margrete Friderichsd: Tostved			56 ann: n:
8/4	Jens Broens Tvilling-Søner Peder og Isak	1 mens: n:
12/4	Gunbiør Hansd: Rød				78 ann: n:
12/4	Jens Olsen Nordrum				5 ann: n:
12/4	Anders Sørensen Biønnes				1 ann: n:
26/4	Maren Clausd: Melløe				54 ann: n:
1/5	Gullic Andersen Hellenes			60 ann: n:
10/5	Ole Rasmusen Hougen				31 ann: n:
10/5	Marthe Helgesd: Hougen				59 ann: n:
10/5	Torger Jensen Rimstad				27 ann: n:
20/5	Henric Iversen Herbiørnerød			13 hebd: n:
24/5	Anne Maria Svendsd: Skindmoe			a: æt: 2
28/5	Maren Sørensd: Skyehagen			68 ann: n:
14/6	Gunder Hansen S: Jone				27 ann: n:
21/6	Knud Anundsen Ringdal				a: æt: 1
5/7	Gullich Fransen Moen				2 ann: n:
2/8	Antonette Larsd: Sejerstad			7 ann: n:
2/8	Birthe Larsd: ibid:				4 ann: n:
16/8	Jacob Sørensen Sejerstad			23 hebd: n:
23/8	Inger Andersd: Hvarnes				72 ann: n:
5/9	Maren Anders Daatter				a: æt: 60
5/9	Inger Kirstine Hole				10 dies n:
6/9	Karen Pedersd: Støland				8 dies n:
17/9	Jacob Andersen Tejen				a: 60 n:
20/9	Pernille Pedersd: Holt				69 a: n:
3/10	Maren Sørensd: Holm				64 ann: n:
4/10	Anne Jacobsd: N: Jone				48 ann: n:
16/10	Børge Thiøstelsen Eftedal			84 ann: n:
16/10	Lars Poulsen Lie				71 ann: n:
18/10	Ole Qvernedal					60 ann: n:
18/10	Inger Gullichsd. Bierche			7 ann: n:
18/10	Søren Nielsen Hvare				2 mens: n:
21/10	Søren Jensen Moen				31 ann: n:
25/10	Elen Larsd: Kiønnerød				2 ann: n:
1/11	Poul Hansen Kiøndalen				76 ann: n:
1/11	Ingeborg Pedersd. Tejen				80 ann: n:
7/11	Jan Justesen Gaasholt				80 ann: n:
9/11	Niels Christensen Ringdal			72 ann: n:
15/11	Anders Jacobsen Hougen				7 hebd: n:
15/11	Ide Larsd: Hole					40 ann: n:
22/11	Anders Biønnes					85 ann: n:
22/11	Else Sørensd: Roppestad				50 ann: n:
8/12	Anne Sophia Olsd. Tue				70 ann: n:
13/12	Else Torgersd: Farmen				35 ann: n:
23/12	Gyri Butterød					69 ann: n:
26/12	Torger Truelsen Farmen				19 ann: n:
26/12	Maren Hansd: Ragnildrød				6 mens: n:
31/12	Dorthe Sophia Zimerman				1 mens: n:
31/12	Hans Torchildsen Stensholt			2 mens: n:

1773

3/1	Skoeleholder Peder Jacobsen			80 ann: n:
24/1	Margrete Olsd: Solberg				17 ann: n:
24/1	Ole Helgesen Aaserum				3 hebd: n:
24/1	Gunild Christensd: Farmen			2 ann: n:
24/1	Anders Christensen ibid:			1 mens: n:
24/1	Ingeborg Andersd: Bonegolt			3 hebd: n:
24/1	Niels Jensen Brathagen				2 mens: n:
24/1	Kirsten Alvsd. Bonegolt				60 ann: n:
31/1	Ragnild Scoglemoe				32 ann: n:
31/1	Jon Olsen Hellenes				2 mens: n:
31/1	Hans Hansen Løve				1 ann: n:
7/2	Hans Torchildsen Stensholt			a: æt: 1
7/2	Niels Langaas					46 ann: n:
7/2	Helvig Gunderød					48 ann: n:
14/2	Jon Svartangen					76 ann: n:
14/2	Ole Farmen					8 ann: n:
14/2	Inger Sundbye					6 hebd: n:
14/2	Ingeborg Bonnegolt				3 hebd: n:
14/2	Hans Michelsen N: Jone				7 Mens: n:
21/2	Maren Christensd: Stubberød			73 ann: n:
21/2	Else Sørensd: Aasildrød				41 ann: n:
21/2	Iver Olsen Holm					21 ann: n:
21/2	Aaste Langaas					70 ann: n:
21/2	Gullic Pedersen Landhiem			5 M: n:
3/3	Maren Farmen					70 ann: n:
3/3	Jens Biønnes dødfødde Søn
7/3	Jan Enden					5 Mens: n:
7/3	Jacob Rien					48 ann: n:
7/3	Lægslem Anne Kruge				70 ann: n:
7/3	Gunild Norqvel					1½ ann: n:
10/3	Truels Hansen Sejerstad				50 ann: n:
10/3	Anne Elizabeth Allum				a: æt: 2
14/3	Margrete Giønes					55 ann: n:
17/3	Hans Sørensen Næs				8 ann: n:
18/3	Ole Sørensen Holm				1 ann: n:
18/3	Ambiør Holm					8 dies n:
21/3	Kirsten Hovland					64 ann: n:
21/3	Karen Isbield					8 ann: n:
23/3	Iver Nome					50 ann: n:
24/3	Hans Poulsen Lie				8 dies n:
28/3	Maren Aasestad					50 ann: n:
28/3	Maren Olsd: Odberg				59 ann: n:
28/3	Matthias Moe					60 ann: n:
28/3	Anne Moe					46 ann: n:
28/3	Lægslem Elen Løvaas				60 ann: n:
28/3	Ingeborg Bonegolt				3 Mens: n:
31/3	Anne Melløe					47 ann: n:
31/3	Christen Sør: Ringdal				30 ann: n:
4/4	Lars Olsen Sejerstad				2 ann: n:
8/4	Even Giønnes					58 ann: n:
8/4	Christopher Nanset				44 ann: n:
8/4	Christen Herbiørnerød				5 ann: n:
8/4	Anders Iversen ibid:				3 ann: n:
12/4	Hans Henrichsen Sundet				47 ann: n:
12/4	Karen Halvorsd: Moe				30 ann: n:
18/4	Anders Larsen Faret				46 ann: n:
18/4	Hans Nielsen Stensholt				60 ann: n:
18/4	Ole Jansen Trettenæs				50 ann: n:
18/4	Dorthe Gullicsd: Bierche			ann: 1 n:
19/4	Halvor Helgesen Westrum				7 ann: n:
19/4	Sønnej Helgesd: ibid:				[ingen alder oppgitt]
25/4	Ole Evensen Udeklev				53 ann: n:
25/4	Christopher Holes dødfødde Søn
25/4	Ole Matthiesen Rødningen			27 ann: n:
25/4	Jacob Simonsen Qvelsvigen			2 ann: n:
25/4	Lægslem Ole Tomten				25 ann: n:
2/5	Søren Qvelle					63 ann: n:
2/5	Mette Norqvell					71 ann: n:
2/5	Anund Henr: Giønes				19 ann: n:
2/5	Elen Dansen					a: æt: 3
4/5	Live Westrum					42 ann: n:
4/5	Helge Westrums Daatter				15 ann: n:
7/5	Lars Dillingdalen				70 ann: n:
7/5	Jan Monejorde					ann: 2 n:
9/5	Aase Dansen					66 ann: n:
9/5	Svend Iversen					6 mens: n:
16/5	Eric Qvelle					38 ann: n:
16/5	Maren Jacobsd: Ouden				6 ann: n:
16/5	Maren Halvorsd Norqvell				46 ann: n:
23/5	Anne Henrichsd: Løve				56 ann: n:
30/5	Søren Brathagen					13 ann: n:
30/5	Christopher Olsen Hovland			7 mens: n:
31/5	Marthe Hansd: Holm				60 ann: n:
31/5	Michel Olsen Stranden				1 ann: n:
7/6	Matthias Kirkerød				66 ann: n:
	og Hans Hustrue					57 ann: n:
3/6	Inger Larsd. Eftedal				3 ann: n:
6/6	Kirsten Aarqvisle				63 ann: n:
6/6	Anne Hansd. Allum				26 ann: n:
6/6	Niels Andersen ved den Nye Hamer		1 mens: n:
6/6	Christen Andersen Tomten			1½ ann: n:
11/6	Jan Nielsen Hovland				46 ann: n:
16/6	Birthe Hansd: Løve				76 ann: n:
18/6	Anne Giønnes					63 ann: n:
19/6	Anne Iversd: Hougen				40 ann: n:
20/6	Kirsten Rien					29 ann: n:
20/6	Maren Eliæd: Heum				28 ann: n:
20/6	Siri Magnildrød					46 ann: n:
20/6	Anne Jonsd: Moe					28 ann: n:
20/6	Maren Nielsd. Holm				4 ann: n:
2/7	Even Fiære					13 hebd: n:
4/7	Marthe Hovland					7 ann: n:
11/7	Inger Ragnildrød				40 ann: n:
11/7	Mette Hansd: St: Jone				4 hebd: n:
11/7	Marthe Rejersd: ibid:				3 mens: n:
11/7	Christopher Simonsen S: Jone			5 mens: n:
11/7	Torger Pedersen Bergen				28 ann: n:
16/7	Anne Sørensd: Sejerstad				48 ann: n:
18/7	Lægslem Elen Poulsd: Melløe			72 ann: n:
18/7	Dorthe (..)d Løve				9 mens: n:
23/7	Christen Jonsen Lünde				75 ann: n:
25/7	Hans Nielsen Giønnes				45 ann: n:
1/8	Birthe Olsd. Qvelle				67 ann: n:
1/8	Maren Olsd: Jone				56 ann: n:
1/8	Else Olsd: Moe					65 ann: n:
1/8	Ingeborg Nielsd: Ringdal			8 ann: n:
1/8	Birthe Iversd: Brathagen			6 hebd: n:
11/8	Jacob Poulsen Lie				76 ann: n:
13/8	Anne Evensd: Eftedal				85 ann: n:
20/8	Barbara Michelsd: Svennerød			6 ann: n:
29/8	Kirsten Nielsd: Turom				72 ann: n:
29/8	Anne Maria Michelsd. Svennerød			1½ ann: n:
29/8	Ole Olsen Trettenæs				5 ann: n:
5/9	Claus Odberg					57 ann: n:
5/9	Hans Hansen Moen				56 ann: n:
5/9	Maren Olsd: Hellenes				9 ann: n:
5/9	Maren Olsd: Hougen				1 ann: n:
5/9	Søren Herbr: Næs				2 ann: n:
5/9	Rasmus Sørens: ibid:				4 ann: n:
5/9	Gunbiør Sørensd: ibid:				2 ann: n:
5/9	Maren Hansd: Norqvell				12 ann: n:
6/9	Ole Iversen Lunde				35 ann: n:
16/9	Edel Løve					75 ann: n:
19/9	Henric Næs					50 ann: n:
19/9	Maren Grimholt					40 ann: n:
19/9	Maren Hellenes					64 ann: n:
26/9	Anne Hansd: Enden				3 hebd: n:
29/9	Thor Jensen Tejen				3 hebd: n:
29/9	Jan Poulsen Gaasholt				4 ann: n:
3/10	Maren Erichsd: Odberg				78 ann: n:
3/10	Torger Andersen Løvigen				4 ann: n:
10/10	Marthe Andersd: Hougen				10 ann: n:
17/10	Lægslem Karen Christophersd: Bustehullet	92 ann: n:
17/10	Sønnej Olsd: Odberg				60 ann: n:
17/10	Karen Matthiisd: Kirkerød			28 ann: n:
1/12	Hans Hansen Løve				12 dies n:
5/12	Ragnild Jansd: ved den nye Hamer		53 ann: n:
15/12	Kirsten Torstensd. Lunde			68 ann: n:
19/12	Jon Tollevsen Holm				72 ann: n:

1774

1/1	Thor Larsen Rømmingen				2 mens: n:
2/1	Halvor Nielsen Moe				63 ann: n:
13/1	Ingeborg Hansd: Sandfossen			78 ann: n:
21/1	Lars Iversen Aasen				58 ann: n:
23/1	Inger Matthiisd: Magnildrød			85 ann: n:
24/1	Marthe Hansd. Sejerstad				3 ann: n:
30/1	Johanne Maria Olsd. Sejerstad			10 dies n:
6/2	Elizabeth Olsd. Hellenes			4 ann: n:
13/2	Anne Jørgensd. Hagen				54 ann: n:
23/2	Ole Andersen Farmen				22 ann: n:
23/2	Anders Pedersen Øxenholt			6 ann: n:
2/3	Poul Rosenbergs dødfødde Søn
2/3	Lægslem Maren Sørensd: Skyehagen		85 ann: n:
6/3	Johanne Maria Monejorde				6 hebd: n:
20/3	Maren Rasmusd: Bierche				23 ann: n:
23/3	Eilert Thronsen					64 ann: n:
27/3	Christen Hansen Sejerstad			3 hebd: n:
31/3	Maren Engelbrethsd: Lunde			42 ann: n:
5/4	Abraham Hansen Rien				6 ann: n:
24/4	Pernille Pedersd: Holt				3 hebd: n:
24/4	Hans Jansen Turom				17 ann: n:
29/4	Lars Larsen Kragelund				50 ann: n:
1/5	Even Helgesen Aaserum				14 dies n:
8/5	Maria Jonsd: Rødningen				6 mens: n:
15/5	Halvor Hansen Hagen				77 ann: n:
29/5	Thor Andersen Hem				14 dies n:
12/6	Niels Svendsen Stensholt			64 ann: n:
2/7	Magdalene Larsd. Hagtved			69 ann: n:
3/7	Abraham Husebakken				50 ann: n:
10/7	Torger Andersen Hougen				anno: æt: 2
24/7	Rønnow Christensd. Ouden			a: ætat: 1
14/8	Hans Nielsen Holm				a: æt: 1
18/9	Iver Wirgenes					56 ann: n:
19/9	Poul Poulsen Gloen				3 ann: n:
3/10	Pernille Nielsd: Hovland			50 ann: n:
3/10	Ole Knudsen Eskedal				14 dies n:
12/11	Ellev Hansen Reppesgaard			14 ann: n:
27/11	Hans Odbergs hiemedøbte Søn
28/11	Hans Løves dødfødde Søn
4/12	Johannes Hansen Ulverød				9 mens: n:
11/12	Inger Olsd: Norqvell				3 hebd: n:
18/12	Anne Hansd: Hvarnes				4 hebd: n:
25/12	Hans ø: Bergens hiemedøbte Søn
26/12	Ole Carlsen Tangens dødfødde Daatter
26/12	Niels Evensen Lysnæs				48 ann: n:
30/12	Karen Jacobsd: Bakke				83 ann: n:

1775

29/1	Anne Maria Hagen				8 ann: n:
29/1	Birthe Thormoesd: Scoglemoe			6 mens: n:
26/2	Anders Pedersen Sundbye				45 ann: n:
5/3	Hans Fransen Aaserum				a: æt: 2
19/3	Arne Grinet					68 ann: n:
29/3	Ole Rasmusens og Enkens Anne Olsd: uægte
	Tvillinger Søn og Daatter dødfødde
24/3	Jan Andersen Ejet				73 ann: n:
23/4	Maren Hansd: Sejerstad				7 hebd: n:
29/4	Kirsten Pedersd: ved den nye Hamer		62 ann: n:
30/4	Aase Jacobsd: Hvare				62 ann: n:
12/5	Kirsten Jonsd: Aaserum				79 ann: n:
21/5	Maren Hansd: Sejerstad				11 hebd: n:
28/5	Anne Abrahamsd: Allum				23 hebd: n:
5/6	Lars Jansen Rimstad				3 hebd: n:
11/6	Thomas Hansen ved den nye Hammer		16 ann: n:
14/7	Jens Broens hustrue Maren			44 ann: n:
30/7	Karen Jonsdaatter Scotan			92 ann: n:
30/7	Gunild Larsd Biønnes				45 ann: n:'
30/7	Dorothea Hansd Hustoft				1 ann: n:
30/7	Elizabeth Jensd. Biønnes			8 mens: n:
27/8	Dorothea Iversd: Virgenes			22 ann: n:
27/8	Niels Andersen Saugstuen			8 ann: n:
27/8	Else Andersd: ibid:				4 ann: n:
27/8	Maren Olsd: Koto				2 ann: n:
27/8	Gunild Bendtsd: Pladssen			8 ann: n:
24/9	Giertrud Hansd: Hagenes				84 ann: n:
1/10	Anders Løvigens Søn Halvor			10 hebd: n:
18/10	Gunild Sørensd: Dølesand			11 hebd: n:
29/10	Hans Olsen Regnemoe				16 ann: n:
29/10	Niels Abrahamsen Allum				10 mens: n:
1/11	Anne Jespersd: Ringdal				53 ann: n:
8/11	Jacob Odbergs dødfødde Daatter
8/11	Anders Olsen hiemedøbt og død kort effter
	fødselen
12/11	Kirsten Hansd: Skindmoe				59 ann: n:
19/11	Jacob Nielsen Sejerstad				70 ann: n:
3/12	Ole Pedersen Regnemoe				52 ann: n:
6/12	Aase Thorsd: Asbiønnerød			55 ann: n:
10/12	Halvor Dillingdals dødfødde Søn
10/12	Et uægte Pigebarn

1776

14/1	Hans Odbergs hiemedøbte Søn
14/1	Anders Hvarnæs dødfødde Daatter
14/1	Maren Pouls Daatter				9 hebd: n:
16/2	Søren Iversen Westrum				82 ann: n:
16/2	Jacob Larsen Eftedal				5 hebd: n:
25/2	Elen Erichsd: Bierche				49 ann: n:
28/2	Helvig Rejersd: Gunnerød			4 hebd: n:
6/3	Anders Jensen Kotoe				40 ann: n:
28/4	Marthe Jacobsd: Rømmingen			78 ann: n:
5/5	Helvig Hansd: Løve				32 ann: n:
5/5	Anne Hansd: Bergen				19 Hebd: n:
19/5	Johanne Maria Larsd: ved den gl: Hamer		3 hebd: n:
27/5	Ole Sørensen Nordrum				62 ann: n:
28/5	Anders Nielsen Hellenes				38 ann: n:
6/6	Hans Henrich Hansen Løve			5 hebd: n:
9/6	Anne Maria Hansd Qvernedalen			5 hebd: n:
21/7	Gunild Alfsd: Bonegolt				62 ann: n:
21/7	Anne Andersd: Biønnes				36 ann: n:
21/7	Isak Nielsen Soli				a: æt: 12
21/7	Sibylla Olsd. Tangen				14 dies n:
4/8	Anne Andersd: Qverne=Stuen			40 ann: n:
1/9	Lars Olsen Hougen				1 ann: n:
6/9	Carl Hansen Skindmoe				7 mens: n:
13/10	Lars Jansen Rimstad				16 Dies n:
20/10	Ole Halvorsen Hougen				55 ann: n:
20/10	Jens Christensen Kragelund			9 mens: n:
3/11	Rejer Nielsen Magnildrød			42 ann: n:
17/11	Helvig Jensd: Biønnes				7 Mens: n:
20/11	Abigael Ulrichsd: Sejerstad			49 ann: n:
24/11	Morten Friderichsen Holt			28 ann: n:
24/11	Halvor Hansen Hvarnes				20 Dies n:
4/12	Elisabeth Jensd: Biønnes			7 Mens: n:
12/12	Magrethe Børgesdatt: Allum			69 ann: n:
22/12	Torger Aaserums dødfødde Søn
26/12	Halvor Anders: Moen				3 hebd: n:
29/12	Anne Kristina Iversd: Herbiønerød		1 ann: n:

1777

15/1	døde Sogne-Præsten til Hedrums Præstegiæld
	Velærværdige og høytærde Hr Proust Ørsted i
	sit priisværdige Embeds 34 og Alders 64 Aar
	og blev d: 22 begraven
22/1	Birthe Andersd: Ødegard				6 hebd: n:
26/1	Even Rasmusen Sundbye				64 ann: n:
?/2	Hans Anders: Løve				46 ann: n:
?/2	Gunild Maria Christophersd:			5 hebd: n:
9/2	Torger Anders: Haougen				1 ann: n:
9/2	Thore Østensen Aschemyr				14 hebd: n:
9/2	Niels Lars: Kiønerød				5 mens: n:
11/2	Iver Thors: Øen					40 ann: n:
16/2	Maren Poulsd: Schoglemoe			3 hebd: n:
19/2	Halvor Annunsen Rauppestad			67 ann: n:
19/2	Søren Mathiss: Giønnes				21 ann: n:
19/2	Helvig Christensd: Ouen				5 ann: n:
4/3	Elichen Anunsd: Westrum				76 ann: n:
5/3	Kirsten Halvorsd: Stensvold			65 ann: n:
9/3	Tharald Poulsen Grinet				7 ann: n:
9/3	Torger Hansen Gione				14 Mens: n:
22/3	Birthe Knudsd: Eschedal				1 ann: et 5 Mens: n:
25/3	Ragne Larsd: Grinet				57 ann: n:
25/3	Olle Olsen Aasen				1 ann: n:
25/3	Rejer Gunerøds dødfødde Barn
31/3	Agnette Larsd: Westbye				74 ann: n:
31/3	Gunild Davidsd: Farmen				72 ann: n:
31/3	Anne Nielsd: Løve				80 ann: n:
6/4	Hans Peders: stor Jone				81 ann: n:
6/4	Claus Jacobs: Farmen				48 ann: n:
6/4	Peder Niels: Norqvæl				34 ann: n:
8/4	Jon Roemingen (....)				5 ann: n:
9/4	Maren Gundersd: Stensvold			40 ann: n:
27/4	Jacob Jens: Thurom				55 ann: n:
27/4	Karen Anundsd: Lysseboe				54 ann: n:
?/4	Erich Christians:				18 ann: n:
8/5	Gunill Larsd: Huset				64 ann: n:
11/5	Olle Larsen Lysseboe				64 ann: n:
11/5	Søren Nielsen Søndre Gione			62 ann: n:
11/5	Ellev Hendrichs. Norqvæle			10 hebd: n:
28/5	Maren Andersd: Allum				69 ann: n:
13/6	Karen Daniels D: Eftedal			52 ann: n:
22/6	Nicolay Ulvedals dødfødte Søn
7/8	Halvor Dillingdalens dødfødte Søn
10/8	Lars Jensen Tangen				anos 17 n:
10/8	Johanes Johansen				13 hebd: nat:
11/10	Jacob Davidsen					31 hebdom: natus
15/10	Anna Ols D: Hellenes				1 ann: nata
1/11	Aleth Rasmus Datter Monejord			75 annos nata
7/11	Jens Brues Datter Birthe Maria			12 Dies nat.
7/11	Aase Johannes Datter				6 mens: nata
16/11	Knud Olsen Eskedal				35 an: natus
23/11	Johannes Jacobsen				20 ann: nat:
30/11	Maren Ols D: Bierke				1 mens: natu:
31/11	Karen Evends Datter				64 aar gl:
7/12	Caspar Jonsen					3 mens: natus
21/12	Iversen Christen Herbiørnrød			3 mens: nat:
26/12	Anders Moes dødfødte Datter
28/12	Hans Nielsen Hellenes				12 hebdom: nat:

1778

1/1	Maren Borgers D. Roelighed			24 ann: nat:
4/1	Asbiørn Asbiørnsen Damen			72 ann: nat:
28/1	Birthe Niels D: Qvelle				13 hebdom: nata
28/1	Maren Anders D: Moe				13 hebdom: nata
28/1	Lars Hansen Bakke				3 hebdom: natus
1/2	Helvig Christophers D: Rien			16 hebd: nata
14/2	Enken Birthe Raanerød				70 an: nat:
14/2	Anders Dillingdalens dødfødte Søn
22/2	Svend Andersen Sæter				67 aar gl:
22/2	Maren Kirstine Jens D: Broe			17 hebd: nat:
27/2	Berthe Olsd:					23 mens: nata
							begraven i Tiølling kirke
25/2	Anna Margareta Hans D: Holt			44 annas nata
4/3	Lars Ambiørnsen Westbye				28 anos nat:
4/3	Cecilia Peders D: Rønningen			7 hebdom: nata
25/3	Halvor Hansen Huarnes				14 dies nat:
20/4	Rasmus Poulsen Schoglemoe			14 Dies natus
20/4	Helvig Peders D: Grimholt			14 Dies nat:
26/4	Ole Christensen Soelberg			73 anos natus
10/5	Jacob Thorsen Svartangen			55 an: nat:
10/5	Abraham Larsen Rimstad				35 an: nat:
15/5	Kirsten Peders D:				14 hebd: nat:
5/5	Poul Rosenbergs dødfødte Datter
8/6	Gunild Anders D: Rimstad			75 an: nat:
24/6	Ellen Ols D: Rømmingen				1 ann: nata:
19/7	Hans Holtes hustrue				50 aar gl.
26/7	Hans Andersens dødfødte Datter
2/8	Anna Jacobs D: Haugen				7 an: nat:
9/8	Gullich Evensen Saugen				60 an: nat:
9/8	Michel Nielsen Helleness			58 an: nat:
9/8	Anna Herbrants D: Næss				10 an: nat:
30/8	Isaach Davidsen Væstbye				64 an: nat:
20/9	Hans Hansen Holm				3 hebdom: nat:
20/9	Maren Jons D:					17 hebd: nata
25/9	Maren Anders D: Hellenes			38 an: nata
11/10	Helvig Henrichs D: Løvaas			8 an: nata
28/10	Karen Anders D: Rødmingen			6 menses nata
1/11	Lise Evensdatter Koto				14 Dage gamel
1/11	Karen Ellevs D: Odberg				5 uger gamel
22/11	Anna Peders D: Øxenholt				1½ aar gl:
25/11	Anders Iversen Ringdal				3 uger gl:
29/11	Hans Onues dødfødte Søn
20/12	Lægslem Anders Nielsen				60 aar gammel
20/12	Birthe Anders D: Ramsdal			55 aar gamel
20/12	Olena Jans D: Rimstad				et aar gammel
20/12	Jacob Jonsen Lunde				3 uger gamel
29/12	Niels Gullicksen Bierke				3 aar gammel

1779

6/1	Ole Halvorsen Haugen				8 uger gammel
13/2	Caspar Jonsen høyvig				13 mens: nat:
21/2	Inger Ellevsdatter Brathagen			37 aar gl:
28/2	Anders Olsen Aasen				80 aar gamel
28/2	Birthe Anders D: Plankelia			60 aar 
28/2	Maren Christens D: Svartangen			1 aar og 4 maaneder gl:
28/2	Jan Simonsen Midt Jone				3 uger gl:
3/3	Signe Frantzdatter Grinet			55 aar gammel
10/3	Søren Hansen Vestbye				41 aar gammel
19/3	Johanne Catharina Boman				14 aar gl:
24/3	Anders Terkelsen Hagen				1 aar gl:
11/4	Lars Iver Jacobsen Brathagen			13 uger gl:
25/4	Thoer Andersen Hellenes				23 an: nat:
25/4	Søren Bakkes hiemedøbte Søn og Datter
25/4	Anna Anders D: Moen				4 aar gl:
9/5	Lars Svensen Lyseboe				65 an: nat:
10/5	Anders Jensen Seierstad				5 uger gl:
30/5	Jon Olsen Rønningen				8 uger gl:
11/6	Mestersmed Thore Danielsen			66 ann: natus
4/7	Lars Pouelsen Grinet				7 an: nat:
7/7	Jacob Thorsen Asbiørnrød			2 aar gl:
18/7	Ole Larsen Tagtved				13 an: nat:
25/7	Ole Nielsen Huare				22 uger gl:
25/7	Jon Andersen Auen				73 aar gl:
15/8	Maren Brynildsdtr. Moen				60 an: nat:
15/8	Lene Iversdtr. Auen				1 an: nata
22/8	Jørgen Olsen Evjubakken				12 Dage gammel
12/9	Gunild Niels D: Aasildrød			23 aar gl:
17/9	Johan Rosenberg					24 timer gl:
25/9	Lars Henrichsen Evjubakken			30 aar gl:
7/10	Frantz Sørensen Eiet				3½ aar gl:
10/10	Elias Davidsen Heum				67 aar gl:
10/10	Elen Maria Dølesand				3 uger gl:
13/10	Christopher Hansen Odberg			¾ aar gl:
13/10	Peder Ellevsen Holt				1 aar gl:
13/10	Kirsten Halvorsdtr Hauen			24 timer gl:
13/10	Halvor Larsen Skaatan				8 Dage gl:
13/10	Anna Larsdtr.					1 time gl:
	begge hiemmedøbte
22/10	Franz Hansen Hagenes				14 uger gl:
27/10	Niels Hansen Holm				32 aar gl:
28/10	Ole Hansen Bierke				44 aar gl:
29/10	(....) Oberste-Lieutenantinde Holm		69 aar gl:
1/11	Birthe Halvorsdatter Eftedal			24 aar gl:
1/11	Christine Hans D: Eiet				6 aar gl:
7/11	Ole Knudsen Eskedal				68 aar gl:
14/11	Engelbret Olsen Tangen				16 maaneder gl:
28/11	Birthe Anundsdtr. Løve				4 uger gl:
4/12	Birthe Maria Pedersdtr. Løve			10 an: nata
4/12	Else Maria Hansdtr. Seierstad			4 ann: nata
8/12	Elen Engelbrechtsdtr. Tangen			5 [15?] an: nata
8/12	Hans Halvorsen Eftedal				9 an: nat:
11/12	Gunild Carlsdtr.				3 mens: nata
16/12	Niels Thoersen Reppesgaard			55 an: nat:
19/12	Anders Sivertsen Enden				1 ann: natus

1780

12/1	Terger Hansen Moen				32 aar gl:
12/1	Inger Jacobsdtr. Kruge				et aar gl:
23/1	Karen Michelsdtr. Eftedal			et aar gl:
26/1	Christopher Tollevsen Vestbye			3 aar gl:
26/1	Hans Jensen Biønnes				et aar gl:
30/1	Mathis Olsen Hellenes				10 Dage gl:
6/2	Helena Pedersdtr. Landhiem			2 aar gl:
13/2	Maren Svendsdtr. Aasestad			2 aar gl:
21/2	Halvor Michelsen Grinet				60 aar gl:
23/2	Lars Christensen Lunde				34 aar gl:
1/3	Karen Olsdtr. Tangen				9 aar gl:
1/3	Inger Nielsdtr. Plankelia			11 uger gl:
8/3	Carl Christophersen Kiøndal			6 Maaneder gl:
19/3	Gullik Hansen Huarnæs				14 Dage gl:
19/3	Anna Nielsdtr. Aaser				17 uger gl:
19/3	Søren Herbransen Næss				2 aar gl:
19/3	Hans Udklevs dødfødte Søn
19/3	Anne Nielsdtr. Soeli				22 aar gl:
19/3	Karen Olsdtr. Holm				52 aar gl:
23/3	Jon E(?)rn(?)tzen Stubberød			70 aar gl:
26/3	Thor Hagtveds dødfødde Søn
9/4	Anna Olsdtr. Hellenes				1 aar gl:
9/4	Anna Larsdtr. Eftedal				3 aar gl:
4/5	Elen Ols Datter Jone				3 mens: nata
11/5	Ole Terkelsen Hagen				10 aar gamel
14/5	Anders Iversen Ringdal				3 mens: nat:
21/5	Birthe Maria Sørensdtr. Eskedal			¾ aar gammel
28/5	Christen Abrahamsen Lunde			6 an: natus
4/6	Inger Maria Andersdtr. Sydgione			15 uger gl:
25/6	Hans Christophersen Magnilrød			3 uger gl:
25/6	Kirsten Hansdtr. Næss				3 mens: nata
2/7	Joseph Jansen Monjord				43 aar gl:
2/7	Elen Ottersdtr. Fiære				1 aar gl:
16/7	Inger Gulliksdtr. Huarnes			29 aar gl:
16/7	Gunild Evensdtr. Bergen				59 aar gl:
16/7	Ole Rødningens dødfødte Datter
26/7	Søren Andersen Holm				59 aar gl:
13/8	Marthe Hansdtr. Steensvald			4 Maaneder gl:
20/8	Anne Nielsdtr. Bekken				een time gl:
20/8	Hans Larsen Lysnes				5 aar gl:
10/9	Jørgen Johansen Saugbakken			40 aar gl:
10/9	Kirsten Vetlesdtr. Svartangen			6 mens: nat:
10/9	Jacob Sørensen Bakke				4 mens: nat:
14/9	Christine Jacobsdtr.				1 aar gl:
14/9	Matros Christen Hansen og Maria Svendsdtr.
	deres uægte hiemedøbte Søn Hans			5 Dage gl:
1/10	Aase Jons Datter Skaatan			61 aar gl:
1/10	Elen Ols Datter Moen				55 aar gl:
1/10	Jacob Kruges Kone				35 aar gl:
18/10	Carl G(.....) og Siri Ols Datter deres uægte
	dødfødte Datter
18/10	Ole Jacobsen Hauen				61 aar gl:
18/10	Gunild Olsdtr.					15 aar gl:
22/10	Severine Peders Datter hiemedøbt		3 Dage gl:
15/11	Even Evensen Biønnes				25 uger gl:
15/11	Helene Larsdtr. Nome				3 aar gl:
15/11	Torsten Nommes Søn				2 aar gl:
17/11	Niels Hansen Seierstad				40 aar gl:
19/11	Iver Frantzen Aaserum				3 aar gl:
22/11	Hans Hansen					4 mens: natus
3/12	Sibille Tergersdtr. Bergen			1½ aar gammel
10/12	Ole Larsen Reppesgaard				80 aar gl:
25/12	Anna Pouls D: Holm				2 aar gamel
26/12	Elen Tergers D: Bergen				4 aar gl:

Kilde: Riksarkivet: Ministerialbok 1 for Hedrum, 1751-85 (mikrofiche)

Kristian Hunskaar 2000