NANSET

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Folketælling for Kongeriget Norge
den 31te December 1875

430 A 432 430 E 440 E 426 253 B 424 425 A Nanset

Betzy Berg			Husmoder	e	Skibsfart og Gaardbrug	1829	Fredriksberg Danmark
Hetty Frontin Berg		Logerende	ug				1831	Fredriksberg Danmark
Anna Berg			Datter						1861	Hedrum
Emil Berg			Søn						1863	Hedrum
Thorvald Berg			Søn						1865	Hedrum
Marie Berg			Datter						1866	Hedrum
Gustava Klyver			Tilreisende					1830	Kjøbenhavn		sedvanlig bosted: Kjøbenhavn
Christian Falkenberg		Huslærer		Huslærer Candidat ____	1851	Fredrikstad
Fredrik Tøien			Bestyrer		Agronom			1854	Eidsberg		bolig: Drengestuen
Thora Olsen			Tjenestepige					1856	Laurvig
Karen Christiansen		Tjenestepige					1845	Modum
Johan Laurits Larsen		Tjenestedreng					1860	Laurvig			bolig: Drengestuen
Karoline Henriksen		Tjenestepige					1854	Brunlanæs
Olava Marie Hansdatter		Tjenestepige		B__dei			1851	Hedrum
Anne Marie Nielsen		Tjenestepige	e	Sydame			1842	Laurvig
Maren Olsen			Tjenestepige	e	Stupige			1850	Laurvig
Janette Hansen			Tjenestepige		Stupige			1854	Moss
Niels Jørgensen			Tjenestedreng		Kudsk			1846	Laurdal			bolig: Drengestuen
Johan Andersen			Tjenestedreng		Gaardsgut		1848	Sverige
Ingrid Paulsen			Tjenestepige		Budeie			1828	Søvde Præstegjeld	bolig: Bryggerhus kom
Hans Amundsen			Tjenestedreng		Gaardsgut		1846	Hedrum

430 A Nansæt

Christian Larsen		Husfader	g	Gaardbruger Skibsreder	1825	Brunlanæs
Anna Larsen			Konen		g				1834	Sandeherred
Olaf Larsen			Søn		ug	Handelsbetjent		1857	Brunlanæs
Dorthea Larsen			Datter		ug				1859	Brunlanæs
Ragnild Larsen			Datter						1863	Brunlanæs
Marie Larsen			Datter						1866	Brunlanæs
Hakon Larsen			Søn						1867	Brunlanæs
Christian Larsen		Søn						1869	Laurvig
Einar Larsen			Søn						1872	Laurvig
Sigurd Larsen			Søn						1874	Hedrum
Caroline Halvorsen		Tjenestepige	ug	Stupige			1848	Laurvig
Sofie Arntsen			Tjenestepige	ug	Stupige			1853	Horten
Petrea Iversdatter		Tjenestepige	ug				1849	Hedrum
Peter Larsen			Søn			Kontorbetjent		1856	Brunlanæs		antatt oppholdssted: Frankrig

Josef Jonassen			Husfader	g	Gaardskarl		1843	Sverrige		bolig: Drengestuen
Lovise Andersen			Konen		g				1840	Sverrige		bolig: Drengestuen
Johanne Nielsen			Tjenestepige	ug	Budeie			1843	Sverrige		bolig: Drengestuen

430 A m.fl. Nanset

Peter Olsen			Husfader	g	Dagarbeider Husmand 	1827	Sverrige
							uden Jord
Anne Tonette Gulliksen		Konen		g				1831	Brunlanæs
Anna Helene Henriksen		Datter		ug				1858	Laurvig
Oluf Petersen			Søn						1868	Hedrum

430 A m.fl. Nansæt

Emanuel Eriksen			Husfader	g	Dagarbeider Husmand	1840	Dalsland Sverrige
							uden Jord
Grethe Svendsen			Konen		g				1841	Dalsland Sverrige
Erik Magnus Emanuelsen		Søn						1875	Hedrum
Anders Edevin Carstensen	Logerende	ug	Sømand			1844	Dalsland Sverrige
Josef Thorstensen		Logerende	ug	Sømand			1848	Dalsland Sverrige
Johan Larsen			Logerende	ug	Sømand			1852	Båhuslen Sverige
Alfred Hansen			Logerende	ug	Dagarbeider		1856	Båhuslen Sverige

430 B m.fl. Lasken

Thorsten Hansen			Husfader	e	Sadelmager		1822	Søvde Præstegjeld
Fredik Hansen			Søn		ug	hjælper Faderen		1852	Hedrum Præsteg
Jacob Hansen			Søn		ug	Sømand			1854	Hedrum Præsteg
Trine Hansen			Datter						1861	Hedrum Præsteg
Peder Hansen			Søn						1863	Hedrum Præsteg

Niels Nielsen Eeg		Husfader	g	Graastensmurer		1837	Sverrige
Else Marie Eriksdatter		Konen		g				1835	Hedrum
Elin Marie Nielsdatter		Datter						1871	Hedrum
Mathias Nielsen			Søn						1872	Hedrum
Laura Mathilde Nielsdatter	Datter						1874	Hedrum

Anne Thonette Nielsdatter	Logerende		Spinderske samt Striking1825	Hedrum

432 E m.fl. Nanset

M Mathisen			Huusfader	g	Kjøbmand		1834	Eidanger
Thora Marie Hyne		Konen		g				1837	Hjerpen
Carl Oluf Mathisen		Søn						1862	Laurvig
Wilhelm Mathisen		Søn						1865	Laurvig
Sigurd Mathisen			Søn						1871	Laurvig
Barbra Nielsdatter		Tjenestepige	ug	Tjeneste		1844	Tjølling

Kilde: Folketellinga 1875 for Hedrum (mikrofilm)

Kristian Hunskaar 2000