KRISTIAN IVs HYLLING I OSLO 1591

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Til Kristian IVs hylling i Oslo 1591 kom det utsendinger fra hvert sogn. 12 lagrettemenn satte sine segl på hyllingsdokumentet fra Hedrum 15. mai 1591.

Utdrag av brevteksten:

Hans Seigersta, Oluf Lunde, Ingvor Haldvorsøn, Anders Bergen, Tormo Vestrum, Aslack Oserim, Anders Seigersta, Elof Nørby, Anders Løfve, Ifver Hvidsteen, Dreng Skindmo og Gude Bircke, lagrettesmænd, og menige bønder, for Jens Jørgensøn, lensmand, Jacop Allim og Jørgen Yttersrødt, lagrettesmænd. Gifvet og schrefvet ved Hedrum kirke Vores Herres himmelfarts dag 1591.

Lagrettemennenes segl i samme rekkefølge (fra venstre mot høyre) som i teksten:

Kilder:

  • Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, bind I (trykt)
  • Riksarkivets kildeskriftsamling

    Kristian Hunskaar 2001