JORDEIENDE BØNDER 1615 - HEDRUM

FARMERS' PROPERTIES 1615 - HEDRUM

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Hedrum Sogenn

Arne Bergen			i samme gaard j hud
				i Klop 2 huder

Brynnild Bergen			i same grd iij hud med bøxelen

Lauridtz Lunde			2 huder i samme gaard
				2 pd smør i Noerbye och
				vj [merker] smør i buterød

Jacob Seÿerstad			2 huder i same gaard
				j hud i Fitie och
				j pd smør i strand

Anders Løffue			9 schind i Hedemb

Niels Hedemb			9 schind i samme gaard

Suend Lunde			j hud i samme gaard och
				6 øresboell i Rømingh

Bertell Moe, fendrick		18 [merker] smør i trolsaas
				j lispd i Moe och
				j lispd i Jelstad

Oluff Liffsrud med sin quinde	ij hud i same gaard
och werbroder

Knud schorge			i same gaard 2 huder och
				i (...)gen j hud

Jacob Skorge			j hud i same grd - 6 [merker] smør

Anund bonegalt			Come och bonnegalt 2 huder med bøxelen och
				ij schind j hud i Øxenholt
				xj schind i gloppe

Tiøstell Hoffland		j pund smør i Furestad

Knud Hagenes			2 huder i same gaard

Crestoffer Huernes		j hud i same gaard

Anund Holm			i Nordrum 4 schind
				i bonnegalt 4 schind
				i Øxenholt 2 schind

Mogens Lij			j pd 4 [merker] i Lij
				j pd i borge i tønsberglehn

Peder [og] Lauridtz Alemb	j pd 6 [merker] smør i same grd

Oluff biøndall			3 huder i same gaard
				4 pund 18 [merker] smør i Amot
				2 pund i Solberg och
				j pund i tueten

Peder Ringdall			3 huder i same grd
				1 pd i borge och
				18 [merker] i gierrestad

Tolleff Ringdall		18 [merker] smør i Lunden

Oluff Noerbye			xj [merker] smør i tueten

Asbiørn Tuetued			i samme grd j hud
				i Ousteen 15 schind

Gude och Ouden bircke		4 huder i same grd
				j hud i hellesdall
				21 [merker] smør i fromb

Knud gierrestad			2 huder i same gaard
				j hud i slegtingdall
				j pd i Moe
				2 [merker] smør i giermundrød
				j hud i Ostund
				iij lpd salt i Raastad

Find steenswald			3 [merker] smør i Fridtziøe i Sembsogen

Peder Nou			j hud i same gaard

Oluff gieldstad			i Kricken ij pund smør (......)
				sampt 2 [merker] i Smerød
				xiiij schind i Spetalen
				j schind i Houffland

Anders Helnes			3 schind i Moe
				7 [merker] i schorge

Anund Nesß			9 schind i samme gaard

Mattis efftedall		ij hud 3 [merker] smør i samme gaard

Torgier Schoffuen		j hud i Efftedahl

Engebret Raaen			j pd 9 [merker] smør i samme gaard

Karen Huidsteen			4 huder i same grd
				Hommeldall[?] j hud
				Querne j hud

Tosten Aaselrud			j hud i samme gaard med bøxelen
				9 schind i Hasle
				j schind i stange

Oluff Rød med sine brødre	9 schind i Rød med byxelen
				j hud i Rimbstad

Trund Wirgenes			2 huder i same gaard med byxelen

Oluff Morck			8 [merker] smør i Hareldtzrud

Dreng Herbiørnrød		4 [merker] smør i same gaard

Haagen Dall			4 schind i samme gaard

Dyre Skodden			3 schind i støffland

Søffren Løffaas			j hud i Hedemb
				9 schind i guleleÿ[?]

Anund Hoffland			2 pd smør i same gaard med bøxelen

Tosten borgenes			j hud i samme gaard

Toere Støffland			3 schind i samme gaard

Torbiørn Liffsrud		j hud i samme gaard

Halduor Bergenn			i Samegrd ij huder
				wdj Houg ij huder
				vdj Eschedall iij huder
				vdj Backenn j hud
				wdj Holm iij hud
				vdj Hellesmou j hud
				vdj Staffdall ij huder
				vdj Lij iij huder
				wdj Roffue iiij skind
				dette forne: liggendes i Brundlauglehnn,
				Thonsberglehnn och bradtzberglehnn

Jonn Fierde			wdj Furestad iij huder xvj lispd
				vdj bronckerud - ij hud i schouff j i berg och
				j skind wdj belgu iiij hud

Innguor giønnes			wdj foss ij hud
				ij Ottestad iij huder
				wdj Holchenn ij hud
				wdj gierestad ij hudr
				wdj haffeld - j pd iij [merker] smør
				vdj Hellesmoe j hud
				Øffre berig - j pd kornn

Amund Silletued			i samegrd j hud
				vdj Borgenes j hud
				vdj Skalberg - vj [merker] smør
				vdj Morch - j hud
				vdj Semb - j pd smør
				wdj grette ij pd smør
				vdj Holt iiij sk
				wdj Bøe iij huder

Pouell Aaserum			i greffle ij huder
				vdj giegstad vij lispd
				vdj blindrumm j schipd
				wdj Brataas x[?] [merker] smør

Hanns Raenn			vdj Smogstad j pd kornn
				wdj Nørder Eide - j hud, liggendes wdj Thunsberg lehnn
				Raaenn - ij pd Smør
				Stenshollt j hud
				Hedemb x skind
				Aaßellrud j
				Lindum 19 [merker] smør
				Lund ij hud
				Stange ij hud ij schind
				Semb j hud
				Holchen j pd Smør
				Hemb j hud
				Huernes j hud
				dette forne: liggendes vdj brundlauglehn

j = ½
j = 1
i = 1
v = 4½
v = 5
x = 9½
x = 10

Kilde: NRA, Danske kansellis skapsaker, skap 9, pakke 351A, lit. N

Kristian Hunskaar 2001