NOEN HEDRUMKILDER

Følgende er kilder som jeg har registrert. Jeg har også registrert kilder som er gjort tilgjengelige i Digitalarkivet og på vestfold-slekt.net.

 • Folketellinga 1875. Transkripsjonen er langt fra komplett, men de fleste av gårdene i Hedrum sogn er dekket.
 • Begravelser i Hedrum 1751-1785.
 • Hedrumfolk viede i Andebu 1733-1780 er ei liste der jeg har tatt med ekteskap der minst en av partene tydelig er fra Hedrum, dvs. at gårdsnavn er oppgitt på brud, brudgom eller forlovere (cautionsmænd).
 • Hedrumskifter 1693-1763. Protokollene er tapt for periodene 1699-1701 og 1729-1734.
 • Gjengjerden 1528 er den eldste skattelista med oversikt over Hedrumbønder. Ettersom kildematerialet er så tynt fra denne tida, er det vanskelig å få fullt utbytte av lista slektshistorisk sett. Lista omfatter også restanser på gjengjerden.
 • Sakefall i Brunla len 1560-61 er ei oversikt over personer som måtte bøte for forbrytelser. Lista gjelder hele Brunla len, som på denne tida også omfattet Numedal, og da gårdsnavn ofte er utelatt eller forvrengte, kan det være vanskelig å plassere personene i geografien.
 • Jordeiende bønder i Hedrum 1615.
 • Jordeiende bønder i Hedrum 1624.
 • Kristian IVs hylling i Oslo 1591 - lagrettemenn som satte sine segl på hyllingsdokumentet.
 • Prinsehyllingen i Oslo 1610 - lagrettemenn som satte sine segl på hyllingsdokumentet.
 • I Norske Herredagsdombøker har jeg funnet en dom som angår Hedrum.
 • Legdsrull for Laurvikske kompani 1719 er manntall for de Hedrumgårdene som leverte soldater til Sønnenfjellske (Akershusiske) dragonregiment. Det kan se ut som om manntallet egentlig er fra ca. 1717, men jeg beholder her navnet fra katalogen i Riksarkivet.
 • Svensker i Hedrum 1734.