LEGDSRULL FOR LAURVIKSKE KOMPANI 1719 - HEDRUM

MILITARY ROLLE FOR LAURVIKSKE KOMPANI 1719 - HEDRUM

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Det Laurvigsche Compagnie

Hedrum - Sogn

Holm

Opsidderen	Søfren Olsen		36 aar	Ld: Drag.
søn		Ole			 4 aar
Dito		Hans			 1½ aar

Opsid: Enken	Tore Hansdaatter
søn		Hans Halvorsen		24 aar	Staaende Soldat under Capt. Hach
Dito		Ole			 9 aar

Opsidderen	Peder Pedersen		34 aar	Soldat under Capit. Hach
Stiff-søn	Jens Amundsen		 6 aar
Dito		Halvor			 3 aar
Dito		Amund			 1½ aar

Soldaten	Anders Torgersen	29 aar	under Capitain Hach fremmed

I leg med Nordbye

Bergen øfre

Opsid.		Rasmus Evensen		48 aar	Ld. drag.
søn		Torger Rasmusen		 8 aar
Dito		Even			 3 aar

Opsidderen	Hans Povelsen		61 aar
søn		Povel Hansen		11 aar
Dito		Anders Hansen		 3 aar

Opsid.		Niels Hendrichsen	41 aar	Ld: Drag.

Staaende Soldat	Ole Dyresen		25 aar	under Capit. Hach fremmed

I leg med Aaserum

Aaserum

Opsidder	Hans Frantzen		68 aar
søn		Peder Søfrensen		18 aar	nye Res.

Opsidder	Ifver Brynildsen	41 aar
søn		Brynild Iversen		 4 aar
Dito		Ifver Ifversen		 3 aar
Dito		Anders			 1 aar

Enn Huusqvinde	Sidsel Tollefsdaatter
søn		Erich Asbiørnsen	15 aar
dito		Asbiørn Asbiørnsen	 6 aar

Soldat		Ole Dyresen		25 aar	under Hach fremed

I leg med øfre Bergen

Eschedal

Opsidderen	Amund Nielsen		80 aar
Søn		Søfren Andersen		11 aar

Opsid.-Enken	Lisbet Pedersdaatter
søn		Christopher Erichsen	40 aar	Serg. under Major Rømmer

Staaende Soldat	Niels Evertsen		36 aar	under Capitain Hach - fremmed

I leg med Bergen

Røbbøel

Opsidderen	Iver Nielsen		60 aar
søn		Amund Iversen		36 aar	nye Res.
Dito		Knud			30 aar	Staaende Soldat under Capit: Hach

Opsidderen	Jacob Søfrensen		58 aar
søn		Jacob Jacobsen		16 aar
Dito		Søfren			10 aar

Staaende Soldat	Knud Ifversen			ut Supra

I leg med Søndre Sejerstad

Steensvold

Opsidderen	Lars Andersen		70 aar
Søn		Søfren Larsen		20 aar

Opsidderen	Tarald Aalfvesen	32 aar	Ld: drag.

Enken		Marj Amundz-daatter
søn		Willum Tollefsen	15 aar

Enn Huusmand	Rasmus			60 aar
søn		Jens Rasmusen		 4 aar

gl: Soldat	Hans Hansen		40 aar	under Capitain Wind fremed til legged

I leg med Hougen og Marche(.)eti [?]

Reppesgaard ¼ leg

Opsidderen	Søfren Ottersen		70 aar
ops. søn	Lars Søfrensen		35 aar	Soldat under Capitain Wind

Staaende Soldat	Lars Søfrensen			ut Supra

Rønnerød ¼ leg

Opsidderen	Povel Toersen		60 aar
søn		Tord Povelsen		14 aar
søn		Simen			 3 aar
dreng		Ole Olsen		14 aar

gl: Soldat	Lars Søfrensen			ut (...)us

Waernes Annex

Hellenes Nordre med underl. Pladz Aasen

Opsidderen	Jonn Mathiesen		60 aar
søn		Lars Jonnsen		11 aar

Opsidderen	Just Justsen		35 aar

Enn Huusmd.	Niels Torbiørns.	31 aar	Soldat under Capit. Hach
søn		Christen Nielsen	 5 aar
Dito		Anders Nielsen		 3 aar

Soldaten	Ole Tronsen		41 aar	under Capitain Hach, fremed for legged

I leg med Udklof

Hellenes Søndre

Opsidderen	Sifvert Andersen	51 aar
Søn		Jacob Sivertsen		17 aar
dito		Ole			15 aar
dito		Christen		 7 aar
dito		Gullich			 4 aar
dito		Hans			 1 aar

Opsidderen	Niels Michelsen		43 aar
Stefsøn		Ole Christensen		16 aar
dito		Peder			 9 aar

Enn Huusmd.	Ole Andersen		66 aar
søn		Ole Olsen		21 aar	nye Res
Dito		Christopher Olsen	10 aar

Soldaten	Niels Christophersen	33 aar	under Capit. Hach fremmed

I leg med Skaatten

Kilde: Riksarkivet: Reg. og avd. arkiver: Sønnenfjellske (Akershusiske) dragonregiment 1732-1811: Lægdsrulle for Totenske, Hedemarkske, Laurvikske og Jarlsbergske kompani 1719

Kristian Hunskaar 2000