SKIFTER - HEDRUM

PROBATE RECORDS - HEDRUM

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Skifteprotokollen for Larvik sorenskriveri inneholder skifter fra hele Larvik grevskap. Her har jeg trukket ut skifter etter personer som bodde i Hedrum. Teksten er et sammendrag, men navn på personer og gårdsbruk er skrevet som i kilden. Av opplysninger har jeg tatt med arvinger, verger, jordegods samt hvor mye som ble til arv. De originale skiftene inneholder mye mer tekst, og ved nøye gjennomlesning kan sikkert ekstra slektsopplysninger finnes. En kikk på originalen anbefales!

Protokoll nr. 4, 10. februar 1693 - 18. oktober 1699

 • 1693-99

  Protokollen(e) som har dekket perioden mellom oktober 1699 og august 1701 er tapt.

  Protokoll nr. 5, 10. august 1701 - 12. juni 1710

 • 1701-10
  Protokoll nr. 6, 1. juli 1710 - 8. juni 1720
 • 1710-15
 • 1716-20
  Protokoll nr. 7, 11. juni 1720 - 26. mars 1729
 • 1720-24
 • 1725-29

  Protokollen(e) som har dekket perioden mellom mars 1729 og januar 1734 er tapt.

  Protokoll nr. 8, 19. januar 1734 - 5. juli 1738

 • 1734-36
 • 1737-38
  Protokoll nr. 9, 19. juli 1738 - 7. desember 1742
 • 1738-40
 • 1741-42
  Protokoll nr. 10, 6. desember 1742 - 19. september 1752
 • 1742-45
 • 1746-48
 • 1749-52
  Protokoll nr. 11, 19. september 1752 - 6. april 1763
 • 1752-55
 • 1756-59
 • 1760-63

  Kristian Hunskaar 2001