SKIFTER 1701-10 - HEDRUM

PROBATE RECORDS 1701-10 - HEDRUM

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Folio 3a-3b / 12. august 1701

Afgangne Aase Joensdatter, Schallet udj Hedrum Sogn.

Arvinger:

 • Enkemannen Jan Lejersen, og deres felles barn:
 • Amund Jansen, 20 år.
 • Hans Jansen, 16 år.

  Faren verget for barna.

  Brutto: 21 - 1 - 17
  Netto: 10 - 1 - 17

  Folio 32a-33a / 3. mai 1703

  Afgangne Niels Hansen, Lysnes udj Qvel sogn.

  Arvinger:

 • Enken Kirsten Pedersdatter.
  Barn i første ekteskap:
 • Hans Nielsen, Vestrum udj Hedrum sogn.
 • Signe Nielsdatter, bor i Sannichedal.
 • Maren Nielsdatter, 32 år, hjemme.

  For Maren verget Rasmus Elefsen Nordqvel. Enken tok Torger Joensen Sundby til lagverge.

  Blant kreditorene nevnes Karen, enke etter Hans Pedersen på Bachen, og tjenestedrengene Valentin Søfrensen og Jens Hansen.

  Brutto: 58 - 2 - 1
  Netto: 23 - 3 - 2

  Folio 45a-46b / 23. oktober 1703

  Afgangne Anna Pedersdatter, som bodde paa gaarden Bommestad.

  Arvinger:

 • Enkemannen Poul Christensen.
  Barn med første mann, Niels Justsen Bommen:
 • Kirsten Nielsdatter, gift med Søfren Hansen, bor på Houen i Hedrum sogn.
  Barn med enkemannen:
 • Marte Poulsdatter, 16 år, hjemme.

  Marte fikk sin far til verge under tilsyn av Christen Seierstad.

  Søfren Hansen fordret på sin hustrus vegne arv etter hennes avdøde fullbror Hans Nielsen. Barbra Poulsdatter, Kirsten Poulsdatter og Ester Poulsdatter fordret alle for resterende morsarv. Blant øvrige kreditorer nevnes Ole Pedersen Nybord.

  Brutto: 241 - 2 - 6
  Netto: 145 - 3 - 13 1/5

  Folio 47a-48a / 24. oktober 1703

  Sl: Maren Hovalsdatter, Røbbøl udj Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Jachob Søfrensen, og deres felles barn:
 • Jachob Jachobsen, 8 år.
 • Maren Jachobsdatter, 13 år.

  Barna fikk sin far til verge og formynder, men med tilsyn av bestefaren Hofval Istre udj Thiøllingsogn.

  Brutto: 126 - 3 - 22
  Netto: 113 - 2 - 6

  Folio 48a-49a / 10. mars 1704

  Afgangne Jens Nielsen, paa den Plads Sundet udj Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Mallene Eliasdatter.
  Barn med første kvinne, Anna Olsdatter:
 • Niels Jensen, 18 år.
 • Erich Jensen, 13 år.
 • Maren Jensdatter, gift med Anund Holm udj Hedrum Sogn.

  Enkens lagverge ble Ingebret Høyvig udj Hedrum Sogn. For Niels og Erich verget hhv Hans Efftedal og Anund Holm.

  Brutto: 49 - 3 -18
  Netto: 38 - 3 -10

  Folio 55b-56a / 16. juli 1704

  Peder Søfrensens afgangne qvinde Maren Nilsdatter, Nordre Holt udj Hvarnes Annex.

  Arvinger:

 • Enkemannen Peder Søfrensen, og deres felles barn:
 • Lars Pedersen, 4 ½ år.
 • Niels Pedersen, 1 ½ år.
 • Sønnej Pedersdatter, 10 år.
 • Randj Pedersdatter, 7 år.

  Barna fikk faren til verge, men under tilsyn av morbroren Peder Søndre Holt. Som eier av Nordre Holt var også Jachob Søfrensen udj Laurvig til stede.

  Blant kreditorene nevnes bl.a. Peder Holt, Anna Sl: Verner Torborgs udj Laurvig, Ole Nielsen udj Laurvig, Ingebret Hansen udj Laurvig og Niels Hansen.

  Brutto: 47 - 1 - 10
  Netto: 0 (uprioritert gjeld ble ikke dekket fullt)

  Folio 71b-72b / 5. februar 1705

  Afgangne Sal: Lisbet Hansdatter, Søndre Jone udj Qvelle Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Niels Pedersen, og deres felles barn:
 • Peder Nielsen, 3 år.
 • Mette Nielsdatter, 2 år.

  Faren verget selv for barna.

  Anne Heum hadde tjenestelønn for et år til gode.

  Brutto: 53 - 3 - 19
  Netto: 17 - 3 - 1

  Folio 77a-78a / 4. mars 1705

  Afgangne Olve Taralsen og qvinde Anna Hansdatter, Østre Hvarnes udj Hvarnes annex.

  Ektefolkene var nylig avgått ved døden etter hverandre.

  Barn og arvinger:

 • Tollef Olvesen, bor på Steensvold udj Hædrum Sogn.
 • Christen Olvesen, soldat.
 • Taral Olvesen, 14 år.
 • Karen, Maren, Gunnild og Inger Olvesdøttre, alle ugifte og umyndige piker.

  Rasmus Nordre Udberg ble formynder for de umyndige barna.

  Ved skifte 28. august 1695 etter Jacob Hansen Hellenes (og hustru?), hadde Olve Hvarnes blitt formynder for sønnen Ole Jacobsen. Disse verdiene befant seg nå hos svogeren Sifvert Hellenes.

  Brutto: 17 - 0 - 7
  Netto: 0 (uprioritert gjeld ble ikke dekket fullt)

  Folio 78a-78b / 4. mars 1705

  Afgangne Sal: Svend Taralsen, Østre Hvarnes udj Hvarnes Annex.

  Arvinger:

 • Enken Karen Andersdatter, og deres felles barn:
 • Halvor Svendsen, 12 år.
 • Lars Svendsen, 9 år.
 • Gullich Svendsen, 7 år.

  Verge ble morbroren Sifvert Hellenes.

  Brutto: 14 - 1 - 18
  Netto: 0 (uprioritert gjeld ble ikke dekket fullt)

  Folio 78b-79b / 5. mars 1705

  Arne Søfrensens Sal: hustrue Anna Tronsdatter, Nordre Udberg udj Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Arne Søfrensen, og deres felles barn:
 • Targier Arnesen, 6 år.
 • Tron Arnesen, 3 år.
 • Maren Arnisdatter, 1 år.

  Barna fikk faren til verge, men under tilsyn av farbrødrene Jacob Sundby og Peder Nordre Holt.

  Brutto: 46 - 2 - 20
  Netto: 22 - 3 - 10

  Folio 79b-80b / 5. mars 1705

  Afgangne Sal: Arne Pedersen og qvinde Elina Andersdatter, Søndre Nordqvell udj Qvelle annex.

  Ektefolkene var nylig avgått ved døden etter hverandre.

  Barn og arvinger:
  Med første kvinne:

 • Maren Arnesdatter, 17 år.
  Med siste kvinne:
 • Johanne Arnisdatter, 11 år.

  For den eldste datteren verget morbroren Ole Røed, og for den yngste verget Brynnyld Nordqveld. Targer Næs ble tilsynsmann.

  Blant kreditorene nevnes bl.a. Eschel Kullebrenner og drengen Guldbrand Brynnyldsen.

  Brutto: 49 - 0 - 16
  Netto: 3 - 0 - 8

  Folio 81a-81b / 5. mars 1705

  Afgangne Christen Andersen, Søndre Hellenes udj Hædrums Præstegield.

  Arvinger:

 • Enken Abelone Olsdatter, og deres felles barn:
 • Ole Christensen, 9 år.
 • Peder Christensen, 1 ½ år.
 • Karen Christensdatter, 3 år.

  Moren verget for barna under tilsyn av deres farbrødre Sifvert Hellenes og Hans Hejene og morbroren Ellef Olsen Farmen. Enken tok Jacob Torbiørnsen Nordre Hellenes til lagverge.

  Brutto: 74 - 1 - 21
  Netto: 0

  Folio 90a-91b / 3. oktober 1705

  Afgangne Sal: Niels Nielsen, Søndre Birche.

  Arvinger:

 • Enken Mette Andersdatter.
  Barn med første kvinne:
 • Halfvor Nielsen, 12 år.
 • Anna Nielsdatter, 15 år.
 • Ellen Nielsdatter, 10 år.
 • Gunnild Nielsdatter, 5 år.
  Barn med enken:
 • Niels Nielsen, ½ år.
 • Ingri Nielsdatter, 4 år.

  For samtlige barn verget farbrødrene Anund Løffue og Ifuer Allum.

  Barna fra første ekteskap hadde morsarv til gode, hhv 4 - 0 - 20 og 2 - 0 - 10. Svend Andersen, Hans Søfrensen, Anna Gundersdatter og Maren Anundsdatter hadde lønn til gode.

  Brutto: 141 - 2 - 10
  Netto: 0 (uprioritert gjeld ble ikke dekket fullt)

  Folio 91b-93a / 9. oktober 1705

  Afgangne Tord Rannerød, Rannerød.

  Arvinger:

 • Enken Anna Tordmodsdatter, og deres felles barn:
 • Poul Tordsen.
 • Ole Tordsen.
 • Barbra Tordsdatter, gift med Efuen Morck.
 • Singne Tordsdatter, ugift. Vanvittig og kan ikke tjene sitt brød.

  Singne fikk broren Poul Tordsen som verge.

  Brutto: 41 - 2 - 8
  Netto: 17 - 1 - 22

  Folio 93a-94b / 23. oktober 1705

  Afdøde Brynnyld Michelsen, Aaserum udj Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Anna Anundsdatter, og deres felles barn:
 • Ifuer Brynnyldsen, 22 år.
 • Dorothea Brynnyldsdatter, 20 år.
 • Anna Brynnyldsdatter, 16 år.

  Pikebarna fikk moren som verge og halvbrødrene Hans og Anund Fiære som tilsyns- og fjerholdsmenn. Sønnen ble ansett som myndig. Enken tok Hans Frandsen til lagverge.

  Av jordegods var det 1 bismerpund 4 ½ merke smør i Lj, taksert til 39 - 2 - 8, og 9 ½ skinn i Vestre Schorge (pant), innløst hos Peder Jørgensen, taksert til 33 - 3 - 5. Enken arvet Lj, mens pengene fra pantegodset ble fordelt mellom alle arvingene.

  Poul Ifversen og Frans Ifversen hadde farsarv til gode i boet.

  Brutto: 226 - 2 - 18
  Netto: 184 - 2 - 13

  Folio 100a-102a / 23. januar 1706

  Afdøde Targier Rasmusen, Næs udj Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enken Karen Pedersdatter.
  Barn med første kvinne, Marthe Tostensdatter:
 • Elen Torgersdatter, bor på Røed, gift med Ole Elefsen.
  Barn med enken:
 • Arnbiørn Targersen, soldat, 23 år.
 • Helge Torgersen, 18 år.
 • Anders Torgersen, 17 år.
 • Maren Torgersdatter, bor på Bergen, gift med Rasmus Efuensen.
 • Kirsten Torgersdatter, 13 år.

  Den eldste sønnen ble sin egen verge, mens farbroren Ole Næs verget for de to yngste. For piken verget morbroren Brynnyld Nordqvell. Etter Marthe Tostensdatter var det ikke holdt skifte.

  Av tjenestefolk nevnes Anund Holund, Anna Hansdatter og Berent Larsen. Christen Svendsen var muligens også tjenestegutt.

  Brutto: 120 - 1 - 1
  Netto: 44 - 3 - 2

  Folio 114a-115a / 26. april 1706

  Afgangne Sal. Joen Christensen, Moe udj Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enken Gunnild Nielsdatter, og deres felles barn:
 • Christopher Joensen, 16 år.
 • Elen Joensdatter, 14 år.
 • Signe Joensdatter, 12 år.
 • Else Joensdatter, 10 år.
 • Gunnild Joensdatter, 5 år.

  Svend og Christopher Rimstad verget for barna.

  Christen Kongsten hadde lånt avdøde 5 rdl.

  Brutto: 77 - 0 - 2
  Netto: 54 - 2 - 0

  Folio 115a-116b / 26. april 1706

  Hans Poulsen Bergens afdøde Sal: hustrue Marta Torgersdatter, Øfre Bergen udj Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hans Poulsen, og deres felles barn:
 • Hans Hansen, 21 år.
 • Anders Hansen, 16 år.
 • Poul Hansen, 4 år.
 • Gunnild Hansdatter, 11 år.
 • Birte Hansdatter, 9 år.

  Barna fikk faren til verge, men under tilsyn av farbroren Mickel Poulsen Nordre Jone.

  Brutto: 74 - 1 - 20
  Netto: 55 - 0 - 18

  Folio 132a-133a / 17. juni 1707

  Afgangne Sal: Hans Jacobsen, Schouen udj Hædrum Sogn.

  Registreringen hadde foregått på Store Jone udj Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enken Giesche Olsdatter, og deres felles barn:
 • Lifve Hansdatter.

  Datteren fikk farbroren Anders Jacobsen Nordre Birche til formynder.

  Brutto: 57 - 0 - 11
  Netto: 47 - 0 - 5

  Folio 133a-134a / 17. juni 1707

  Afgangne Sal: Peder Mouridtzen, Schougen udj Hædrum Sogn.

  Avdøde var død på plassen Schougshage.

  Arvinger:

 • Enken Giertrud Pedersdatter, og deres felles barn:
 • Christopher Pedersen, gift, bor på Trumøe ved Arendahl.
 • Søffren Pedersen, 21 år, utenlands.
 • Jacob Peders:, bor på plassen Schougshage.
 • Birte Pedersdatter, gift, bor i Scheen.
 • Elen Pedersdatter, gift med Ole Larsen, bor i Sanne Sogn.

  Enken tok Arelt Skouen til lagverge. Hun skulle forvalte arven til Søffren inntil han kom hjem.

  Brutto: 34 - 1 - 4
  Netto: 19 - 1 - 16

  Folio 134a-135b / 17. juni 1707

  Hans Jørgensen Schouens afdøde Sal: qvinde Birte Jacobsdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hans Jørgensen, og barna:
 • Peder Svendsen, 16 år, "slefretsbarn" avlet med Svend Andersen Søndre Lunde.
 • Jørgen Hansen, 3 år, avlet med enkemannen.
 • Anna Hansdatter, 9 år.
 • Martha Hansdatter, 6 år.

  Rasmus Effvendsen Øffre Bergen verget for slegfredssønnen. For de øvrige barna verget faren, men under tilsyn av Christen Nørdre Sejerstad og Niels Østre Sejerstad.

  Brutto: 99 - 3 - 10
  Netto: 55 - 1 - 20

  Folio 144a-144b / 26. januar 1708

  Afgangne Ole Clemmedsen Houen og qvinde Barbra Halfvorsdatter, Houen udj Hvarnes Annex.

  Ekteparet var døde rett etter hverandre.

  Barn og arvinger:

 • Halfuor Olsen, 29 år.
 • Clemmedt Olsen, 23 år.
 • Lisbet Olsdatter, 26 år.
 • Maren Olsdatter, 15 år.

  Jacob Olsen Hauen verget for jentene.

  Brutto: 18 - 3 - 2
  Gjeld: Rundt 190 rdl.

  Folio 149b-160b / 27. juni 1703-20. juli 1708

  Afgangne Sal: Boe Bertelsen, Undersboe udj Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Dorothea Jesdatter, og barna:
 • Monsr Niels Boesen, 29 år.
 • Monsr Bertel Boesen, 25 år.
 • Inger Boesdatter, død, etterlatt i ekteskap med Monsr Allexander Mørck i Sandefiord to sønner: Knud Allexandersen, 9 år, og Claus Allexandersen, 7 år.
 • Dorothea Boesdatter, gift med Mons: Sonnich Møller, bor i Reggevigen i Thiølling Sogn.
 • Anne Boesdatter, gift med Monsr Hendrich Fyren, stadsbarber i Laurvig.

  I tillegg til løsøre var det en kreiert, jordegods i Schreppestad og Stensnæs og en del tilstående gjeld.

  Arne Olsen Rouene, på sin hustru Mallene Kieldsdatters vegne, hadde fars- og morsarv til gode i boet; 208 - 2 - 16.

  Brutto: 2187 - 0 - 10 1/9
  Netto: 185 - 0 - 20 1/9

  Folio 171a-171b / 13. oktober 1708

  Afgangne Søren Olsen, tilforne boende paa Øffre Hoeland udj Kodals Annex, og nu her paa gaarden Hoffland udj Hædrum Sogn ved Døden afgangen.

  Arvinger:

 • Enken Mette Pedersdatter, og deres felles barn:
 • Hendrich Søfrensen, bor på Hofland.
 • Ole Søfrensen, 26 år, soldat.
 • Aase Søfrensdatter, gift med Christen Gurj i Tiølling Sogn.
 • Anne Søfrensdatter, gift med Mogens Taralsen, bor på Allum.
 • Maren Søfrensdatter, 23 år.

  Brutto: 17 - 2 - 3
  Gjeld: 18 - 3 - 10

  Folio 201b-203a / 3. mai 1709

  Afgangne Sal: Børge Tronsen, Værgenes udj Hvarnes Annex.

  Arvinger:

 • Enken Ingebor Halfuorsdatter, ingen barn.
  Søsken:
 • Ole Trons. Nouf, bor i Laurdal.
 • Ole Tronsen Wergenes, 29 år.
 • Halfuor Trons., 27 år.
 • Gundbiør Tronsdatter, gift med Halfuor Houen.
 • Ellen Tronsdatter, 32 år.
 • Anne Tronsdatter, død, etterlatt tre barn: 1) Torger Arnesen, 11 år, 2) Tron Arnesen, 7 år, 3) Maren Arnesdatter, 5 år.

  For Anne Tronsdatters barn verget deres far Arne Søfrensen Udberg. Enken tok sin far, Halfuor Bentsen Skoglemoe til lagverge.

  Brutto: 83 - 3 - 6
  Netto: 56 - 3 - 18

  Folio 206a-207a / 11. juni 1709

  Afgangne Sal: Anders Rasmusen, Stensholt udj Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Maren Jespersdatter, og deres felles barn:
 • Christen Andersen, 11 år.
 • Hendrich Anders., 4 år.
 • Gylle Andersdatter, 12 år.
 • Gunnild Andersdatter, 6 år.

  Moren verget for barna, men med tilsyn av Joen Backe i Qvel Sogn.

  Brutto: 71 - 0 - 18
  Netto: 64 - 3 - 18

  Folio 209a-211a / 21. juni 1709

  Afgangne Niels Anders., Løfaas udj Qvelle Annex.

  Arvinger (søsken):

 • Niels Andersen Søndre Omsland.
 • Børge Andersen, 66 år, ugift, tilholder på Løfaas.
 • Lars Børresen, i utlodningen kalt Laurs Andersen, 62 år, bor i Halland i Sverrig.
 • Ingild Andersdatter, her samme sted.

  Tord Arnesen hadde lagt ut for begravelsen. Det framgår at han var avdødes stesønn, og da det ikke var skiftet etter moren, hadde han krav på halve boet. Blant kreditorene nevnes tjenestedrengen Vemond Jensen og Laurs Pedersen på Moe.

  Brutto: 161 - 0 - 12
  Netto: 108 - 0 - 12

  Folio 211a-212b / 22. juni 1709

  Afgangne Søfren Olsen, Biønnes udj Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enken Gunnild Andersdatter, og deres felles barn:
 • Ole Søfrensen, 30 år, hjemme.
 • Anders Søfrensen, 13 år.
 • Marte Søfrensdatter, 24 år.
 • Maren Søfrensdatter, 8 år.

  Ole verget for Anders. For døtrene verget stefaren Tord Olsen Biønnes, som også ble enkens lagverge.

  Brutto: 113 - 1 - 17
  Netto: 91 - 0 - 15

  Folio 215a-217b / 18. juli 1709

  Afgangne Sal: Anund Ifversen, Fiære udj Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Inger Hansdatter, og deres felles barn:
 • Hans Anundsen, 7 år.
 • Ifver Anundsen, 4 år.
 • Anna Anundsdatter, 10 år.

  Moren verget for barna med barnas farbror Hans Ifuersen Fiæris tilsyn. Enken tok sin svoger Tommis Jens. Hagtved til lagverge.

  Boet eide 9 merker smør med bygsel i Tvetan udj Kodals Annex, verdsatt til 24 rdl., 6 merker smør uten bygsel i Moe i Qvelle Sogn, verdsatt til 2 rdl. 2 ort, og 3 skinklinger uten bygsel i Hvidsten i Kodals Annex, verdsatt til 2 rdl. 1 ort.

  Brutto: 308 - 1 - 1
  Netto: 271 - 2 - 13

  Folio 217b-220a / 18. juli 1709

  Rasmus Nielsen Hagenesis afdøde sal: hustrue Dorothea Hansdatter, Hagenes udj Hædrum Sogn.

  Registreringen hadde foregått 15. desember 1708.

  Arvinger:

 • Enkemannen Rasmus Niels., og deres felles barn:
 • Hans Rasmusen, 23 år.
 • Ingebret Rasmus., 20 år.
 • Niels Rasmus., 13 år.
 • Hendrick Rasmus., 12 år.
 • Frands Rasmusen, 8 år.
 • Brynnyld Rasmusen, 5 år.
 • Helvig Rasmusdatter, 25 år.

  Faren verget for de umyndige med sin bror Anund Nielsen Eskedals tilsyn.

  Boet eide 1 hud 3 skinn med bygsel i Hagenes, ½ hud med bygsel i Lofterød i Sandeherrit, og 4 ½ merke smør uten bygsel i Søndre Trolsaas.

  Brutto: 154 - 2 - 12 + jordegods
  Netto: 139 - 2 - 20 + jordegods

  Folio 220a-221a / 19. juli 1709

  Afgangne Sal: Hans Anundsen, Allum udj Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Signe Tordsdatter, og deres felles barn:
 • Anund Hansen, bodde på Løfue udj Hædrum Sogn, død, etterlatt barna: 1) Hendrick Anundsen, 12 år, 2) Hans Anundsen, 10 år, 3) Elken Anundsdatter, 8 år.
 • Iver Hansen, gift, bor på Allum.
 • Karen Hansdatter, gift med Mickell Poulsen, Jone udj Qvelle Annex.

  Bendix Pedersen Ulvedalen udj Hædrum Sogn var til stede på vegne av, og som lagverge for, Anund Hansens enke Anne Jensdatter. Enken Signe Tordsdatter tok sønnen Iver til lagverge.

  Boet eide ½ bismerpund smør uten bygsel i Rød i Anneboe. Etter avtale mellom arvingene ble dette i enkens verge.

  Brutto: 108 - 1 - 14 + jordegods
  Netto: 100 - 3 - 10 + jordegods

  Folio 221b-224a / 23. juli 1709

  Afgangne Sal: Anund Hansen, Løve udj Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Anna Jensdatter, og deres felles barn:
 • Hendrich Anundsen, 12 år.
 • Hans Anundsen, 10 år.
 • Elken Anundsdatter, 8 år.

  Iver Allum og Mickel Nordre Jone verget for sønnene og hadde tilsyn med enkens vergemål for datteren. Enkens lagverge ble Bendix Pedersen Ulvedalen.

  Jens Hendricksen, Hans Hendricksen og Baarild Hendricksdatter hadde farsarv til gode i boet.

  Brutto: 432 - 1 - 10
  Netto: 306 - 2 - 23

  Folio 229b-230b / 19. oktober 1709

  Afg. Sal: Ole Olsen og hustru Birte Søfrensdatter, Holm udj Hædrum Sogn.

  Ekteparet var døde like etter hverandre.

  Barn og arvinger:

 • Søfren Olsen, 24 år.
 • Ole Olsen, 16 år.
 • Anna Olsdatter, 18 år.

  Sønnene ble ansett for å være myndige selv, og for datteren verget den eldste broren.

  Brutto: 95 - 1 - 12
  Netto: 80 - 3 - 2

  Folio 235b-236b / 25. januar 1710

  Gullick Larsen Bommestads afdøde hustru, Sall: Gurrj Poulsdatter, Bommestad udj Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Gullick Lars., og deres felles barn:
 • Hans Gullicks., 8 uker.

  Faren verget selv for sønnen.

  Ei tjenestejente ved navn Sidsell Torisdatter nevnes.

  Brutto: 121 - 3 - 23
  Netto: 99 - 3 - 7

  Kilde: Larvik sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 5, 1701-1710.

  Kristian Hunskaar 2003