SKIFTER 1720-24 - HEDRUM

PROBATE RECORDS 1720-24 - HEDRUM

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Folio 24b-25b / 21. oktober 1720

Afgangne Ifver Nielsen, Røbøl udi Hedrum Sogn.

Arvinger:

 • Enken Gunild Pedersdatter.
 • Sønnen Anund Ifverßen, 39 år.
 • Sønnen Knud Ifverßen, 37 år.
 • Datteren Karen Ifversdatter, gift med Mickel Olsen Ringdal.

  Anders Pederßen Amundrød ble enkens lagverge. Anund Ifversen fikk utlagt hjemmegifte for 10 rdl.

  NB: Det står at avdøde har avlet barna i ekteskap med Gunild Pedersdatter, men det står også at sønnen Anund fordret resterende morsarv, noe som tyder på at barna er fra et tidligere ekteskap.

  Brutto: 37 - 2 - 16
  Netto: 0

  Folio 25b-26a / 23. oktober 1720

  Afgangne Søfren Olsen, Holm udi Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Karen Hansdatter.
 • Sønnen Ole Søfrenßen, 7 år.
 • Sønnen Hans Søfrenßen, 4 år.

  Enken tok Peder Pederßen Holm til lagverge. Hun verget selv for sine barn, men under tilsyn av barnas morbror Tord Hanßen Ulverød.

  Brutto: 59 - 2 - 16
  Underskudd: 18 - 0 - 9

  Folio 26a-27b / 23. oktober 1720

  Afgangne Mette Ifversdatter, Aaserum udi Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Ifver Brunnildsen.
 • Sønnen Brunnild Ifverßen, 7 år.
 • Sønnen Iver Iverßen, 6 år.
 • Sønnen Anders Iverßen, 4 år.
 • Datteren Anna Ifversdatter, 5 år.

  For barna verget deres far under farbrødrene Hans Iverßen Fiære og Tord Ifverßen Asbiørnrøds tilsyn.

  Av jordegods var det 8 1/7 merke smør med bygsel i Li i Hedrum, verdsatt til 11 - 1 - 5 5/7. Dette hadde Iver Brynnildsen arvet etter sine foreldre.

  Brutto: 164 - 0 - 13 5/7
  Netto: 137 - 1 - 5 5/7

  Folio 28a-29a / 23. oktober 1720

  Afgangne Gunnild Pedersdatter, Røbøl.

  Arvinger:

 • Enkemannen Jacob Søfrensen.
 • Sønnen Søfren Jacobßen, 13 år.
 • Datteren Maren Jacobsdatter, 10 år.
 • Datteren Anne Jacobsdatter, 7 år.
 • Datteren Ingebor Jacobsdatter, 4 år.

  Faren verget for barna.

  Brutto: 62 - 0 - 10
  Netto: 36 - 3 - 17

  Folio 37b-38a / 22. november 1720

  Afgangne Karen Gundersdatter, den plads Kiøndal udj Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Anders Hansen.
 • Datteren Marte Andersdatter, 7 år.

  Faren verget for datteren.

  Brutto: 42 - 0 - 0
  Netto: 0

  Folio 44b-45b / 20. mars 1721

  Afgangne Anund Andersen, Roppestad.

  Arvinger:

 • Enken Maren Olsdatter.
  Barn i første ekteskap med Live Andersdatter:
 • Sønnen Anders Anundsen, 33 år.
 • Datteren Maren Anundsdatter, bortreist med en svenske, uvisst hvor hun var.
  Barn i andre ekteskap med Anne Torgersdatter:
 • Sønnen Ole Anundsen, 19 år.
  Barn i siste ekteskap med enken:
 • Sønnen Lars Anundsen, i sitt 15. år.
 • Sønnen Niels Anundsen, 11 år.
 • Sønnen Søfren Anundsen, 9 år.
 • Datteren Lifve Anundßdatter, 5 år.
 • Datteren Anne Anundsdatter, i sitt 3. år.

  Enkens lagverge ble Lars Olsen Omsland.

  Boets inntekter: 35 - 0 - 9
  Boets utgifter: 54 - 1- 20

  Folio 45b-47b / 21. mars 1721

  Afgangne Ole Andersen og hustru Birte Kieldzdatter, Ouden udi Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Datteren Ingebor Olsdatter, gift med Anders Nielsen her på gården.
 • Datteren Kirsten Olsdatter, 16 år.
 • Datteren Ragnild Olsdatter, 13 år.

  De to yngste søstrene kom under svogeren Anders Nielsens vergemål, men under tilsyn av den pårørende Ole Søfrenßen Biønnes.

  Det nevnes en del kreditorer, bl.a. Gunild Kielsdaatter som hadde lånt den avdøde mannen 12 skilling da hans kone ble begravet.

  Brutto: 116 - 1 - 0
  Netto: 76 - 1 - 17

  Folio 75b-76b / 21. november 1721

  Afgangne Svend Jensen, den Plads Bommen under Gielstad udj Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Aase Olsdatter.
 • Datteren Maren Svendsdatter, død, etterlatt seg to barn i ekteskap med Niels Eschelsen; 1) Marie Nielsdatter, 2) Johanne Nielsdatter; og to barn i ekteskap med den gjenlevende Johannes Olsen; 3) Marte Johannesdatter, 4) Nelle Johansdatter.
 • Datteren Karen Svendsdatter, gift med Iver Christensen Rouene, hjemme hos moren.

  Enkens lagverge ble Halvor Ols i Steenene ved Laurvigen. Johannes Olsen på Halsen ble verge for sine to barn og sine to stebarn.

  Boet eide huset i Bommen, verdsatt til 40 rdl.

  Brutto: 69 - 1 - 0
  Netto: 52 - 2 - 2

  Folio 79b-83a / 7. februar 1722

  Afgangne Gunder Larsen, på Pladsen Gopledalen.

  Bo og midler var registrert 16. august 1720.

  Arvinger:

 • Enken Margrete Hansdaatter.
 • Sønnen Hans Gunderßen, 32 år, hjemme.
 • Sønnen Christen Gundersen, 27 år, hjemme.
 • Sønnen Abraham Gundersen, 24 år, hjemme.
 • Datteren Karen Gundersdatter, gift med Anders Hansen Kiøndalen, død, etterlatt datteren Marte Andersdaatter, 6 år.
 • Datteren Ingri Gundersdatter, gift med Lars Lunde i Eidanger, bor der.
 • Datteren Aase Gundersdatter, gift med Hans Pederßen Lund, bor i Stenene ved Laurvigen.

  Monsr Jens Kielman af Laurvigen ble enkens lagverge. Sifvert Hanssen Holmen omtales som avdødes svoger.

  Jordegodset var halvparten i Holmen på Jore, taksert til 25 rdl., 3 skinn med bygsel i plassen Tronsrød, taksert til 12 ½ rdl., og halvparten i Risøen ved Stavern, taksert til 12 ½ rdl., alt etter et gavebrev datert 31. mars 1674. Gavebrevet refereres, og det er Idde Poulsdatter, Hans Nielsens etterleverske, bosatt på Holmen, som var på tinget i Brunlanes denne dagen. Fordi hun ikke hadde livsarvinger, ønsket hun at hennes fosterbarn, Sifvert Hansen og Margrete Hansdatter, barn av Iddes søster Marte Poulsdatter og Hans Svendsen Gudem, skulle ha Holmen, Tronsrød og Risøen. Dette hadde vært for retten ved et arveskifte på Holmen i Brundlaugnes 16. juli 1705.

  Dessuten eide boet 1 4/5 skinn med bygsel i Østre Sandnes i Brundlaugnes, taksert til 7 ½ rdl.

  Brutto: ?
  Netto: 109 - 2 - 12

  Folio 91b-92b / 17. juni 1722

  Afgangne Giøran Gullichsdatter, Li udj Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Anund Hansen.
 • Sønnen Hans Amundsen, 17 år.
 • Datteren Elen Anundsdatter, gift med Villum Tollefsen, bor på Stensvold.

  Jordegodset var 1 ½ bismerpund og 7 ½ merke smør med bygsel i Lie, samt underliggende sag og kvernbruk, taksert til 60 rdl. Enkemannen arvet 21 ¾ merke smør, sønnen arvet 14 ½ merke smør, og datteren arvet 7 ¼ merke smør.

  Brutto: 111 - 0 - 8
  Netto: 100 - 3 - 20

  Folio 93a-95b / 7. juli 1722

  Afgangne Michel Poulsen, Nørdre Jonne udj Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enken Karen Hansdatter.
 • Sønnen Niels Michelsen, bor på Schiæland udj Anneboe Sogn.
 • Sønnen Poul Michelsen, i sitt 23. år, hjemme hos moren.
 • Datteren Marte Michelsdatter, gift med Ole Jørgens., bor på Præstbye udj Koedals Annex.
 • Datteren Signe Michelsdatter, var gift med Niels Jørgensen, bodde på Løve udj Hedrum Sogn, begge døde, etterlatt sønnen Jørgen Nielsen, i sitt 10. år.

  Enken tok Iver Hansen Allum til lagverge. Iver Hansen verget også for Jørgen Nielsen.

  Avdøde hadde pantegods i Ulverøed i Hedrum Sogn, 3 bismerpund smør, etter pantebrev datert 9. juli 1717, taksert til 50 rdl., og i Søndre Bierche i Hedrum Sogn med underliggende Hellingsdahlen, 5 huder, pantsatt av Søfren Amundsen og Hans Olsen ved pantebrev datert 18. april 1722, taksert til 306 - 1 - 18.

  Brutto: 625 - 3 - 11
  Netto: 571 - 3 - 10

  Folio 102a-104a / 17. oktober 1722

  Afgangne Hans Ifversen Fiære.

  Arvinger:

 • Enken Maren Larsdatter.
 • Sønnen Lars Hansen.
 • Sønnen Iver Hansen, 1 år.

  Moren verget for barna, men under tilsyn av barnas farbrødre Tord Iversen Asbiørnrøed og Iver Brynnildsen Aasserum. Enken tok sin bror, Simen Larsen Fosserøed, til lagverge.

  Avdøde eide 4 1/14 merke smør med bygsel i Li i Hedrum, 3 merker smør med bygsel i Tvetten i Kodal, 2 merker smør uten bygsel i Moe i Qvelle, og en skinkling i Hvidsten. Dessuten hadde avdøde forhandlet til seg noen småparter fra sine søsken, men det var ikke skrevet noe skjøte på dette.

  Brutto: 259 - 3 - 14 (jordegodset ekskludert)
  Netto: 234 - 2 - 22 (jordegodset ekskludert)

  Folio 114a-115a / 13. april 1723

  Afgangne Birte Olsdaatter, Eftedal udj Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hans Pedersen.
 • Sønnen Peder Hansen, død, etterlatt sønnen Peder Pedersen, 22 uker.

  Barnets formynder ble morens festemann, Børre Tiøstelsen. Barnets nærmeste pårørende på farssiden var Christopher Larsen Bache og Hans Larsen Sejerstad.

  Boet eide 1 hud i Eftedal uten bygsel, taksert til 25 rdl. Hans Pedersen beholdt 9 skinn, mens Peder Pedersen arvet 3 skinn.

  Brutto: 79 - 3 - 10 (eksludert jordegods)
  Netto: 66 - 0 - 6 (eksludert jordegods)

  Folio 115a-115b / 14. april 1723

  Afgangne Peder Hansen, Eftedal udj Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Baarild Thommisdatter.
 • Sønnen Peder Pedersen.

  For sønnen verget Baarilds trolovede festemann Børre Tiøstelsen under tilsyn av bestefaren Thomas Jansen Hagtved.

  Brutto: 67 - 1 - 22
  Netto: 43 - 2 - 18

  Folio 117b-119b / 26.-27. mai 1723

  Afgangne Anund Hansen, Li udj Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Ragnild Hansdatter.
  Barn i første ekteskap med Jøran Gullichsdatter:
 • Sønnen Hans Anundsen, 18 ½ år.
 • Datteren Elen Annundsdatter, gift med Willum Tolfsen, bor på Stensvold udj Hedrum Sogn.
  Barn med enken:
 • Sønnen Anund Anundsen, 1 år.

  Enken tok Nils Hansen Himberg udj Sandeherrit til lagverge. Sist i skiftet nevnes det at Hans Anundsen ble sin egen verge, men under farbroren Poul Hansen Lies tilsyn. For Anund Anundsen verget moren, men under Willum Stensvolds tilsyn.

  Myndlingen Anna Christensdatter hadde farsarv, 47 - 2 - 8, til gode. Aase Taralsdatter fordret landskyld for sin part i Li. Dessuten flere kreditorer.

  Brutto: 228 - 3 - 1
  Netto: 150 - 1 - 16

  Folio 122a-123a / 16. juni 1723

  Afgangne Eli Olsdatter, Farmen.

  Arvinger:

 • Enkemannen Elef Olsen.
 • Sønnen Ole Elefsen, 16 år.
 • Sønnen Hendrick Elefsen, 11 år.
 • Sønnen Ole Elefsen, 8 år.
 • Sønnen Gullick Elefsen, 5 år.
 • Datteren Anne Elefsdatter, 14 år.

  Faren verget for barna.

  Bo og midler var registrert 26. september 1719.

  Brutto: 104 - 0 - 10
  Netto: 98 - 1 - 22

  Folio 124b-125b / 24. desember 1712-28. juni 1723

  Afgangne Halvor Hendrichsen Giønes.

  Skiftet ble ikke protokollert før 1723, fordi det kronede papiret ikke var blitt betalt før 28. juni 1723.

  Arvinger:

 • Enken Maren Christensdatter.
 • Sønnen Hendrick Hendricksen [!], 6 år, vanvittig.
 • Sønnen Even Halvorsen, 3 år.
 • Sønnen Halvor Halvorsen, 16 uker.

  Moren verget selv for barna, men barnas farbror, Niels Hendricksen, var til stede ved registreringen.

  Brutto: 92 - 2 - 6
  Netto: 70 - 1 - 2

  Folio 125b-127b / 8. juli 1717

  Kirsten Efvensdatter, Nou.

  Arvinger:

 • Enkemannen Ole Hansen.
 • Sønnen Hans Olßen, 10 år.
 • Sønnen Abraham Olsen, 6 år.
 • Datteren Kirsten Olsdatter, 9 år.
 • Datteren Marte Olsdatter, 2 år.

  Brutto: 114 - 2 - 18
  Netto. 61 - 2 - 8

  Folio 138b-139b / 13. november 1723

  Halvor Olsen vestre Reppisgaard.

  Arvinger (søsknene):

 • Ragnild og Live Olsdøttre, ugifte, hjemme på Reppisgaard.
 • Birte Olsdatter, gift med Hans Pedersen Eftedal.
 • Karen Olsdatter, gift med Isach Nielsen Gielestad i Stoche Sogn.
 • Birte Olsdatter, gift med Lars Hansen her på gården.

  Verger ble Lars Hansen Reppisgaard for de to ugifte, og Børre Tiøstolsen Eftedal for Peder Pedersen.

  Brutto: 49 - 0 - 0
  Netto: 14 - 0 - 20

  Folio 143a-144b / 21.-22. desember 1723

  Lars Andersen Stensvalds afgangne hustru Mette Søfrensdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Lars Andersen.
 • Sønnen Søfren Larsen.

  Bendick Pedersen Ulvedalen, Lars Andersens første hustrus sønn, var også til stede.

  Avdødes sønnebarn Karen Søfrensdatter nevnes. Videre nevnes enkemannes første hustru, Birte Joensdatter. Det sies og at Søfren Larßens gamle foreldre hadde gått til hans bord i 6 år, der de hadde fått underhold.

  Brutto: 78 - 0 - 15
  Netto: 52 - 0 - 17

  Folio 145b-147a / 11.-12. januar 1724

  Afgangne Torber Trugelsdatter, Hofland udj Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hedrich Søfrensen.
  Barn med første mann, Hans Joensen:
 • Hans Hansen, død, etterlatt to døtre, 1) Helvig Hansdatter, 9 år, 2) Maren Hansdatter, 7 år, hjemme hos moren på Aarøe i Sandeherret.
 • Inger Hansdatter, gift med Lars Toresen, husmann på Berge i Tiølling Sogn.
 • Maren Hansdatter, gift med Anders Nielsen, på plassen Rød under Meløe i Hedrum Sogn.
  Barn med enkemannen:
 • Hans Hendrichßen, bor på Mushou i Tiølling Sogn.
 • Lars Hendrichsen, 23 år, hjemme.
 • Christopher Hendrichßen, 20 år, hjemme.

  For de to umyndige pikene verget deres mor. Enkemannen verget for sine to umyndige sønner.

  Brutto: 103 - 3 - 0
  Netto: 37 - 0 - 10

  Folio 147a-148b / 27. januar 1724

  Anders Jacobsen, Nordre Bierche, Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Kirsten Nirisdatter.
 • Sønnen Jachob Anderßen, gift, bor på Østre Hvarnes i Hvarnes Annex.
 • Sønnen Niels Andersen, 19 år.
 • Sønnen Søfren Andersen, 14 år.
 • Sønnen Ole Andersen, 11 år.
 • Datteren Birte Andersdatter, 21 år.
 • Datteren Anne Andersdatter, 17 år.

  Alle unntatt Jachob var hjemme hos moren. Hun verget for de umyndige.

  Brutto: 51 - 2 - 10
  Netto: 13 - 1 - 18

  Folio 148b-149b / 3. februar 1724

  Afgangne Ambiørn Torgersen, Næs udj Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enken Anne Hansdatter.
 • Sønnen Torger Ambiørnsen, 14 år.
 • Sønnen Peder Ambiørnsen, 7 år.
 • Sønnen Rasmus Ambiørnsen, ½ år.
 • Datteren Marte Ambiørnsdatter, 10 år.
 • Datteren Elen Ambiørnsdatter, 4 år.

  Enken tok sin manns bror, Helge Torgersen Næs, til lagverge. Moren verget for barna under tilsyn av Anders Torgerßen Holm og Helge Ambiørnßen [!] Næs.

  Kreditorene var Christen Schreder, Søfren Olsen, Birte Holo, Aase Rød og Anders Saugen.

  Brutto: 56 - 1 - 1
  Netto: 35 - 0 - 1

  Folio 151b-152b / 29. mars 1724

  Afgangne Gulbrand Brynildsen, Mellem Nordqvel udj Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enken Anne Hendrichsdatter.
 • Datteren Rønnou Guldbrandsdatter, 7 år.

  Barnets morbror, Jacob Hendrichsen Nordre Udberg, ble formynder. Han ble også enkens lagverge. Enken aktet å gifte seg igjen.

  Brutto: 77 - 3 - 4
  Netto: 26 - 0 - 11

  Folio 160b-162a / 6. juli 1724

  Afgangne Tollef Olsen, Stor Jone.

  Arvinger:

 • Enken Maren Simensdatter.
  Barn med første hustru, Maren Rasmusdatter:
 • Joen Tollefßen, bor på Østre Hvarnes.
 • Maren Tollefsdatter, hjemme hos stemoren.

  Maren Simensdatter tok Jens Hendrichßen Løve til lagverge. For Maren Tollefsdatter ble broren Joen formynder. Morbroren Ole Rasmußen var også til stede.

  Tjenestefolk var Aase Rasmusdatter, Guldmund Simensen og Joen Eliasen

  Brutto: 74 - 0 - 2
  Netto: 39 - 3 - 7

  Folio 166b-167b / 26. oktober 1724

  Afgangne Anne Torsdatter, Søndre Bierche udj Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Søfren Anundsen.
 • Datteren Maren Søfrensdatter, hjemme hos faren. Faren verget for henne.

  Brutto: 83 - 2 - 12
  Netto: 45 - 1 - 4

  Kilde: Larvik sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 7, 1720-1729.

  Kristian Hunskaar 2003