SKIFTER 1738-40 - HEDRUM

PROBATE RECORDS 1738-40 - HEDRUM

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Folio 1a-3b / nr. 41 / 19. mai 1738

Jørgen Claussen Aarqvisles afdøde hustrue Anne Friderichsdaatter.

Arvinger:

 • Enkemannen Jørgen Claussen.
  Barn i første ekteskap med avdøde Hans Tolfsen:
 • Lars Hanssen, 14 år, Tolf Hanssen Holt ble formynder.
  Barn i andre ekteskap med Jørgen Claussen:
 • Maren Jørgensdaatter, 11 år.
 • Gunild Jørgensdaatter, 6 år.
 • Berthe Jørgensdaatter, 3 år.

  Ole Jørgensen Søndre Lunde ble formynder for de tre døtrene.

  Det hadde vært skifte etter avdødes første mann 24. april 1726, og Lars Hanssen hadde arv til gode. Øvrige kreditorer var tjenestepiken Berthe Halvorsdaatter, Hans Tolfsen Tisle i Sandeherret, Jan Halvorsen Eftedal for "skreder løn", og Kirsti, Anders Holtes.

  Brutto: 72 - 0 - 4
  Netto: 48 - 3 - 20

  Folio 58a-59b / nr. 59 / 22. august 1738

  Afgl: Maria Svendsdaatter, Knud Iversen Røbøls afdøde hustrue.

  Arvinger:

 • Enkemannen Knud Iversen.
  Barn i første ekteskap med avdøde Jørgen Sørensen:
 • Niels Jørgensen, 15 år, halvbroren Søren Jørgensen Søndre Sejerstad ble formynder.
  Barn i andre ekteskap med Knud Iversen:
 • Anders Knudsen, 4 år, Jacob Jacobsen Røbøl ble formynder.

  Enkemannen hadde to barn ved navn Iver Knudsen og Maren Knudsdaatter som hadde morsarv tilgode etter skiftebrev av 26. mars 1729.

  Brutto: 29 - 1 - 8
  Netto: 14 - 0 - 10

  Folio 62a-63b / nr. 61 / 3. november 1738

  Afgl: Inger Torchildsdaatter, Hendrich Halvorsen Schyehauges afdøde hustrue.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hendrich Halvorsen.
 • Sønnen Halvor Hendrichsen, 16 år.
 • Datteren Anne Hendrichsdaatter, 11 år.

  Halvor Olsen Hofland ble barnas formynder.

  Brutto: 42 - 0 - 10
  Netto: 26 - 0 - 10

  Folio 63b-65a / nr. 62 / 4. november 1738

  Afgl: Linne Nielsdaatter, Niels Nielsen Herbiørnerøds afdøde hustrue.

  Arvinger:

 • Enkemannen Niels Nielsen.
 • Sønnen Hans Nielsen, 9 år.
 • Datteren Maren Nielsdaatter, 7 år.
 • Datteren Gunild Nielsdaatter, 5 år.
 • Datteren Margrethe Nielsdaatter, 2 år.

  For de to eldste barna ble Hans Hansen Schindmoe formynder, og for de to yngste ble Niels Christensen Ringdahl formynder.

  Brutto: 86 - 1 - 14
  Netto: 40 - 0 - 0

  Folio 69a-73a / nr. 3 / 11. juni 1738-12. februar 1739

  Afgangne Frans Rasmussen Fossene.

  Arvinger:

 • Enken Maren Pedersdatter.
 • Sønnen Peder Frandsen, 10 år.
 • Sønnen Rasmus Frandsen, 5 år.
 • Sønnen Hendrich Frandsen, 3 år.
 • Datteren Dorthe Fransdaatter, 14 år.
 • Datteren Signe Fransdaatter, 12 år.

  Alle barna var hjemme. Formynder for Peder, Rasmus og Dorthe ble farbroren Ingebret Rasmusen Hagenes. Formynder for Hendrich og Signe ble farbroren Hans Rasmussøn Hagenes.

  Enken Maren Pedersdaatters morbror, Toer Pedersen Gallis i Codals Annex, hadde utgitt en panteobligasjon datert 9. november 1728 til avdøde Frantz Rasmussøn og boren Hans Rasmussøn Hagenes på 47 - 3 - 6, av hvilke penger avdøde tilkom 27 - 3 - 6, mot forsikring til dem begge i 16 merker smør i Gallis. Enken påstod at Toer Gallis hadde betalt tilbake 19 - 2 - 0, mens Toer Gallis var til stede og krevde å bli avkortet for 25 - 2 - 0. Boet ble ført tilgode 8 - 1 - 6.

  Vedrørende jordegods la enken fram skiftebrevet etter hennes far Peder Olsen Fossene, datert 25. januar 1720, der hun var tilfalt ½ skinn med bygsel i Fossene. Deretter ble lagt fram skiftebrevet etter enkens mor Anne Pedersdatter Fossene, datert 4. oktober 1725, der enken også arvet ½ skinn med bygsel i Fossene. Videre la enken fram et skjøte utstedt av hennes brødre Søren Pedersen Egenes og Anders Pedersen på egne vegne, og Tosten Michelsen Breche på sin hustru Marthe Pedersdaatters vegne, datert 10. desember 1733, på 5 skinn med bygsel i Fossene. Totalt ble de 6 skinn taksert til 50 rdl.

  Are Hanssøn Breche fordret åtte års landskyld av 1 skinn i Fossene. Hans hustru Anne Pedersdaatter hadde arv tilgode i boet.

  Avdøde hadde også eid noe i Hagenes (som siden var solgt), men av mangel på skiftebrev, måtte nå skiftet utsettes til 12. februar 1739. Nå var den eldste datteren Dorthe død i mellomtida.

  Avdødes brødre Ingebret og Hans Rasmussønner Hagenes fremviste nå skiftebrevet etter faren Rasmus Nielsen Hagenes, datert 15. april 1714, der avdøde Frantz Rasmussøn var utlagt 1 hud 1 34/39 skinkling med andel bygsel i Hagenes. Det nevnes også en siden avdød bror ved navn Hendrich Rasmussøn som hadde arvet en like stor part. Likeså nevnes avdødes svoger Lars Svendsen Ejed. Hagenesparten ble satt til 20 rdl.

  Enken fikk 2 skinn i Fossene. De tre sønnene fikk 2 2/7 skinklinger hver, og datteren 1 1/7 skinkling. For en obligasjon på 41 - 2 - 16 ble oberinspektør Kielman utlagt bl.a. 2 skinn i Fossene og de 20 rdl. som boet hadde tilgode for Hagenesparten.

  Brutto: 157 - 0 - 22
  Netto: 82 - 2 - 14

  Folio 73a-75b / nr. 4 / 13. februar 1739

  Afgangne Willem Tollefsen Steensvold I Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Elen Amundsdaatter.
 • Sønnen Tollef Willemsen, 18 år.
 • Datteren Gunild Willemsdaatter, 11 år.
 • Datteren Maren Willemsdaatter, 1 år.

  En sønn, yngre enn Tollef, ved navn Anund, var død før skifteforretningen ble sluttet.

  For de to eldste barna ble Hans Anundsøn Lie formynder. Tarald Olvesen Steensvold ble formynder for det yngste barnet.

  Buskapen regnes opp.

  Brutto: 108 - 0 - 20
  Netto: 60 - 2 - 12

  Folio 75b-78b / nr. 5 / 14. februar 1739

  Afgangne Anne Halvorsdaatter, Ole Hansøn Nous afdøde hustrue.

  Arvinger:

 • Enkemannen Ole Hansen.
 • Sønnen Isach Olsen, 18 år.
 • Sønnen Jacob Olsen, 14 år.
 • Datteren Kirsten Olsdaatter, 16 år.

  Faren verget for sine barn.

  Enkemannens sønn med hans første hustru Kirsten Evensdaatter, Abraham Olsen, fordret for utestående morsarv. Likeså fordret Jørgen Claussen Aarqvitle for sin hustru Kirsten Olsdaatters morsarv. Dessuten noen flere kreditorer.

  Brutto: 114 - 1 - 6
  Netto: 72 - 2 - 8

  Folio 78b-81a / nr. 6 / 16. februar 1739.

  Afgangne Margrethe Jacobsdaatter, Rasmus Evensen øvre Bergens afdøde hustrue.

  Boet registrert 20. januar.

  Arvinger:

 • Enkemannen Rasmus Evensen.
  Barn i første ekteskap med forlengst avdøde Engebret Olsen Huvig:
 • Sønnen Jacob Engebretsen, 25 år.
 • Datteren Karj Engebretsdaatter, ugift; fikk Jacob Sivertsen Hellenes til formynder.
  Barn i ekteskapet med Rasmus Evensen:
 • Datteren Maren Rasmusdaatter, 6 år; fikk sin far som formynder.

  Enkemannen fordret for sin datter Siri Rasmusdaatters morsarv som sto i boet.

  Brutto: 91 - 0 - 0
  Netto: 53 - 2 - 8

  Folio 81a-82a / nr. 7 / 16. februar 1739

  Afglne ægtefolch Christen Svendsen Westre Sundby og hans afdøde hustrue Maren Rasmusdaatter.

  Boet ble registrert 12. januar og auksjonert bort 22. januar.

  Arvinger:

 • Sønnen Svend Christensen, 28 år.
 • Sønnen Claus Christensen, 26 år.
 • Peder Christensen, 19 år.
 • Hans Christensen, 10 år.
 • Datteren Marthe Christensdaatter, 17 år.
 • Anne Christensdaatter, 16 år.
 • Elj Christensdaatter, 12 år.

  Boets inntekter: 47 - 1 - 20
  Boets utgifter: 57 - 0 - 14

  Folio 82a-84b / nr. 8 / 17. februar 1739

  Afgangne Maren Jensdaatter, Peder Pedersen Holms afdøde hustrue.

  Boet var registrert 12. januar.

  Arvinger:

 • Enkemannen Peder Pedersen.
  Barn i ekteskap med Amund Hanssøn Holm:
 • Sønnen Jens Amundsen, gift og bor på Mangelrød.
 • Halvor Amundsen, gift og bor på Rappestad.
 • Amund Amundsen, ugift, 25 år.
 • Datteren Bodel Amundsdaatter, 24 år; fikk Erich Jenssen Nordrum til formynder.

  Brutto: 112 - 3 - 0
  Netto: 46 - 3 - 16

  Folio 84b-87a / nr. 9 / 17. februar 1739

  Afgl: ægtefolch Anders Torgiersen Holm og hans afdøde hustrue Karen Hansdaatter.

  Boet var registrert 7. mai 1738 og auksjonert bort 16. juli.

  Arvinger:
  Karen Hansdaaters barn med sin første mann Søren Olsen:

 • Ole Sørensen, 27 år.
 • Hans Sørensen, 25 år.
  De avdødes felles barn:
 • Søren Andersen, 18 år.
 • Gulbrand Andersen, 14 år.

  Helge Torgersen Næss ble formynder for de to yngste arvingene.

  Ole og Hans Sørenssønner ble tilkjent hhv 18 og 14 rdl. for tjeneste på gården i hhv 9 og 7 år.

  Brutto: 181 - 1 - 8
  Netto: 86 - 3 - 0

  Folio 87a-89a / nr. 10 / 18. februar 1739

  Afgangne Maren Sørensdaatter, Halvor Amundsen Rappestads afdøde hustrue.

  Arvinger:

 • Enkemannen Halvor Amundsen.
  Barn i første ekteskap med Lars Olsen Rappestad:
 • Amund Larsen, 10 år.
 • Jens Larsen, 8 år.
 • Maren Larsdaatter, 6 år.
  Barn i ekteskap med Hans Nielsen:
 • Berthe Hansdaatter, 4 år.

  For barna i første ekteskap ble Anders Biønnes formynder. For Berthe ble Ole Biønnes formynder.

  Boets inntekter: 61 - 1 - 21
  Boets utgifter: 95 - 3 - 0

  Folio 89a-91b / nr. 11 / 19. februar 1739

  Afgangne Ingeborg Svendsdaatter, Ole Olsen Øxenholts afdøde hustrue.

  Arvinger:

 • Enkemannen Ole Olsen.
 • Sønnen Gulbrand Olsen, 10 år.
 • Datteren Karen Olsdaatter, 14 år.

  Anders Reiersen Øxenholt ble barnas formynder.

  Enkemannen forklarte, at etter hans første kone Karen Halvorsdaatter var det ikke holdt skifte, Hans barn med henne var 1) Ole Olsen, bor på Bonnegalt, 2) Kield Olsen, 25 år, 3) Kirsten Olsdaatter, gift med Anders Reiersen Øxenholt, 4) Margrette Olsdaatter, 24 år, ugift.

  Brutto: 93 - 3 - 16
  Netto: 51 - 3 - 8 (1/3 til enkemannen, 1/3 til hvert av barnekullene etter lovens 5.2.70)

  Folio 92a-94b / nr. 12 / 20. februar 1739

  Afgl Maren Christensdaatter, Ole Jacobsen Hellenæs Sætters afdøde hustrue.

  Arvinger:

 • Enkemannen Ole Jacobsen.
  Barn i første ekteskap med forlengst avdøde Hans Andersen Hellenes-Sætter:
 • Anders Hanssen, gift, bor på Gaasholt.
 • Barbro Hansdaatter, 27 år, ugift.
 • Maren Hansdaater, 24 år, ugift.
  Barn med Ole Jacobsen:
 • Christen Olsen, 14 år.
 • Gunild Olsdaatter, 21 år.
 • Berte Olsdaatter, 19 år.

  For Barbro og Maren ble Sivert Andersen Hellenes formynder. For barna i siste ekteskap ble faren formynder.

  Brutto: 83 - 2 - 18
  Netto: 38 - 3 - 22

  Folio 131b-133b / nr. 27 / 8. mai 1739

  Afgangne Hans Sivertsen Sundet i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Karen Halvorsdatter.
 • Sivert Hansøn, 25 år, myndig og hjemme hos moren.
 • Maria Hansdatter, 26 år, tjener hos Monsr Toer Lodberg i Laurvigen.
 • Kari Hansdaatter, 18 år, hjemme.
 • Anne Hansdaatter, 16 år, hjemme.

  Formyndere for de umyndige barna ble Peder Halvorsøn Kasted og Michel Halvorsøn Grinna.

  Brutto: 53 - 1 - 17
  Netto: 29 - 2 - 11

  Folio 133b-135b / nr. 28 / 9. mai 1739

  Afgangne ægtefolck Ole Pedersøn Allum og Anne Olsdatter i Hedrum Sogn.

  Ole var død før Anne.

  Arvinger:

 • Sønnen Ole Olsøn, myndig, gift, bor på Allum.
 • Datteren Kiersten Olsdatter, 39 år, på gården hos broren. Broren ble hennes verge.

  ... men som bemelte arvinger begge ere Døde og Sengeliggende, saa møtte paa deres veigne deres Sydskende barn Christen Ellefsøn Næss (...) for at observere og iagtage børnenes tarv og beste....

  Brutto: 125 - 2 - 21
  Netto: 104 - 2 - 17

  Folio 135b-138a / nr. 29 / 11. mai 1739

  Afgangne Hans Jensson Ouden.

  Arvinger:

 • Enken Anne Nilsdatter
  Barn i første ekteskap med Maren Nielsdatter:
 • Anne Hansdaatter, 6 år.
  Barn i andre ekteskap med Mari Jacobsdatter:
 • Ole Hansøn, 4 år.
  Barn i tredje ekteskap med Anne Nielsdatter:
 • Niels Hansøn, 1 ½ år.

  Verger ble Lars Jensøn Hvarnes for sønnene og Erich Jensøn Biønnøe for datteren.

  Under gjeldsposter sies det at Lars Jensøn Hvarnes var bror av Erich Biønnøe. Det hadde vært skifter etter de to første hustruene 11. november 1733 og 29. juni 1736, og barna hadde arv til gode. Jacob Clausøn Søndre Odberg hadde tatt til seg Ole Hansøn etter at moren døde for omtrent 3 ½ år siden, og krevde 1 rdl. for føde og klær. Peder Nielsøn Søndre Joene fordret for 18 lester kull han hadde levert samt for 5 ukers arbeid og tilsyn i stervboet. Blant andre kreditorer var Morten Jacobsøn Søndre Odberg for skredderlønn og Joen Pedersøn Svartangen for smedarbeide.

  Brutto: 64 - 1 - 4
  Netto: 7 - 1 - 3

  Folio 138a-140b / nr. 30 / 12. mai 1739

  Afgangne Ragnild Erichsdaatter, Joen Tollefsøn Østre Hvarneses afdøde hustrue.

  Arvinger:

 • Enkemannen Joen Tollefsøn.
  Barn i første ekteskap med Anders Jacobsøn:
 • Gullick Andersøn, 25 år og myndig, bor på Østre Hvarnes.
 • Anders Andersøn, 20 år, tjener på Øksenholt.
 • Maren Andersdatter, gift med Niels Nordre Odberg.
 • Maren Andersdatter den yngre, 26 år, ugift.
  Barn med enkemannen:
 • Berthe Joensdatter, 17 år.
 • Marthe Joensdatter, 15 år.
 • Gunild Joensdatter, 10 år.

  For barna i siste ekteskap verget faren. For de umyndige barna fra første ekteskap verget Ole Jacobsøn Hougen.

  Det ble fremvist skiftebrev etter den avdødes mor Børthe Pedersdatter, datert 25. mai 1720, der avdøde var tilfalt 3 7/10 skinn med anpart bygsel i Østre Hvarnes. Likeledes et skiftebrev etter avdødes far, Erich Halvorsøn, datert 25. februar 1732, der avdøde var tilfalt en tilsvarende part. I sum 7 2/5 skinn taksert til 30 - 3 - 8.

  Enkemannen beholdt 2 skinn og 1 skinkling. Hver sønn fikk 2 skinklinger og hver datter 1 skinkling i arv etter moren. Resten ble utlagt barna fra første ekteskap som dekning for arv etter far og bestefar (se under).

  Gullich Andersøn viste fram skiftebrevet etter sin far Anders Jacobsøn, datert 20. mars 1720, og krevde å få sin farsarv utbetalt. Det samme gjorde hans helsøsken. Disse hadde også krav på arv etter bestefaren Jacob Olsøn Hoven.

  Brutto: 79 - 3 - 12
  Netto: 18 - 2 - 22

  Folio 140b-142a / nr. 31 / 13. mai 1739

  Afgangne Peder Hansøn Langiem i Hedrum Sogn.

  Boet var registrert 20. april.

  Arvinger:

 • Enken Gunild Pedersdatter.
 • En søster: Hans Strandegaardens Enche Karen Hansdatter.
 • Fullsøsteren Magrethe Hansdatter, enke, bor hos Hans Sletholt.
 • Søsteren Kirsten Hansdatter, 31 år, ugift, tjener hos Jørgen Omsland. Torger Omsland ble hennes verge.

  Peder Sørensøn Gaaserød af Tiølling Sogn fremviste et skifte etter hans avdøde hustru Ragnild Evensdatter, datert Landgiem 17. juni 1729. Peder Hansøn hadde vært formynder for hans sønn Jan Pedersøn og sistnevnte hadde 15 rdl. til gode i boet. Lenger nede nevnes Peder Sørensøns datter Marthe Pedersdatter. Lars Hansøn Strandegaarden fordret penger på vegne av seg selv og broren Svend Hansøn Strandegaarden. Dessuten fordret Lars smedelønn på Arne Haffaldens vegne.

  Boets inntekter: 32 - 1 - 1
  Boets utgifter: 53 - 2 - 22

  Folio 168a-172b / nr. 43 / 16. mars 1739-11. september 1739

  Afgangne Jens Matthiesen Rømmingen i Hedrum Sogn.

  Boet var blitt forseglet 3. mars, straks etter at det ble kjent at Jens Mathiesen var blitt borte på Farris. Enken og hennes far, Lars Eyet, hadde forlangt auksjon, og den skulle holdes 19. mars.

  Arvinger:

 • Enken Dorthe Larsdatter.
  Barn i andre ekteskap med Kirsten Albretsdatter:
 • Margrethe og Sara Jensdøttre, hhv 20 og 11 år, som fikk til verger hhv Anders Hanssen Løve og Poul Michelsen Nørdre Jone.
  Barn i tredje ekteskap med Giertrud Clausdatter:
 • Matthias Jenssen, i sitt 2. år og Kiersten Jensdaatter, 5 år; begge fikk Poul Olssøn Nørdre Odberg til formynder.

  Til stede ved skiftet var enken og hennes far, Lars Svendsen Ejet; dessuten Jørgen Claussen Aarqvitzle som var morbror til siste kull barn.

  Jørgen Aarqvitzle fordret på sin far Claus Jørgensen Bergens vegne.

  Barna hadde morsarv til gode etter skifter i 1730 og 21. juni 1738.

  Brutto: 240 - 1 - 4
  Netto. 18 - 0 - 2

  Folio 172b-176a / nr. 44 / 21. februar 1739-12. september 1739

  Afgangne Jens Hendrichsen Løve, forige Lænsmand i Hedrum Tinglaug.

  Boet ble registrert 7. januar, Strax efter dødsfaldet.

  Arvinger:

 • Enken Anne Nielsdatter, og deres seks barn:
 • Anund Jenssen, 21 år.
 • Niels Jenssen, 20 år.
 • Maren Jensdatter, 23 år.
 • Borild Jensdaatter, 17 år.
 • Inger Jensdatter, 10 år.
 • Gunild Jensdatter, 8 år.

  Capitain des armes Henrich Løve var barnas farbror. Henrich Løve sto for begravelsen ettersom enken og barna på den tid var syke og sengeliggende.

  Søren Vestrum fordret, på sin hustru Elken Anundsdatters vegne, hennes farsarv som hennes bror, salige Jens Løve hadde verget for. Søren og Elken hadde vært gift i 19 år. Claus Bergens kone, Giertrud Jansdatter, fordret lønn for arbeid.

  Boets inntekter: 89 - 0 - 8
  Boets utgifter: 174 - 2 - 12

  Folio 182a-184b / nr. 47 / 19. september 1739

  Afgangne Ole Olssen Allum i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Margrethe Børgesdatter.
 • Sønnen Hans Olsen, 1 ½ år.
 • Datteren Karen Olsdatter, 3 år.

  Barna fikk sin bestefar Børge Melløe til formynder. Det ble fremlagt et skiftebrev datert Allum 9. mai samme år, som viste hva avdøde hadde arvet etter foreldrene Ole Pedersen og Anne Olsdatter. Ole Olsens søster, Kirsten Olsdatter, hadde også arvet etter foreldrene, men hun var nå død, ugift, og hennes del ble skiftet mellom Ole Olsens arvinger.

  Brutto: 195 - 2 - 7
  Netto: 187 - 0 - 15

  Folio 232b-235b / nr. 4 / 13. februar 1740

  Afgangne Morten Erichsen Søndre Holt i Hvarnes Annex.

  Avdøde var død for omtrent et år siden. Det var ingen barn. Arne Olssøn Haffalden hadde bedt om skiftet på vegne av seg selv og medarvinger.

  Arvinger:

 • Enken Dorthe Brynildsdatter.
 • Halvbroren Hans Biørnsen, tylter (?), bodde i Laurvigen, død, etterlatt enken Maren Andersdatter og fire barn: 1) Anders Hanssøn, 6 år, 2) Bertel Hanssøn, 4 år, 3) Anne Hansdatter, 11 år, 4) Live Hansdatter, 9 år. Barnas morbror, tømmerfogd Jan Andersen, ble deres formynder.
 • Halvsøsteren Maren Biørnsdatter, gift med Arne Olssøn Haffalden i Hedrums Sogn.

  Avdøde hadde vært formynder for Ole Halvorsen Hougens arv etter farbroren Clemmen Schotten.

  Brutto: 99 - 3 - 2
  Netto: 21 - 2 - 9

  Folio 249a-256a / nr. 9 / 29. januar 1740-24. februar 1740.

  Afgangne Lisbeth Stephansdatter, Monsr Niels Møller Skov Ridders hustrue i Stubberød.

  Niels Møller var "Skov Rider her i grevskabet og tillige giestgiver her i Stubberød".

  Arvinger:

 • Enkemannen Niels Møller.
 • Datteren Ulrica Eleonora Nielsdatter Møller, 19 år.
 • Datteren Catrine Lisbeth Nielsdatter Møller, 15 år, begge ugifte og hjemme hos faren.

  Niels Møller ble formynder for den eldste datteren, mens Mr Gabriel Bouman, skovrider, bosatt i Stubberød, ble formynder for den yngste datteren. Niels Møller klaget på at Bouman ble formynder for datteren og viste til loven som sa at faren skulle være formynder. Møller kalte Bouman "en gandske fremmed mand". Møller hadde for øvrig en tillatelse, datert 11. september 1739, til å sitte i uskiftet bo.

  Huset i Stubberød ble beskrevet og verdsatt til 230 rdl. Anders Emanuelsen hadde tidligere eid og bodd i huset.

  Brutto: 653 - 2 - 21
  Netto: 297 - 3 - 0

  Folio 296b-297b / nr. 29 / 24. oktober 1740

  Ole Willumson Ragnildrød i Qvelle Annex.

  Boet ble registrert 9. april, så snart dødsfallet var anmeldt, og solgt ved auksjon 20. juli. Ingen barn.

  Arvinger:

 • Enken Kirsten Tostensdaatter.
 • Faren Willum Olsøn her paa gaarden.

  Boets inntekter: 48 - 2 - 19
  Boets utgifter: 89 - 1 - 5

  Folio 297b-299a / nr. 30 / 25. oktober 1740

  Simon Larsøn Fosserød i Qvelle Annex.

  Boet ble registrert 11. mars, så snart dødsfallet var anmeldt, og solgt ved auksjon 21. april. Simon var enkemann, men etterlot ingen barn.

  Arvinger:

 • Fullbroren Jacob Larsøn, bor på Getrang i Laurdahl i Jarelsberg Grevskab.
 • Fullsøsteren Kirsten Larsdaatter, var gift med Jens Larsøn på Nomme Eye, død, etterlatt 5 barn: 1) Henrich Jensøn, bor på Klepager i Tiølling Sogn, 2) Henrich Jensøn (d.y.), bor på plassen Stranna på Rimstad Eye, 3) Mette Jensdaatter, over 50 år og ugift, bor hos husmannen Svend Tostensøn på Fiære Eye, fikk Henrich Stranna som formynder, 4) Maren Jensdatter, gift med Joen Tollefson Holm, 5) Ronnov Jensdaatter, gift med Peder Pederson Qvitzle i Slemdal.
 • Søsteren Mette Larsdaatter, var gift med Søren Anderson Søndre Joene, død, etterlatt 5 barn: 1) Peder Sørenson, 38 år, ugift, tjener hos Søren Lyseboe, 2) Karen Sørensdaatter, 35 år, ugift, tjener på Fosserød, fikk Hans Fiære som formynder, 3) Berthe Sørensdaatter, gift med Anders Løfaas, 4) Gunild Sørensdaatter, gift med Claus Christensøn Søndre Joene, 5) Anne Sørensdatter, 20 år, ugift, tjener hos Hans Store Joene, fikk Iver Søndre Joene til formynder.
 • Søsteren Maren Larsdatter, gift med Hans Helgesøn Fiære.

  Det sies at avdøde "nu til sidst" ikke brukte noe i gården.

  Piken Berthe Mortensdaatter, "værende i Nanset ved Laurvigen" fordret arv etter avdødes første hustru Anne Solvesdaatter etter skiftebrev datert Fosserød 28. august 1714. Anne Solvesdaatter var Berthes "faders faster". Simon hadde vært Berthes formynder, og hun hadde vært i hans tjeneste fra hun var 8 år til hun var 22 år. Siden hadde hun tjent hos "smucke folck i Laurvigen".

  Brutto: 105 - 2 - 14
  Netto: 63 - 0 - 0

  Folio 299a-300a / nr. 31 / 26. oktober 1740

  Søren Torgiersøn Nordrum i Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enken Anne Olsdatter.
 • Sønnen Torger Sørensøn, 28 år, hjemme.
 • Sønnen Ole Sørensøn, 26 år, hjemme.
 • Datteren Anne Sørensdatter, 32 år, ugift, hjemme.
 • Datteren Berthe Sørensdatter, gift med Jens Mangelrød i Qvelle Annex.
 • Datteren Kirsten Sørensdaatter, 18 år, ugift, tjener på Holm.

  Den eldste sønnen verget for de umyndige.

  Brutto: 40 - 3 - 20
  Netto. 9 - 0 - 9

  Folio 300a-300b / nr. 32 / 26. oktober 1740

  Pigen Karen Engebretsdatter øvre Bergen i Hedrum Sogn.

  Registreringen var foretatt 27. mai samme år.

  Arvinger (en fullbror og tre halvsøstre):

 • Fullbroren Jacob Engebretsøn, 26 år, tjener hos Ober Inspecteur Kielman i Laurvigen.
 • Den eldste halvsøsteren Dorthe Engebretsdaatter, gift med Niels Smid på Melløe Eye.
 • Den andre søsteren Maren Engebretsdatter, ugift, bor på Herbiørnrød, 45 år.
 • Den yngste halvsøsteren Maren Rasmusdaatter, 19 år, her på gården hos faren.

  Rasmus Bergen verget for de umyndige. Jacob Sivertsen Hellenæs hadde vært verge for den avdøde.

  Brutto: 16 - 1 - 22
  Netto: 12 - 0 - 14

  Folio 300b-301a / nr. 33 / 27. oktober 1740

  Anne Hansdaatter Hans Sørensøn Søndre Joenes afdøde hustrue i Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hans Sørensøn.
  Barn med avdøde Niels Pedersen:
 • Hans Nielsøn, bodde på Rappestad, død, etterlatt datteren Berthe Hansdaatter, 7 år.
 • Søren Nielsøn, 26 år, hjemme hos stefaren.
 • Anne Nielsdaatter, gift med Joen Ouden.

  For det umyndige barnet ble Hans Store Joene formynder.

  Brutto: 37 - 2 - 11
  Netto: 0

  Folio 301a-301b / nr. 34 / 28. oktober 1740

  Anne Christensdaatter Jacob Poulsøn Lies afdøde hustrue.

  Arvinger:

 • Enkemannen Jacob Poulsøn.
 • Poul Jacobsøn, 10 år.
 • Hans Jacobsøn, 4 år.
 • Maren Jacobsdatter, 12 år.
 • Marthe Jacobsdatter, 7 år.

  Faren verget for barna, som alle bodde hjemme.

  Det ble fremlagt skiftebrev datert 22. juli [ikke årstall] etter enkemannens far Povel Hansøn Lie som viste at enkemannen var tilfalt 8 7/10 merker smør i gården. Likeledes hadde enkemannen arvet en tilsvarende part etter sin avdøde mor i 1739. Til sammen 17 2/5 merker smør med bygsel taksert til 43 rdl. 2 ort.

  Enkemannen arvet 8 7/10 merker smør, hver sønn 2 9/10 merker smør og hver datter 1 9/20 merker smør.

  Brutto: 148 - 2 - 6
  Netto: 135 - 3 - 10

  Folio 301b-302b / nr. 35 / 2. november 1740

  Afgl Hans Olsøn Bierche i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Karen Olsdaatter.
 • Ole Hansøn, 5 år.
 • Else Hansdaatter, 1 år.
 • Mette Hansdatter, 1 år.

  Farbroren, lensmann Niels Nielsøn Bierche, ble formynder for Ole. Farbroren Henrich Olsøn Fosserød ble formynder for Else og Mette.

  Jordegods i Søndre Bierche og halve Hellingsdallen derunder: Ved skifte 26.-27. mars 1733 etter avdødes mor, Mette Andersdatter, tilfalt avdøde 8 4/7 skinn med bygsel. Ved skjøte, skrevet og tinglyst 16. juli 1734, hadde avdøde kjøpt 3 3/7 skinn med bygsel av sin halvbror Niels Nielsøn Bierche; jord som var hans morsarv. Ved skjøte av 17. august 1739, tinglyst 21. oktober, hadde avdøde løst til seg 6 skinn med bygsel fra Tolf Hansøn Holt som var gift med avdødes søster Anne Olsdatter. Kort før han døde kjøpte avdøde 1 hud med bygsel av sin bror Henrich Fosserød. Skjøte var ikke utstedt da det manglet 10 rdl. på kjøpesummen. Til sammen 2 ½ hud taksert til 300 rdl. Også en beskrivelse av gårdshusene.

  10 skinn ble utlagt Lauritz Fabricius for en obligasjon. 1 hud ble utlagt forvalter Heegaard for gjeld. 3 skinn ble utlagt Just Larsøn Schavenius i Laurvig for gjeld. 3 skinn ble utlagt Claus Nielsøn Bugge i Laurvigen for gjeld. De siste 2 skinn ble fordelt med 1 skinn til sønnen og ½ skinn til hver av døtrene.

  Brutto: 527 - 3 - 11
  Netto: 76 - 2 - 17

  Kilde: Larvik sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, 1738-1742.

  Kristian Hunskaar 2002