SKIFTER 1742-45 - HEDRUM

PROBATE RECORDS 1742-45 - HEDRUM

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Folio 3a-4a / nr. 3 / 17. desember 1742

Afgangne Berthe Friderichsda. Søndre Lunde i Hedrum Sogn.

Bo og midler var registrert 4. august.

Arvinger:

 • Enkemannen Lars Olsen.
 • Sønnen Fridrich Larsen, 11 år.
 • Sønnen Abraham Larsen, 6 år.
 • Sønnen Isach Larsen, 1 ½ år.
 • Datteren Maren Larsdatter, 14 år.

  Brutto: 100 - 1 - 6
  Netto: 22 - 2 - 1

  Folio 4b-6a / nr. 4 / 18. desember 1742

  Afgangne Anders Nielsen [Nordre] Odberg i Hvarnes Annex.

  Bo og midler var registrert 13. november.

  Arvinger:

 • Enken Maren Erichsdatter.
  Barn med den avdøde Kirsti Sørensdatter:
 • Sønnen Niels Andersen, 34 år, gift, bor på Østre Hvarnes.
 • Datteren Inger Andersdatter, 38 år, ugift, tjener på Søndre Odberg.
 • Datteren Maren Andersdatter, 36 år, ugift, tjener på Østre Hvarnes hos søsteren Anne Andersdatter.
 • Datteren Anne Andersdatter, bor på Østre Hvarnes, gift med Halver Hansen.
  Barn med enken:
 • Sønnen Arne Andersen, 25 år, soldat ved major Kleins kompani.
 • Sønnen Hans Andersen, 18 år.
 • Sønnen Peder Andersen, 12 år.
 • Sønnen Henrich Andersen, 6 år.
 • Datteren Kirsti Andersdatter, 23 år, ugift.

  De fem yngste barna bodde hjemme.

  Boet eide 3 7/10 skinn i Østre Hvarnes som var tilfalt Maren Erichsdatter ved skiftet etter hennes avdøde far, Erich Halvorsen, datert 25. februar 1732. Maren hadde også arvet 3 7/10 skinn i Østre Hvarnes etter sin mor. Skiftebrevet var hos hennes søster Berthe Baarnes.

  De sju ugifte barna fikk utlagt 8 rdl. hver i hjemmegifte.

  Brutto: 120 - 1 - 6
  Netto: 14 - 0 - 17

  Folio 7a-8b / nr. 6 / 19. desember 1742

  Afgangne Hans Rasmusen Gundersrød i Hedrum Sogn.

  Bo og midler var registrert 13. juli.

  Arvinger:

 • Enken Margretha Pedersdatter.
 • Sønnen Peder Hansen, 16 år, hjemme.
 • Datteren Dorthe Hansdatter, død, var gift med Jacob Nielsen Westre Ringdal, etterlatt sønnen Hans Jacobsen, 3 år, hjemme hos faren.
 • Datteren Karen Hansdatter, gift med Gunder Lysterød i Codals Annex.
 • Datteren Anna Hansdatter, 18 år, ugift.
 • Datteren Inger Hansdatter, 11 år, ugift.

  Formyndere ble, for Peder, Anna og Inger, deres farbror Engebret Rasmusen Hagenes; for Hans Jacobsen, farbroren Hans Nielsen Østre Ringdal.

  Jordegodset var 1 skinn i Fossene i Hedrum som Margretha Pedersdatter hadde arvet etter foreldrene Peder Olsen og Anna Pedersdatter Fossene ved skifter hhv. 25. januar 1720 og 4. oktober 1725. Det henvises også til skiftet etter enkens søster Maren Pedersdatters avdøde mann, Frands Rasmussen Fossene, begynt 11. juni 1738 og sluttet 12. februar 1739.

  Brutto: 177 - 3 - 10
  Netto: 96 - 2 - 21

  Folio 8b-9b / nr. 7 / 20. desember 1742

  Afgangne Peder Willumsen og hans afdøde hustrue Maren Olsdatter, Østre Ringdal i Hedrum Sogn.

  Bo og midler var registrert 22. november.

  Arvinger:
  Mannens barn med Berthe Jansdatter:

 • Sønnen Ole Pedersen, 44 år, ugift, tilholder på Østre Ringdal hos oppsitteren Hans Nielsen.
 • Sønnen Willum Pedersen, død, var gift med Elj Hansdatter som nå bor på Lund i Thiølling Sogn, etterlatt datteren Marthe Willumsdatter, 8 år, hjemme hos moren.
 • Datteren Anna Pedersdatter, gift med Gullich Nielsen, bor på Budgaarden i Sandeherret.
  Maren Olsdatters barn med avdøde Lars Olsen:
 • Datteren Berthe Larsdatter, gift med leilendingen Hans Nielsen på Østre Ringdal.

  Marthe Willumsdatter fikk stefaren Helge Helgesen Lund i Tiølling Sogn som formynder.

  Margretha Olsdatter fordret på egen og broren Jan Olsen Oubye i Tiølling Sogns vegne den arven som tilfalt deres avdøde far Ole Jansen Oubye ved skiftet etter hans søster, Berthe Jansdatter, datert 4. oktober 1727.

  Anders Larsen Joberg fra Sandeherret fordret for penger han hadde lånt til avdøde Maren Olsdatters mor, Berthe Andersdatter.

  Brutto: 44 - 3 - 6
  Netto: 26 - 0 - 4

  Folio 9b-10a / nr. 8 / 20. desember 1742

  Afgangne Tore Olsen Nanset i Hedrum Sogn.

  Avdøde var husmann.

  Arvinger:

 • Enken Dorthe Maria Ottesdatter [kalles avslutningsvis Olsdatter].

  Enken forklarte at det var verken barn eller utarvinger, men at avdøde var født på en gård ved navn Ultvedt i Trøgstad Sogn i Heggen og Frølands Fogderie.

  Boets inntekter: 6 - 3 - 13
  Boets utgifter: 17 - 3 - 10

  Folio 58a-58b / nr. 64 / 17. juli 1743

  Afgangne Karen Christensdatter Nordre Norquel i Hedrum Præstegield.

  Bo og midler var registrert 12. desember 1742.

  Arvinger:

 • Enkemannen Gunder Jenssøn.
 • Fullbroren Christen Christenssøn, død, var gift med avdøde Marthe Svendsdatter, etterlatt døtrene 1) Barbra Christensdatter, 28 år, ugift, hos enkemannen her på gården, 2) Maren Christensdatter, 26 år, ugift, tjener hos Morten Ramstad i Qvelle Annex.
 • Fullbroren Sven Christensøn Saugen, bor på Farmen Eie.

  Boets inntekter: 44 - 1 - 10
  Boets utgifter: 60 - 0 - 13

  Folio 58b-59a / nr. 65 / 17. juli 1743

  Afdøde Even Nielssøn Furulund i Qvelle Annex under Hedrum Tinglaug.

  Bo og midler var registrert 7. januar 1743.

  Arvinger:

 • Enken Maren Jensdatter.
 • Sønnen Niels Evensøn, 16 år, tjener hos Isach Norquel.
 • Datteren Gunnild Evensdatter, 19 år, ugift, tjener hos Torgier Farmen.
 • Datteren Elen Evensdatter, 9 år, hjemme.

  Barnas formynder ble Søren Olsøn Qvelle.

  Boets inntekter: 39 - 1 - 10
  Boets utgifter: 63 - 1 - 4

  Folio 59a-60a / nr. 66 / 18. juli 1743

  Afdøde Inger Arnesdatter Nordrum i Hedrum Præstegield.

  Bo og midler var registrert 28. januar 1743.

  Arvinger:

 • Enkemannen Erich Jensøn.
 • Sønnen Arne Erichsøn, 21 år, tjener hos Hendrich Olsøn Fosserød i Qvelle Annex.
 • Sønnen Søren Erichsøn, 18 år, hjemme hos faren.
 • Datteren Maren Erichsdatter, 24 år, ugift, hjemme.

  Det opplyses om en ildebrann hos Mathias Arnesen Mangelrød.

  Brutto: 72 - 1 - 4
  Netto: 39 - 2 - 20

  Folio 60a-60b / nr. 67 / 17. juli 1743

  Afdøde Hans Sørensøn Søndre Joene i Qvelle Annex under Hedrum Tinglaug.

  Bo og midler var registrert 8. januar 1743.

  Avdøde hadde vært gift med allerede avdøde Anne Hansdatter. Det var ingen barn.

  Arvinger:

 • Halvbroren Peder Sørensøn, død, var gift med Berthe Larsdatter, tilholdende i Stubberød i Hedrum Sogn, etterlatt tre barn; 1) Stephen Pedersøn, 11 år, i Laurvigen hos sin faster Anne Pedersdatter, 2) Gunnild Pedersdatter, 18 år, hos sin moster i Tiølling Sogn, 3) Gunnild Pedersdatter, 5 år.
 • Halvsøsteren Anne Sørensdatter, enke, var gift med Anders Wrangel og bor i Laurvigen.

  Iver Olsøn Søndre Joene verget for de tre barna. En stesønn, Søren Nielsen Søndre Joene, omtales.

  Boets inntekter: 15 - 2 - 5
  Boets utgifter: 21 - 1 - 21

  Folio 60b-61a / nr. 68 / 18. juli 1743

  Afgangne Aase Jonsdatter Østre Reppesgaard i Hedrums Sogn.

  Bo og midler var registrert 11. mai.

  Arvinger:

 • Enkemannen Thor Sørensøn.
 • Sønnen Niels Thorsøn, 19 år.
 • Datteren Inger Thorsdatter, 21 år, ugift.
 • Datteren Maren Thorsdatter, 16 år.

  Alle barna var hjemme.

  Thor Sørensøn var formynder for søstrene Anne og Live Hansdøtre, barn av Hans Sørensen Butterød og Berthe Iversdatter. Det hadde vært skifte etter Berthe Iversdatter 26. juli 1741.

  Brutto: 51 - 3 - 18
  Netto: 19 - 2 - 9

  Folio 61a-62b / nr. 69 / 19. juli 1743

  Afdøde Jørgen Clausøn Aarqvisle i Hedrum Sogn.

  Bo og midler var registrert 6. april.

  Arvinger:

 • Enken Kirsti Olsdatter.
  Barn i første ekteskap med avdøde Anne Friderichsdatter:
 • Datteren Maren Jørgensdatter, 15 år, ugift, tjener hos Mari Simensdatter på Raanerød i Hedrum Sogn.
 • Datteren Gunnild Jørgensdatter, 11 år, hjemme hos stemoren.
 • Datteren Berthe Jørgensdatter, 7 år, hjemme hos stemoren.
  Barn med enken:
 • Sønnen Anders Jørgensøn, 4 år.
 • Sønnen Poul Jørgensøn, 2 år, hos sin morfar Ole Hanssøn Nou i Hedrums Sogn.
 • Datteren Giertru Jørgensdatter, 1 år.

  Formynder for det første kullet barn var barnas salige farfars bror, Ole Jørgensen Søndre Lunde i Hedrum Sogn, som i tillegg ble verge for avdødes stesønn Lars Hansøn. Formynder for det andre kullet barn ble Hans Trulsøn Dahl i Hedrum Sogn.

  Enkens bror var Hans Olsøn Bache.

  Avdødes stesønn, Lars Hansøn, 19 år, hadde krav på arv etter sin far, Hans Tolfsen Aarqvisle, etter skiftebrev datert 24. april 1726, og etter moren Anne Friderichsdatter, etter skiftebrev datert 19. mai 1738.

  Brutto: 134 - 0 - 0
  Netto: 54 - 3 - 22

  Folio 62b-63b / nr. 70 / 19. juli 1743

  Asgoust Rasmussøn Allum i Hedrum Hoved Sogn.

  Avdøde var 26. februar 1741 blitt trolovet med Ole Olsøn Allums enke Margrethe Børresdatter. Imidlertid døde han 2. april 1741, dagen før bryllupet. Ei datter, Anne Asgautsdatter, 1 ¾ år, var siden avgått ved døden.

  Ole Olsøns barn, Hans Olsen og Karen Olsdatter, hadde krav på farsarv etter skifte datert 19. september 1739. Børge Ellefsen Melløe var deres formynder.

  Det var gjeld til Torgier Thorsøn Aadne og hans kone Kirsti Rasmusdatter fra Anneboe Sogn i Jarlsbergs Grevskab.

  Brutto: 141 - 3 - 6
  Netto: 37 - 2 - 22

  Folio 63b-64a / nr. 71 / 19. juli 1743

  Afdøde Pige Anne Asgoutsdatter paa Gaarden Allum i Hedrum Sogn.

  Henne far var avdøde Asgout Rasmussøn.

  Arvinger:

 • Moren Margrethe Børgesdatter.
 • Halvbroren Hans Olsøn, 5 år.
 • Halvsøsteren Kari Olsdatter, 7 år.

  Børge Ellefsen Melløe verget for Hans og Kari.

  Brutto: 18 - 3 - 11
  Netto: 14 - 0 - 19

  Folio 64a-64b / nr. 72 / 20. juli 1743

  Afdøde Karen Sørensdatter Søndre Seyerstad i Hedrum Sogn.

  Avdøde var død 17. mai 1743.

  Arvinger:

 • Enkemannen Søren Jørgensen.
 • Sønnen Lars Sørensøn, 20 år, soldat ved major Kleins kompani.
 • Sønnen Søren Sørensøn, 12 år.
 • Sønnen Jørgen Sørensøn, 8 år.
 • Datteren Anne Sørensdatter, 18 år.

  Faren verget for barna.

  Brutto: 60 - 1 - 0
  Netto: 6 - 3 - 3

  Folio 77b-78a / nr. 84 / 9. desember 1743

  Afdøde Egtefolk Bertel Hanssen og Maren Sørensdatter paa Pladsen Broen i Hedrum Sogn.

  Plassen lå under gården Nordbye.

  Arvinger:

 • Sønnen Børre Bertelsøn, 28 år, kulledreng ved Moeholt Hammer i Slemdahl, gift med Signe Pedersdatter.
 • Datteren Borrild Bertelsdatter, 21 år, ugift, hos sin forlovede Gullech Pedersøn Bommestad.

  Anun Erichsøn Fiere ble datterens verge.

  Brutto: 76 - 0 - 2
  Netto: 42 - 2 - 6

  Folio 78a-79a / nr. 85 / 17. januar 1744

  Afdøde Halvor Svendsøn Mellem Norqvel i Qvelle Annex og Hedrum Præstegield.

  Boet var registrert 11. november 1743.

  Arvinger:

 • Enken Anne Andersdatter.
 • Sønnen Svend Halvorsøn, 14 år.
 • Datteren Maren Halvorsdatter, 16 år.
 • Datteren Karen Halvorsdatter, 12 år.

  Moren ble formynder for barna under tilsyn av Rasmus Davidsen Qvelle.

  Brutto: 116 - 1 - 16
  Netto: 26 - 3 - 21

  Folio 88a-89a / nr. 96 / 18. februar 1744

  Afdøde Barbro Olsdatter Fosserød i Qvelle Annex til Hedrum Præstegield.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hendrich Olsøn.
 • Sønnen Poul Hendrichssøn, ¼ år, hos Ellef Bierches kone, Kari Olsdatter.

  Brutto: 202 - 1 - 0
  Netto: 111 - 3 - 1

  Folio 89a-90b / nr. 97 / 19. februar 1744

  Afdøde Iver Hanssøn Allum i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Berthe Larsdatter.
  Barn i ekteskap med Mari Frandsdatter:
 • Sønnen Frands Iversøn, 32 år, hos stemoren på Allum.
  Barn med enken:
 • Sønnen Lars Iversøn, 20 år, soldat ved major Kleins kompani, på gården hos sin mor.
 • Sønnen Niels Iversøn, 18 år, hjemme.
 • Datteren Mari Iversdatter, gift med Søren Olssøn Qvelle.
 • Datteren Signe Iversdatter, 24 år, ugift, hjemme.
 • Datteren Else Iversdatter, 15 år, ugift, hjemme.
 • Datteren Helvig Iversdatter, 12 år, hjemme.
 • Datteren Inger Iversdatter, 5 år, hjemme.

  Lars og Niels fikk sin halvbror Frands til formynder. De fire ugifte døtrene fikk Søren Olssøn Qvelle til formynder. Enken hadde sin bror, Erich Larssøn Fiere, til lagverge.

  Enken fremviste et skiftebrev utstedt på Allum 7. juni 1715 etter avdødes forrige hustru, Maren Frandsdatter. Der var avdøde tilfalt 1 bismerpund 23 2/5 merker smør [skal bare være 23 2/5 merker?] med bygsel i Westre Ringdal i Hedrum Sogn, 1 3/10 skinkling med bygsel i Hvidsteen i Codals Annex. Avdøde hadde også overtatt arvelodden til sønnen Hans Iversøn, da denne var død 20 år tidligere. Denne lodden var 16 1/5 merke smør med bygsel i Ringdahl og 13/20 skinkling med bygsel i Hvidsteen. Videre var avdøde tilfalt i farsarv 19 1/5 merker smør i Vestre Ringdahl; dette etter et skjøte datert 2. mars 1706 og tinglyst samme dag, utstedt av Anun Hansøn Løve og Michel Poulsøn Joene. Godset i Hvidsteen hadde imidlertid avdøde solgt til Alf Hvidsteen som nå bodde på Thore i Schee Sogn.

  Enken hadde, etter sin far Lars Halvorsøn, arvet 4 1/11 merker smør med bygsel i Gierlow i Schee Sogn. Dessuten hadde hun arvet 5 10/11 merker smør i samme gård etter sin mor. Noe skiftebrev kunne hun ikke fremvise da det var i forvaring hos hennes bror Matthias Larssøn på Hønsevald i Codals Annex.

  Brutto: 317 - 3 - 18
  Netto: 293 - 2 - 18

  Folio 90b-91b / nr. 98 / 20. februar 1744

  Afdøde Thor Iverssøn Asbiørnrød i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Elen Iversdatter.
 • Sønnen Iver Thorsøn, 40 år, gift, bor på Haugen i Hedrum Sogn.
 • Sønnen Anun Torsøn, 35 år, bor på Soelberg i Rame Sogn i Jarlsbergs Grevskab.
 • Sønnen Iver Torsøn, 26 år, ugift, hjemme.
 • Datteren Dorthe Thorsdatter, gift med Christen Iversøn Numme.
 • Datteren Marthe Thorsdatter, gift med Friderich Olsøn Holt i Hvarnæs Sogn.
 • Datteren Aase Torsdatter, 23 år, ugift, hjemme.

  Aase fikk sin eldste bror Iver til verge. Enkens lagverge var Joen Nielssøn Asbiørnrød.

  Avdøde hadde vært verge for fars- og morsarven til Lars Iverssøn Asbiørnrøds to døtre, Live og Boel Larsdøtre. Deres stemor var Anne Nielsdatter, nå gift med enkens lagverge Jon Nielssøn Asbiørnrød.

  Brutto: 108 - 3 - 6
  Netto: 38 - 2 - 22

  Folio 95b-96a / nr. 102 / 20. mai 1744

  Afdøde Ole Frandssøn Qvelle i Qvelle Annex under Hedrum Præstegield.

  Avdøde var enkemann. Bo og midler var registrert 29. februar.

  Arvinger:

 • Sønnen Frands Olsøn, 18 år, hos sin svoger Rasmus Davidsen Qvelle.
 • Den eldste datter Gunnild Olsdatter, død, hadde vært gift med avdøde Ole Nielssøn Bonegalt og hadde etterlatt seg tre barn: 1) Sønnen Just Olsen, 15 år, hos Jan Justsøn Gaasholt. 2) Karen Olsdatter, 13 år, hos Søren Frandssøn Kleppene på Hvidsteen i Codal. 3) Den yngste datter Maren Olsdatter, på Hvidsteen.
 • Den yngste datter Berthe Olsdatter, gift med Rasmus Davidsen Qvelle.

  Verger ble Rasmus Davidsen Qvelle for Frands Olsøn, Rasmus Frandsen Kleppene for Karen Olsdatter og Jan Justsøn Gaasholt for Maren Olsdatter og Just Olsen.

  Brutto: 41 - 1 - 13
  Netto: 19 - 0 - 11

  Folio 96a-98a / nr. 103 / 21. mai 1744

  Afdøde Lensmand Niels Nielssøn Bierche paa gaarden Hagtvedt i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Marthe Larsdatter.
 • Sønnen Anun Nielsøn, 3 år.
 • Sønnen Niels Nielssøn, 10 uker.

  Barnas formynder ble Sven Andersøn Lyseboe. Henrich Olssøn Fosserød møtte på hans vegne. Enkens lagverge ble Anders Hansen Løve. Avdøde hadde vært formynder for Ole Hanssøn Bierche, og dette ble overlatt Henrich Olsøn Fosserød.

  Jordegodset var 4 huder med bygsel i Hagtvedt, kjøpt av nåværende fenrik Gregers Winther ved skjøte 15. april 1739, tinglyst 21. august. Dette ble vurdert til 400 rdl.

  Brutto: 580 - 1 - 10
  Netto: 384 - 2 - 6

  Folio 98a-100a / nr. 104 / 23. mai 1744

  Afdøde Engelbret Rasmussøn Hagenes i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Giertru Hansdatter.
 • Sønnen Hans Engelbretsøn, 20 år, hjemme.
 • Datteren Dorthe Engelbretsdatter, gift med Knud Pederssøn, bor på Trolsaas i Codals Annex.
 • Datteren Karen Engelbretsdatter, 23 år, ugift.
 • Datteren Maren Engelbretsdatter, 12 år, ugift.

  Hans, Karen og Maren fikk svogeren Knud Pederssøn til verge. Enkens lagverge ble Anun Erichsøn Fiere.

  Lars Svensen Ejed fremkom på vegne av Maren Pedersdatter, enke etter avdødes bror Frans Rasmussøn Fosserød og fordret 10 rdl. i henhold til skiftet etter Frans, sluttet 12. februar 1739.

  Brutto: 262 - 3 - 19
  Netto: 93 - 1 - 14

  Folio 119b-120a / nr. 122 / 23. juli 1744

  Afdøde Hans Torgierssøn Bonegalt i Qvelle Annex til Hedrum Præstegield.

  Bo og midler var registrert 20. juni.

  Arvinger:

 • Enken Anna Svensdatter.
 • Datteren Karen Hansdatter, enke etter Ole Olsen Bonegalt, bor på gården.

  Halvor Alfsen Bonegalt var lagverge for Karen Hansdatter.

  Anders Rejersen Øxenholt fordret sin værsøster Margrethe Olsdatters farsarv som sto i boet. Ole Olsen Bonegalt hadde vært formynder. I denne forbindelse ble skiftebrevet etter Ole Olsen Øxenholt, datert 7. mars 1741, fremvist.

  Brutto: 91 - 3 - 6
  Netto: 0

  Folio 120a-121a / nr. 123 / 24. juli 1744

  Afdøde Helvig Andersdatter paa Gaarden Lyseboe i Qvelle Annex under Hedrum Tinglaug.

  Arvinger:

 • Enkemannen Sven Andersen.
  Barn i ekteskap med Lars Torgiersøn:
 • Sønnen Torgier Larssøn, 36 år.
 • Datteren Berthe Larsdatter, 40 år, ugift, hos stefaren.
 • Datteren Kirsten Larsdatter, gift med Christen Elefsen på Næs i Qvelle Sogn.
  Barn i ekteskap med Sven Andersen:
 • Sønnen Lars Svensen, 30 år.

  Christen Nes ble formynder for Berthe Larsdatter.

  Enkemannen angav å være formynder for avdøde Torgier Nielsøn Bonegalts fire sønner, Niels, Ole, Anders og Jørgen, etter skiftet etter deres bestemor Inger Knudsdatter Rømningen, datert 18. april 1736. Enkemannen var også formynder for avdøde lensmann Niels Hagtveds to sønner, Niels og Anun.

  Brutto: 129 - 0 - 12
  Netto: 112 - 2 - 5

  Folio 135b-136b / nr. 138 / 23. april 1745

  Jens Laersen Reinemoe i Hedrum Sogn.

  Avdøde var død 8 år tidligere.

  Arvinger:

 • Enken Anna Schverchelsdatter.
 • Sønnen Laers Jensen, død, var gift med Christina Jansdtr, etterlot fire barn: 1) Anders Laersen, 20 år, hjemme hos moren på gården Biønøe i Thiose, 2) Ragne Laersdatter, tjener hos Isach Christensen Reinemoe, ugift, 3) Giertrud Laersdatter, tjener hos skipper Christopher Hansen i Laurwigen, ugift, 4) Anna Larsdatter, hjemme hos moren på Biønøe, ugift.
 • Sønnen Singdal Jensen, død, var gift med Karen Christophersdatter, etterlot to døtre: 1) Maren Singdalsdatter, gift med Sivert Hansen Sunde [kalles senere Sundet], 2) Marte Singdalsdatter, ugift, tjener hos løytnant Antze.
 • Sønnen Ole Jensen, 39 år, tjener hos Isach Christensen Reinemoe.
 • Datteren Anne Jensdatter, gift med Iscah Christensen Reinemoe.

  Isach Christensen ble formynder for samtlige umyndige arvinger.

  Ragne Laersdatter forklarte at avdøde hadde formyndet hennes farsarv i 20 år. Isach Christensen forklarte at han hadde hatt avdøde "til huuse" siden han festet Reinemoe i 1733. Ole Jensen forklarte at faren var "af 95 aars alder, gandske blind og aldels skrøbelig".

  Boets inntekter: 35 - 0 - 1
  Boets utgifter: 46 - 2 - 12

  Folio 136b-137a / nr. 139 / 23. april 1745

  Afdøde Unge Dreng Niels Nielsen Hagtved i Hedrum hoved Sogn.

  Arvinger:

 • Moren Marthe Laersdatter, enke på Hagtved.
 • Broren Anund Nielsen, 4 år, hjemme hos moren.

  Svend Andersen Lyseboe var formynder for Anund. Anders Hansen Løve var lagverge for enken. Marthe var enke etter Niels Nielsen Bierche, skifte 21. mai 1744.

  Jordegodset var 11 1/3 skinn med bygsel i Hagtved.

  Brutto: 95 - 0 - 15
  Netto: 85 - 2 - 11

  Folio 137a-138a / nr. 140 / 24. april 1745

  Afgl: Peder Tostensen Søndere [senere sies østre] Sejerstad i Hedrum Sogn.

  Bo og midler var registrert 2. mars.

  Arvinger:

 • Enken Anna Abrahamsdatter.
 • Sønnen Abraham Pedersen, 25 år, hjemme.
 • Sønnen Ole Pedersen, 10 år, hjemme.

  Jacob Nielsen Østre Sejerstad ble formynder for Ole.

  Brutto: 61 - 2 - 19
  Netto: 47 - 3 - 13

  Folio 138a-139a / nr. 141 / 24. april 1745

  Afg: Anders Hansen Nordre Sejerstad i Hedrum Sogn.

  Bo og midler var registrert 28. januar.

  Arvinger:

 • Enken Anna Olsdatter, med hvem avdøde ikke hadde barn.
 • Moren Marthe Poulsdatter, enke på Nordre Sejerstad.
 • Søsteren Marthe Hansdatter, 22 år, ugift, hjemme hos sin mor.

  Hans Laersen Søndre Sejerstad ble formynder for Marthe. For enken ble hennes stefar Ole Gullichsen Huusebye lagverge.

  Enken framla skiftebrevet etter sin manns far, Hans Larsen Nørdre Sejerstad, datert 5. juli 1744, som viste at avdøde var tilfalt 3 1/5 skinn med bygsel i Nordre Sejerstad. Videre framla hun skiftebrevet etter manns bror, Laers Hansen Nordre Sejerstad, datert 29. juni 1742, som viste at avdøde var tilfalt 1 7/25 skinn i samme gård, totalt 4 12/25 skinn med bygsel, taksert til 25 - 0 - 20.

  Enken framla så skiftebrevet etter sin far, Ole Poulsen Huusebye i Thiøling Sogn, datert 21. juni 1731, som viste at hun hadde arvet 6 skinn med bygsel i Gurij i Thiølling Sogn, taksert til 25 rdl., og 9/16 skinn med bygsel i Wandøen samme sted, taksert til 2 - 1 - 9.

  Enken beholdt jordegodset i Guri og Wandøen. Marthe Poulsdatter arvet 3 1/5 skinn og Marthe Hansdatter 1 7/25 skinn i Nordre Sejerstad.

  Brutto: 146 - 3 - 13
  Netto: 137 - 0 - 13

  Folio 139a-139b / nr. 142 / 1. mai 1745

  Afdøde Dreng Ole Elufsen Baarnes i Hedrums Sogn.

  Avdøde var død 1 ½ år tidligere på Nørdre Baarnes i Hvarnes Annex.

  Arvinger:

 • Moren Berthe Erichsdatter, enke på gården Nørdre Baarnes. Hennes lagverge var Mr Knud Poulsen i Laurvigen.
 • Broren Christopher Elufsen, 28 år, hjemme hos moren.
 • Broren Laers Elefsen, 25 år, bor på Søndre Omsland i Thiose.
 • Søsteren Else Elufsdatter, ugift, hjemme.
 • Søsteren Gunild Elufsdatter, ugift, hjemme.

  Even Halstensen Udklef ble formynder for de umyndige. Avdødes far var Elef Laersen Nørdre Baarnes, skifte 26. juni 1737.

  Jordegodset var 1 ½ skinn med bygsel i Baarnes, taksert til 37 ½ rdl.

  Brutto: 38 - 0 - 6
  Netto: 28 - 0 - 6

  Folio 151a-152a / nr. 156 / 3. september 1745

  Afg: Anna Jensdatter Rejnemoe i Hedrum Sogn.

  Bo og midler registrert 30. juni.

  Arvinger:

 • Enkemannen Isach Christensen.
 • Moren Anna Sverchelsdatter, enke, tilholdende på gården.
 • Fullbroren Laers Jensen, død, var gift med Christiana Jansdatter, etterlatt fire barn: 1) Anders Laersen, i sitt 21. år, hos moren på Biønøe i Thiose, 2) Ragne Laersdatter, tjener hos Isach Christensen, 3) Gunild Laersdatter, tjener hos Christopher Hansen i Laurwigen, 4) Anna Laersdatter, hos moren på Biønøe, alle ugifte og umyndige.
 • Fullbroren Singdal Jensen, død, var gift med Karen Christophersdatter, etterlatt to døtre: 1) Maren Singdalsdatter, gift med Sivert Hansen på plassen og fergestedet Sundet under Melløe i Hedrum Sogn, 2) Marte Singdalsdatter, trolovet med Simon Iversen på plassen Gropa under Schouen i Hedrum Sogn.
 • Fullbroren Ole Jensen, i sitt 40. år.

  Isach Christensen verget for de umyndige arvingene.

  Enkemannen viste til skiftebrevet etter sin svigerfar ("verfader") Jens Laersen Reinemoe, datert 23. april 1745.

  Brutto: 85 - 0 - 0
  Netto: 18 - 1 - 6

  Folio 152b-153a / nr. 157 / 3. september 1745

  Christen Jonsen Nørdre Lundes afdøde hustrue Else Andersdatter i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Christen Jonsen.
 • Sønnen Joen Christensen, 16 år.
 • Sønnen Abraham Christensen, 12 år.
 • Sønnen Anders Christensen, 9 år.
 • Sønnen Jacob Christensen, 5 år.
 • Datteren Maren Christensdatter, 10 år.

  Alle barna var hjemme hos faren. Faren ble barnas formynder.

  Enkemannen var formynder for arven etter Peder Gropa og hustruen Kirsti Jørgensdatter etter skifte 7. desember 1742.

  Brutto: 154 - 2 - 4
  Netto: 0

  Folio 153a / nr. 158 / 4. september 1745

  Afg: Maren Sørensdatter Reppesgaard

  Avdøde, som også kalles Anne Sørensdatter, var "pige" og bodde hos Toere Sørensen.

  Arvinger:

 • Broren Halvor Schallet, død, var gift med Berthe Helgesdatter, etterlatt barna: 1) Jaen Halvorsen, 26 år, 2) Anne Halvorsdatter, gift med Søren Engebretsen Schallet.
 • Broren Hans Sørensen Butterød, død, var gift med Berte Iversdatter, etterlatt barna: 1) Søren Hansen, 27 år, 2) Anna Hansdatter, ugift, 3) Live Hansdatter, ugift, 4) Inger Hansdatter, ugift.
 • Broren Toere Sørensen, bor på Reppesgaard.
 • Søsteren Maren Sørensdatter, død, etterlatt barna: 1) Børge Bertelsdatter [!], 30 år, 2) Borild Bertelsdatter, gift med Gullich Pedersen på Bommestad.

  Toere Sørensen Reppesgaard ble formynder for de tre umyndige. Toere fordret 3 - 1 - 13 for søsterens kost i mange år da hun var syk og fra sin forstand.

  Brutto: 8 - 1 - 4
  Netto: 0

  Kilde: Larvik sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 10, 1742-1752.

  Kristian Hunskaar 2002