SKIFTER 1746-48 - HEDRUM

PROBATE RECORDS 1746-48 - HEDRUM

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Folio 166b-167b / nr. 172 / 2. mai 1746

Afg: Berthe Svendsdatter Stenswald i Hedrum Sogn.

Arvinger:

 • Enkemannen Tarald Olvesen.
 • Sønnen Tolef Taraldsen, 25 år.
 • Datteren Kari Taraldsdatter, tjener hos Jomfrue Anna Poulsdatter Knoph på Eschedal.
 • Datteren Martha Taraldsdatter, ugift, hjemme.
 • Datteren Anna Taralsdatter, hjemme.

  Faren verget for døtrene.

  Enkemannen hadde vært formynder for Maren Willumsdatter, datter av Willum Tostensen [!] Stensvald, men hun var død. Han betalte selv skifteomkostningene, slik at boet i sin helhet gikk til arv.

  Brutto: 132 - 0 - 11
  Netto: 132 - 0 - 11

  Folio 179a-179b / nr. 182 / 15. juli 1746

  Afg: Anders Hansen Kiøndal under gaarden Gulleraaene i Hedrum Sogn.

  Bo og midler registrert 1. mars.

  Arvinger:

 • Enken Anna Knudsdatter.
 • Broren Børge Hansen Kjøndal, 60 år, bor i Laurwigen.
 • Broren Christopher Hansen Kiøndal, 54 år, tilholdende her på plassen.
 • Søsteren Kirsti Hansdatter, enke etter Morten Findsen Rouene. Hennes lagverge var sønnen Ole Mortensen Rouene.
 • Søsteren Maren Hansdatter, gift med Søren Jacobsen på Walbye i Thiølling Sogn.

  Under gjeldsposter nevnes navn som enken Marthe Grinen og Ingeborg Iversdatter Tejen. I boet sto den nå avdøde drengen Niels Sørensens arv etter moren Maren Svendsdatter Rød, etter skifte 6. november 1738. Denne arven ble overlevert Hans Pedersen Rouene.

  Brutto: 49 - 0 - 0
  Netto: 24 - 2 - 1

  Folio 197b-198b / nr. 201 / 26. juli 1746

  Søren Landgiems afdøde hustrue Gunild Pedersdatter i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Søren Michelsen.
 • Datteren Maren Sørensdatter, 5 år.
 • Datteren Martha Sørensdatter, 3 år.

  Faren verget for døtrene.

  Enkemannen, nå kalt Søren Nielsen, skyldte 14 rdl. til Jan Pedersen Løwe som rest på hans morsarv. Enkemannen viste fram skiftebrevet etter sin første kone, Maren Hansdatter, datert 16. juli 1739. De hadde sønnen Michel Sørensen, 7 år. Hans morsarv sto i boet. Under gjeldspostene nevnes bl.a. Laers Olsen Broen og Ole Jensen Reinemoe.

  Brutto: 58 - 1 - 9
  Netto: 4 - 2 - 10

  Folio 198b-199b / nr. 202 / 26. juli 1746

  Søren Stenvalds afdøde hustrue Anna Olsdatter i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Søren Larsen.
 • Sønnen Laers Sørensen, 21 år.
 • Datteren Karen Sørensdatter, ugift.

  Faren verget for barna.

  Brutto: 87 - 2 - 8
  Netto: 87 - 2 - 8

  Folio 199b-200b / nr. 203 / 26. juli 1746

  Huusmanden Peter Kasteds afg: hustrue Anna Jensdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Peter Halvorsen, Kasted under Hagtved.
 • Sønnen Singdal Petersen, 26 år, gift og bor på Væstre Auby i Thiøling Sogen.
 • Sønnen Halvor Petersen, 18 år, tjener hos Iver Nielsen Hagtved.
 • Datteren Karen Petersdatter, 16 år, hjemme.

  Faren verget for de to yngste barna.

  Etter skiftebrev av 8. mai 1739 var enkemannen verge for Hans Sundets to døtre, Maren og Karen.

  Brutto: 53 - 2 - 9
  Netto: 25 - 2 - 5

  Folio 200b-201b / nr. 204 / 27. juli 1746

  Afg: Anna Olsdatter Holt i Hedrum Sogn.

  Bo og midler var registrert 14. april.

  Arvinger:

 • Sønnen Ole Tolfsen, 14 år, tjener hos Madsel Anna Poulsdatter Knoph på Eschedal.
 • Sønnen Hans Tolvsen, 7 år, hos morbroren Henrich Olsen Fosserød.
 • Datteren Inger Tolvsdatter, 16 år, tjener hos Lars Aassen her i sognet.
 • Datteren Mette Tolvsdatter, 10 år, hos Svend Andersen på Lyseboe.

  Henrich Olsen Fosserød ble formynder for barna.

  Det framgår at avdøde var enke etter Tolv Hansen Holt, etter hvem det var skifte 21. oktober 1741. En ser at Asbiørn Dammen, Lars Aarsqvidsle og Hans Clausen Aashildrød hadde tjenestelønn til gode.

  Boets inntekter: 93 - 1 - 16
  Boets utgifter: 141 - 3 - 13

  Folio 201b-202a / nr. 205 / 27. juli 1746

  Afg. Pige Inger Hansdatter Butterød i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Fullbroren Søren Hansen, 30 år, tjener hos Halvor Nielsen på Reppesgaard.
 • Fullsøsteren Anna Hansdatter, tjener hos Anders Hansen Løve.
 • Fullsøsteren Live Hansdatter, ugift, tjener hos Iver Torsen på Reppesgaard.

  Søren Torsen Aashildrød ble formynder for søstrene. Avdødes formynder hadde vært Søren Ingebretsen Schallet. Det ble henvist til skiftet etter faren, datert 24. september 1734, og skiftet etter moren Berte Iversdatter, datert 26. juli 1741.

  Brutto: 11 - 2 - 14
  Netto: 4 - 0 - 14

  Folio 202b-203b / nr. 206 / 27. juli 1746

  Afg: Hans Iversen Numme i Hedrum Sogn.

  Bo og midler ble registrert 11. juli.

  Arvinger:

 • Enken Karen Iversdatter.
 • Sønnen Iver Hansen, 25 år.
 • Sønnen Niels Hansen, 22 år.
 • Sønnen Henrich Hansen, 19 år.
 • Datteren Else Hansdatter, 15 år, ugift.

  Alle barna var hjemme hos moren. Iver Iversen Biørndalen ble verge for de tre yngste. Enken tok sin bror Hans Iversen Øfre Hoeland til lagverge.

  Boet eide 4 4/5 skinn med bygsel i Østre Schorge i Codals Annex som enken hadde arvet etter sin far, Iver Hansen Schorge, taksert til 24 rdl. I Øfre Hoeland i Codals Annex eide boet 9 3/5 merker smør med bygsel, også enkens farsarv, taksert til 17 - 2 - 9.

  Enken beholdt parten i Øfre Hoeland. Parten i Østre Schorge ble fordelt med 1 3/5 skinn til hver av sønnene.

  Avdøde hadde vært verge for to av Niels Iversen Nummes barn, Iver og Marthe. Deres stefar var Halvor Nielsen Moe.

  Brutto: 181 - 2 - 17
  Netto: 181 - 2 - 17

  Folio 203b-204b / nr. 207 / 28. juli 1746

  Afg: Laers Pedersen Houen i Hvarnes annex.

  Bo og midler ble registrert 5. juni.

  Arvinger:

 • Enken Karen Jonsdatter.
 • Fullsøsteren Sonni Pedersdatter, 40 år, ugift, bor på Nordre Holt.
 • Halvbroren Jacob Pedersen, gift, bor på førnevnte Holt.
 • Halvbroren Niels Pedersen, 38 år, gift, bor på Schaglemoe.

  For Sonni verget halvbroren Jacob Pedersen.

  Brutto: 66 - 2 - 20
  Netto: 0

  Folio 204b-205b / nr. 208 / 28. juli 1746

  Afg: husmand Halvor Olsen Saugstuen i Hvarnes Annex.

  Bo og midler var registrert 14. mars 1746.

  Arvinger:

 • Enken Maren Andersdatter.
  Barn i ekteskap med Aaste Nielsdatter:
 • Datteren Ide Halvorsdatter, hos Ole Wierød.
  Barn i ekteskap med Maren Andersdatter:
 • Sønnen Halvor Halvorsen, 17 uker.
 • Datteren Anna Halvorsdatter, 2 ½ år.

  Ole Nielsen Wierød verget for barna.

  Brutto: 25 - 3 - 9
  Netto: 0

  Folio 205b-206b / nr. 209 / 28. juli 1746

  Afg: Enke Berthe Erichsdatter Odberg i Hvarnes Annex.

  Skiftet ble holdt på Nørdre Odberg.

  Arvinger:

 • Sønnen Christopher Ellefsen, 30 år, bor på gården.
 • Sønnen Lars Elefsen, 26 år, bor på Omsland i Thiose.
 • Datteren Else Elefsdatter, ugift.
 • Datteren Gunild Elefsdatter, ugift.

  Christopher Ellefsen verget for sine søstre.

  Brutto: 107 - 2 - 13
  Netto: 70 - 1 - 20

  Folio 206b-207b / nr. 210 / 29. juli 1746

  Afg: Karen Hansdatter Svartangen i Qvelle Annex.

  Bo og midler var registrert 27. april.

  Arvinger:

 • Enkemannen Jon Pedersen.
  Barn i ekteskap med Rasmus Larsen Svartangen:
 • Sønnen Lars Rasmusen, 26 år, bor på gården.
 • Sønnen Rasmus Rasmusen, 24 år, hos Arne Ouden.
 • Datteren Martha Rasmusdatter, ugift.
 • Datteren Ingebor Rasmusdatter, ugift.
  Barn i ekteskap med enkemannen Jon Pedersen:
 • Datteren Dorthe Jonsdatter, 17 år.
 • Datteren Pernille Jonsdatter, 15 år.
 • Datteren Anna Jonsdatter, 12 år.

  Jon Pedersen ble formynder for de seks umyndige barna.

  Skiftet etter Rasmus Larsen ble sluttet 25. februar 1727.

  Brutto: 90 - 2 - 17
  Netto: 34 - 1 - 7

  Folio 208b-209b / nr. 212 / 30. juli 1746

  Afg: Ellen Jonsdatter Lysnes i Qvelle Annex.

  Bo og midler var registrert 25. mai.

  Arvinger:

 • Enkemannen Ole Larsen.
  Barn i ekteskap med Ole Sørensen Lysnes:
 • Datteren Maren Olsdatter, ugift, tjener hos Rasmus Davidsen på Qvelle.
 • Datteren Kirsten Olsdatter, tjener hos Søren Andersen på Lyseboe.
 • Datteren Signe Olsdatter, ugift, hjemme.
 • Datteren Berthe Olsdatter, ugift, tjener hos avdøde Hans Iversen Nummes enke.
 • Datteren Anna Olsdatter, ugift, tjener hos Svend Andersen på Lyseboe.
  Barn i ekteskap med enkemannen Ole Larsen:
 • Datteren Gunild Olsdatter, ugift.
 • Datteren Live Olsdatter, ugift.

  Ole Larsen ble formynder for samtlige barn.

  Brutto: 75 - 2 - 4
  Netto: 26 - 3 - 12

  Folio 209b-210b / nr. 213 / 30. juli 1746

  Afg: Anna Jacobsdatter Gopledalen i Hedrum Sogn.

  Bo og midler var registrert 17. april 1745.

  Arvinger:

 • Enkemannen Abraham Gundersen.
 • Sønnen Jacob Abrahamsen, 20 år, hjemme.
 • Sønnen Gunder Abrahamsen, 14 år.
 • Datteren Karen Abrahamsdatter, 19 år.
 • Datteren Margræta Abrahamsdatter, 11 år.
 • Datteren Maren Abrahamsdatter, 5 år.

  Abraham Gundersen verget for samtlige barn.

  Boets inntekter: 18 - 0 - 14
  Boets utgifter: 23 - 0 - 15

  Folio 220a-221b / nr. 222 / 2. november 1746

  Afg: Hans Amundsen Lie i Hedrum Sogn.

  Bo og midler var registrert 11. mai.

  Arvinger:

 • Enken Anna Evensdatter.
 • Sønnen Gullich Hansen, 18 år.
 • Sønnen Anund Hansen, 15 år.
 • Sønnen Even Hansen, 12 år.
 • Sønnen Hans Hansen, 4 år.
 • Datteren Joran Hansdatter, 18 år, ugift.
 • Datteren Barbroe Hansdatter, 11 år.
 • Datteren Helvig Hansdatter, født etter farens død.

  Alle barna var hjemme hos moren. Formyndere ble Ole Evensen Mørch og Jacob Poulsen Lie.

  Boet eide 2 huder med bygsel i Lie, taksert til 175 rdl.

  Avdødes halvbror Anun Anunsen gjorde krav på arv etter sine foreldre og øvrige arv som sto i boet ettersom han nå var myndig, til sammen 95 - 2 - 3. Avdøde hadde vært verge for Tolv Willumsen og Gunild Willumsdatter, barn av Willum Tolvsen Stensvald. Peder Ambiørnsen Stensvald ble nå verge for Gunild, som var hans stedatter.

  Anund Anunsen fikk utlagt 1 113/135 [skal være 1 113/175] skinn i Lie. Enken fikk 11 62/175 skinn. Sønnene fikk hver 2 skinn og døtrene fikk hver 1 skinn.

  Brutto: 298 - 0 - 23
  Netto: 174 - 1 - 7

  Folio 221b-222a / nr. 223 / 2. november 1746

  Afg: Gullich Siversen øfre Bergen i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Siri Rasmusdatter.
 • Datteren Gunild Gullichsdatter, 14 uker.

  Farbroren Hans Siversen Hellenes verget for Gunild. Jacob Siversen Hellenes ble enkens lagverge.

  Avdøde hadde vært verge for enkens halvsøster, Maren Rasmusdatter. Søren Iversen Westrum ble hennes nye verge.

  Brutto: 130 - 1 - 14
  Netto: 120 - 2 - 22

  Folio 243b-244a / nr. 242 / 2. mars 1747

  Afg: Maren Biørnsdatter Haffalden i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Arne Olsen.
 • Sønnen Børge Arnesen, 19 år.
 • Datteren Live Arnesdatter, gift med Mons Arnesen, Fossene.
 • Datteren Anne Arnesdatter, gift med Jens Larsen, Dreng i Thiølling.
 • Datteren Elen Arnesdatter, ugift, hjemme.

  Faren verget for de to umyndige barna.

  Ved skiftebrev av 4. juni 1737 var enkemannen blitt formynder for Christopher Jacobsen, sønn av Jacob Uno.

  Brutto: 36 - 3 - 10
  Netto: 10 - 2 - 20

  Folio 244b / nr. 243 / 2. mars 1747

  Afgangne Lars Brynildsen Hvare i Hvarnes Annex.

  Arvinger:

 • Enken Aase Jonsdatter.
 • Sønnen Lars Larsen, 22 uker.

  Gullich Christophersen Schotten verget for Lars Larsen. Avdødes far Brynild Larsen var til stede ved skiftet.

  Brutto: 48 - 2 - 12
  Netto: 18 - 2 - 18

  Folio 246a-246b / nr. 245 / 4. mars 1747

  Anders Jonsens hustru [Karen Chrestensdatter] ved Hagenes Hammer.

  Skiftet ble holdt på plassen Øfre Scholii i Codals Annex. Bo og midler var registrert 4. februar.

  Arvinger:

 • Enkemannen Anders Jonsen, mesterhammersmedsvenn.
  Barn i ekteskap med Lars Pedersen:
 • Sønnen Chresten Larsen, 22 år, bor hos enkemannen.
 • Datteren Karen Larsdatter, ugift, tjener hos enken Karen Sielland i Anneboe Sogn.
 • Datteren Anne Larsdatter, gift med Jan Halvorsen, Lysterød i Codals Annex.

  Jan Halvorsen verget for de umyndige barna.

  Brutto: 144 - 3 - 22
  Netto: 92 - 2 - 2

  Folio 257b-258a / nr. 257 / 20. juli 1747

  Afgangne Siri Rasmusdatter Øfre Bergen i Hedrum Sogn.

  Bo og midler var registrert 29. mars 1747.

  Arvinger:

 • Enkemannen Henrich Larssøn.
 • Fullbroren Torgier Rasmussøn, Store Jone, død, var gift med Anne Andersdatter, med hvem han hadde barna: 1) Anders Torgiersen, 15 år, 2) Hans Torgiersøn, 9 år, 3) Maren Torgiersdatter, ugift, alle hos stefaren Torgier Andersøn på Store Jone i Qvelle Sogn.
 • Fullbroren Even Rasmusen, 36 år, gift, bor på Sundbye i Qvelle Sogn.
 • Halvsøsteren Maren Rasmusdatter, ugift, hos enkemannen.

  Torgier Anderssøn verget for sine stebarn. Enkemannen og Even Rasmussøn verget for Maren Rasmusdatter. Maren Rasmusdatter hadde arv til gode i boet.

  Brutto: 201 - 2 - 2
  Netto: 153 - 1 - 3

  Folio 258a-258b / nr. 258 / 21. juli 1747

  Afgangne Anun Taraldssøn Kiønerød i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Anne Hansdatter.
 • Sønnen Hans Anunsen, 12 år.
 • Datteren Martha Anunsdatter.

  Begge barna var ugifte og hjemme. Hans Tolfssøn Tisle ble deres verge.

  Brutto: 51 - 1 - 7
  Netto: 45 - 2 - 15

  Folio 258b-259a / nr. 259 / 21. juli 1747

  Dend paa gaarden Kiøndahl i Hedrum Sogn afdøde Dreng Mathias Hansen.

  Arvinger:

 • Moren Gunild Sørensdatter, gift med Niels Pederssen, bor på Kiøndal.
 • Fullbroren Knud Hansen, 15 år.
 • Fullsøsteren Randi Hansdatter, ugift, hjemme.
 • Halvsøsteren Karen Nielsdatter, 4 år.
 • Halvsøsteren Anne Nielsdatter, ½ år.

  Niels Pedersen verget for alle barna.

  Avdødes far var Hans Jacobsøn Westre Schorge i Codals Annex, skifte 14. september 1741. Mathias hadde arvet 2 278/8800 skinn med bygsel i Westre Schorge, taksert til 18 - 2 - 11 4/5.

  Brutto: 20 - 2 - 19 3/5
  Netto: 16 - 2 - 19 3/5

  Folio 261b-262b / nr. 263 / 7. juni-4. september 1747

  Afgangne Claus Bertel Juel.

  Skifteretten ble satt i Stubberød gjestgivergård.

  Arvinger:

 • Enken Marichen Lyche.
 • Halvbroren Lars Handingmand, løytnant ved artilleriet.
 • Halvbroren Jens Mogens Handingmand, korporal ved kaptein Duuses kompani.
 • Halvsøsteren Anna Carina Handingmand, gift med Mr. Peter Frisenberg, bor i Porsgrund.

  Boets inntekter: 34 - 2 - 2
  Boets utgifter: 97 - 3 - 13

  Folio 282a-283a / nr. 283 / 28. mars 1748

  Afgangne Alethe Iversdatter Reppesgaard i Hedrum Sogn.

  Bo og midler var registrert 13. mars.

  Arvinger:

 • Enkemannen Halvor Nielssøn Reppesgaard.
  Barn i første ekteskap:
 • Datteren Gunild Larsdatter, gift med Svend Tostensen, bor på plassen Huuset under Fiere Eje i Hedrum Sogn.
 • Datteren Live Larsdatter, gift med Chresten Jonssøn Nordre Lunde i Hedrum Sogn.
 • Datteren Maren Larsdatter, 26 år, ugift, hjemme hos stefaren.

  Enkemannen verget for sin stedatter Maren.

  Det fremgår at avdødes første mann het Lars Sørensøn. Det var skifte etter ham 18. oktober 1726. Det var skifte etter hans faster Sedsel Olsdatter 21. november 1741, og Maren Larsdatter gjorde krav på arv etter disse gjennom sin verge.

  Brutto: 93 - 3 - 14
  Netto: 32 - 0 - 20

  Folio 283a-284a / nr. 284 / 28. mars 1748

  Afgangne Maren Thomæsdatter ved Hagenæs Gamle Hammer.

  Hun var død "for nogen tiid siden".

  Arvinger:

 • Enkemannen Anders Ottersøn [siden kaldt Andreas].
 • Sønnen Jaen Anderssøn, myndig, hammersmed ved Hagenes.
 • Sønnen Hans Anderssøn, 17 år, hos sin far.
 • Datteren Dorthe Andersdatter, gift med Elef Mathiæsen i Sandefiord.
 • Datteren Karen Andersdatter, gift med Butolf Olssøn, bor på Kongsberg.
 • Datteren Ingeborg Andersdatter, gift med Lars Hanssøn Fiere i Hedrum Sogn.

  Den umyndige sønnen, Hans, fikk sin far til formynder.

  Brutto: 63 - 2 - 10
  Netto: 56 - 1 - 2

  Folio 284a-284b / nr. 285 / 29. mars 1748

  Afgangne Maren Pedersdatter Farmen i Qvelle Annex.

  Hun var død "for nogen tiid siden".

  Arvinger:

 • Enkemannen Elef Olssøn.
 • Sønnen Anders Elefssøn, 27 år, bor på arvetomten.
 • Datteren Elen Ellefsdatter, 24 år, ugift, hjemme.
 • Datteren Karen Ellefsdatter, 21 år, ugift, hjemme.

  Anders Elefssøn verget for sine søstre.

  Brutto: 49 - 3 - 20
  Netto: 17 - 0 - 20

  Folio 284b-285a / nr. 286 / 29. mars 1748

  Afgangne Aasse Andersdatter Nordqvel i Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hans Svendsøn.
 • Sønnen Anders Hanssøn, 12 år, hjemme.
 • Datteren Mette Hansdatter, 21 år, ugift, tjener hos Giert Nordrum.
 • Datteren Anne Hansdatter, 17 år, hjemme.
 • Datteren Gunild Hansdatter, 14 år, hjemme.

  Faren verget for sine barn.

  Brutto: 21 - 0 - 3
  Netto: 9 - 3 - 3

  Folio 298a-298b / nr. 303 / 18. desember 1748

  Afgangne Ingeborg Mathiædatter Mangelrøed i Qvelle Annex.

  Avdøde var "pige".

  Arvinger:

 • Søsteren Berthe Mathiædatter, død, var gift to ganger, etterlatt i første ekteskap med Christopher Olssen Mangelrøed: 1) Ole Christophersen, 27 år, etterlatt i annet ekteskap med Jens Anundssøn: 2) Niels Jenssen, 25 år, 3) Maren Jensdatter, 19 år, begge hjemme hos faren.
 • Søsteren Inger Mathiædatter, gift med Niels Rejerssøn, bor på Mangelrøed.

  Erich Jenssøn Nordrum ble formynder for Maren Jensdatter.

  Brutto: 28 - 0 - 13
  Netto: 18 - 3 - 5

  Folio 298b-299a / nr. 304 / 18. desember 1748

  Afgangne David Rasmussøn Westbye i Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Sønnen Rasmus Davidsen, myndig, bor på Qvelle i Qvelle Annex.
 • Sønnen Elias Davidsen, myndig, bor på Heum i Qvelle Annex.
 • Sønnen Isach Davidsen, myndig, bor på Westbye i Qvelle Annex.
 • Sønnen Søren Davidsen, myndig, oppholder seg på Qvelle.
 • Sønnen Abraham Davidsen, 16 år, hos broren Rasmus.
 • Datteren Gunild Davidsdatter, gift med Torgier Ambiørnsen på Farmen i Qvelle Annex.
 • Datteren Berthe Davidsdatter, ugift, tjener hos Joen Westbye.
 • Datteren Lisbeth Davidsdatter, ugift, hos broren Rasmus.

  Rasmus Davidsen verget for sine umyndige søsken.

  Brutto: 114 - 3 - 13
  Netto: 0

  Kilde: Larvik sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 10, 1742-1752.

  Kristian Hunskaar 2002