SKIFTER 1749-52 - HEDRUM

PROBATE RECORDS 1749-52 - HEDRUM

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Folio 299b-300a / nr. 305 / 29. januar 1749

Afg. Enke qvinde Karen Mortensdatter Søndre Odberg i Hvarnes Annex.

Arvinger:
Barn i ekteskap med Jacob Claussen Odberg:

 • Sønnen Morten Jacobsen, 35 år, bor her på gården.
 • Sønnen Claus Jacobsen, 30 år, oppholder seg her på gården.
 • Datteren Maren Jacobsdatter, var gift med Hans Jenssøn Ouden i Qvelle Annex, død, etterlatt sønnen Ole Hanssen, 14 år, oppholder seg her på gården.
 • Datteren Elen Jacobsdatter, 50 år, ugift, oppholder seg her på gården.
 • Datteren Anne Jacobsdatter, 38 år, ugift, oppholder seg her på gården.

  Morten Jacobsen Odberg verget for de umyndige.

  Av jordegods var det 4 2/3 skinn uten bygsel i Søndre Odberg, arvet etter Jacob Claussen ved skifte 21. juni 1742, og dessuten 7/12 skinn uten bygsel som tilfalt enken etter den avdøde datteren Inger Jacobsdatter. Til sammen 5 ¼ skinn taksert til 19 - 0 - 12. Dette ble fordelt med 1 ¾ skinn på hver av brorloddene og 7/8 skinn på hver av søsterloddene.

  Brutto: 78 - 0 - 14
  Netto: 69 - 3 - 0

  Folio 300a-301a / nr. 306 / 29. januar 1749

  Afgangne Lars Jenssen Westre Hvarnes i Hvarnes annex.

  Arvinger:

 • Enken Anne Knudsdatter.
 • Sønnen Jens Larssøn, 28 år, bor på Beroug i Thiosse.
 • Datteren Anne Larsdatter, gift med Anun Olssøn, bor på Hougen i Hvarnes Annex.
 • Datteren Gunild Larsdatter, gift med Anders Olssøn Kiste i Slemdal.
 • Datteren Berthe Larsdatter, 21 år, ugift, hjemme.

  Jens Larssøn Beroug verget for Berthe Larsdatter. Enken var "gamel og Skrøbelig".

  Brutto: 33 - 1 - 0
  Netto: 17 - 3 - 16

  Folio 301a-302a / nr. 307 / 30. januar 1749

  Just Justsøn Hellenæs' afg. hustrue Karen Olsdatter i Hvarnæs annex.

  Bo og midler var registrert 26. april 1748.

  Arvinger:

 • Enkemannen Just Justsøn.
 • Sønnen Just Justssøn, 17 år, hjemme.
 • Datteren Gunild Justdatter, gift og bor på Svindahlen i Anneboe Sogn.
 • Datteren Chatarina Justdatter, var gift med Hans Christophersen på plassen Rinen under Søndre Odberg, død, etterlatt datteren Kirsten Hansdatter, 3 år.
 • Datteren Gunild Justdatter d.y., 32 år, ugift, hjemme.
 • Datteren Karen Justdatter, 22 år, hjemme.

  Enkemannen verget for de umyndige. Boet hadde gjeld til gode hos Lars Huusebachen på Udklef Eje.

  Brutto: 79 - 1 - 6
  Netto: 5 - 1 - 20

  Folio 303a-303b / nr. 309 / 31. januar 1749.

  Afgangne Dreng Anun Nielssøn Hagtved i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Moren Marthe Larsdatter, gift med Iver Nielssøn, bor på Hagtved.
 • Halvbroren Niels Iverssøn, 2 år, hos sine foreldre.
 • Halvbroren Anun Iverssøn, 12 uker, født straks etter den avdødes dødsfall, men arvet likevel.

  Det ble vist til skiftebrevene etter avdødes far Niels Nielssøn, datert 21. mai 1744, og etter broren Niels Nielssøn, datert 23. april 1745. Avdøde eide til sammen 1 hud 4 513/1200 skinn med bygsel i Hagtved, taksert til 136 - 3 - 14. Av dette fikk moren og de to halvbrødrene hver 4 7/8 skinn, resten dekket utgifter.

  Brutto: 137 - 3 - 21
  Netto: 124 - 1 - 5

  Folio 303b-305a / nr. 310 / 1. februar 1749

  Afgangne Niels Nielssen Westre Ringdahl i Hedrum Sogn.

  Bo og midler var registrert 21. januar.

  Arvinger:

 • Enken Maren Halvorsdatter.
  Barn i ekteskap med Gunild Andersdatter:
 • Sønnen Niels Nielssøn, myndig, bor på Røbbøl i Hedrum Sogn.
 • Sønnen Anders Nielssøn, 25 år, gift, bor på Gurii i Thiølling Sogn.
 • Datteren Marthe Nielsdatter, gift med kulledrengen Anders Anderssøn ved Hagenes gamle hamer.
 • Datteren Barbra Nielsdatter, ugift, tjener på Amundrøed i Thiølling Sogn.

  Barbra fikk broren Niels til formynder.

  Det var skiftet etter barnas mor 19. april 1731, og de to yngste barna, Anders og Barbro, hadde morsarv til gode. Det nevnes også ytterligere en sønn, Niels Nielssøn d.y., som var den yngste av sønnene, som var død mens faren fremdeles levde.

  Brutto: 92 - 1 - 13
  Netto: 34 - 1 - 6

  Folio 325a-326a / nr. 331 / 1. februar 1749-19. juni 1749

  Afgangne Enke Qvinde Gunild Hansdatter Westre Ringdahl i Hedrum Sogn.

  Bo og midler var registrert 16. desember 1748.

  Arvinger:

 • Sønnen Jacob Nielssøn, gift, bor på Westre Ringdahl.
 • Sønnen Hans Nielssøn, gift, bor på Østre Ringdahl.
 • Datteren Leene Nielsdatter, var gift med Niels Nielssøn Herbiørnrøed i Hedrum Sogn, død, etterlatt barna: 1) Hans Nielssøn, 20 år, 2) Maren Nielsdatter, 18 år, 3) Margrethe Nielsdatter, 13 år, 4) Gunild Nielsdatter, 16 år, alle hjemme hos faren.
 • Datteren Barbro Nielsdatter, gift, bor på Østre Seijerstad i Hedrum Sogn. Lenger nede sies det at ektemannen heter Hans Olssen.

  Niels Nielssøn Herbiørnrøed verget for sine barn.

  Avdøde hadde arvet 12 merker smør med bygsel, samt bygsel over 6 merker smør, i Westre Ringdahl ved skiftet etter ektemannen Niels Jacobsen 24. mars 1729. Dette var solgt til Frants Iverssøn Allum.

  Brutto: 27 - 2 - 15
  Netto: 18 - 3 - 15

  Folio 326a-326b / nr. 332 / 8. juli 1749

  Afgangne Live Larsdatter Lunde i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Christen Jonssøn.
 • Sønnen Lars Christensen, 2 år.

  Faren verget for sønnen.

  Brutto: 83 - 1 - 8
  Netto: 17 - 0 - 5

  Folio 327a-327b / nr. 333 / 9. juli 1749

  Afgangne Jacob Pedersen [Nordre] Holt i Hvarnes annex.

  Bo og midler var registrert 15. mars.

  Arvinger:

 • Enken Pernille Pedersdatter.
 • Broren Niels Pederssøn Schoglemoe, nå død, men hadde levd lenger enn broren. Hans enke Karen Erichsdatter var til stede.

  Boet hadde til gode hos bl.a. en Guner Gidslissøn på en plass under Wierød.

  Brutto: 68 - 2 - 23
  Netto: 9 - 2 - 16

  Folio 327b-328b / nr. 334 / 9. juli 1749

  Afgangne Niels Pederssøn Schoglemoe i Hvarnes annex.

  Arvinger:

 • Enken Karen Erichsdatter.
 • Sønnen Peder Nielssøn, i sitt 4. år.
 • Datteren Gunild Nielsdatter, 8 år.

  Morens søskenbarn, Simon Christopherssøn Schoglemoe, ble barnas formynder.

  Boets inntekter: 63 - 0 - 7
  Boets utgifter: 69 - 1 - 12

  Folio 328b-329a / nr. 335 / 10. juli 1749

  Afgl: Ole Jacobsen Houen i Hvarnes annex.

  Arvinger:

 • Enken Anne Hansdatter.
  Barn i ekteskap med Thore Gullichsdatter:
 • Sønnen Christen Olssøn, myndig, bor på Ragnildrøed i Qvelle Annex.
 • Sønnen Helge Olssøn, myndig, bor på Bøe i Laurdahl.
 • Sønnen Anun Olssøn, myndig, bor på Houen.
 • Sønnen Gullich Olssøn, 28 år, tjener hos løytnant Antze på Schougen i Hedrum Sogn.
 • Datteren Elen Olsdatter, var gift med Ole Jacobsen Osestad, død, etterlatt sønnen Jacob Olssøn, 11 år, hos faren.
 • Datteren Anne Olsdatter, gift med Iver Halvorssøn, bor på plassen Hielm Evien i Laurdahl [under Bergan].

  Jacob Olssøn fikk sin far til verge.

  Avdøde hadde vært verge for Jens Jonsen Schottens arvinger, men arven var utbetalt. Arvingene var Karen Jonsdatter, gift med Erich Christophersen Schotten, Aasse Jonsdatter og den avdøde Helvig Hansdatter. Avdøde hadde også vært verge for åtte arvinger ved skiftet etter Gurii Andersdatter Schoglemoe 10. mars 1741. Disse fikk nå Knud Christenssen Krucha til kurator.

  Brutto: 18 - 2 - 15
  Netto: 2 - 3 - 12

  Folio 329b-330a / nr. 336 / 10. juli 1749

  Afgl: Jacob Sivertssøn Hellenes i Hvarnes annex.

  Arvinger:

 • Enken Maren Joensdatter.
 • Sønnen Ole Jacobsen, 11 år.
 • Sønnen Sivert Jacobsen, 6 år.
 • Datteren Gunild Jacobsdatter, 14 år.
 • Datteren Lisbeth Jacobsdatter, 9 år.
 • Datteren Anne Jacobsdatter, 4 år.
 • Datteren Inger Jacobsdatter, 2 år.

  Alle barna var hjemme hos moren. De fikk sin farbror Hans Sivertssøn Hellenes til formynder.

  Avdøde hadde vært formynder for avdøde Gullich Olssøn Østre Hvarneses umyndige barn ved dennes skifte 31. mars 1732. Disse arvingene var fremdeles i live, og fikk Hans Sivertssøn til formynder.

  Brutto: 76 - 2 - 23
  Netto: 66 - 3 - 3

  Folio 330a-331b / nr. 337 / 11. juli 1749

  Afgl: Torgier Torssøn Aasildrøed i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Gedsche Jensdatter.
 • Sønnen Hans Torgierssen, 15 år, hjemme.
 • Datteren Gunild Torgiersdatter, gift, bor på Reinemoe.
 • Datteren Anne Torgiersdatter, ugift, tjener hos Hans Angel i Laurvigen.
 • Datteren Johanne Torgiersdatter, ugift, hjemme.
 • Datteren Margrethe Torgiersdatter, gift med Hans Hansson.
 • Datteren Anne Torgiersdatter d.y., ugift, tjener hos Isach Christensen på Reinemoe.
 • Datteren Marthe Torgiersdatter, 17 år, ugift, hjemme.

  Hans Larssøn Seyerstad ble formynder for de umyndige barna.

  Jordegodset var en hud med bygsel i Aasildrøed, taksert til 275 - 1 - 16, etter skjøte 26. april 1745 utstedt av Anne Charina Handingmann. Videre var det 2 pund 15 48/75 merker smør med bygsel i gården "Østre eller Smør Rouene". Det var skjøte fra løytnant Lars Handingmann datert 2. mars 1738 på 2 pund 10 2/75 merker smør, og skjøte fra Jens Mogens Handingman datert 12. august 1744 på 17 23/25 merker smør, utstedt til Torgier Torssøn, Anders Sørenssøn og Anders Olssøn. Av dette eide avdøde 5 46/75 merker smør. Partene ble verdsatt til 116 - 3 - 13.

  Det var mye pantegjeld, så arvingene beholdt kun 3 skinn i Aasildrøed og 9 merker smør i Smør Rouene.

  Avdøde hadde vært formynder for Lars Jensen Nedre Raanes barn etter skifte 24. juli 1743. Barna var Jens, Anders, Anne og Lars. Lars var av "sidste kull". Barnas stefar var Michel Larssen Rouene. Deres mors søskenbarn, Ole Pederssøn Haagestad i Thiølling, ble deres nye formynder.

  Brutto: 514 - 2 - 19
  Netto: 120 - 0 - 18

  Folio 331b-332b / nr. 338 / 1. februar 1749-11. juli 1749

  Afgangne Karen Svendsdatter Bommen i Hedrum Sogn.

  Bommen var plass under Gielstad.

  Arvinger:

 • Enkemannen Iver Christensen.
 • Fullsøsteren Marthe Svendsdatter, var gift med Niels Edschildsøn, død, etterlatt barna: 1) Maria Nielsdatter, var gift med Truls Nielssen Smed i Stavern, død, etterlatt barna: a) Niels Trulssen, 12 år, b) Marthe Kathrine Trulsdatter, 10 år, begge hos faren, 2) Johanne Nielsdatter, ugift, er hos enkemannen, 3) Marthe Johannesdatter, ved siste underretning i Bergen, ugift, men det fantes ingen underretning fra henne på seks år.

  På de fraværende og umyndige arvingenes vegne møtte Halvor Olssen Hofland.

  Boet eide huset på plassen, taksert til 40 rdl. Deler av huset ble utlagt kreditorer.

  Brutto: 75 - 3 - 16
  Netto: 37 - 2 - 22

  Folio 332b-333a / nr. 339 / 12. juli 1749

  Afgangne Christopher Christensen Torstved i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Maren Thorsdatter.
  Barn i første ekteskap med Kirsten Iversdatter:
 • Datteren Maren Christophersdatter, død, var gift med avdøde Niels Torstensen Klaastad i Thiølling Sogn, etterlatt to barn: 1) Torgier Nielssøn, 11 år, på arvetomten, 2) Kirsten Nielsdatter, 6 år, hos Thore Hagen her i sognet.
 • Datteren Gunild Christophersdatter, gift med Lars Stephenssen, bor i Laurvigen.
 • Datteren Anne Christophersdatter, 32 år, ugift, oppholder seg for tiden i Laurvigen.
  Barn i siste ekteskap med Maren Thorsdatter:
 • Sønnen Christen Christopherssøn, 25 år, oppholder seg på Torstved.
 • Datteren Kirsten Christophersdatter, 20 år, hjemme.

  Christen Christopherssøn ble formynder for de umyndige.

  Boets inntekter: 14 - 3 - 11
  Boets utgifter: 23 - 2 - 12

  Folio 333a-334a / nr. 340 / 5. oktober 1748-12. juli 1749

  Halvor Hansen Hagens afdøde hustrue Anne Hansdatter i Hedrum Sogn.

  Plassen Hagen lå under Nordbye.

  Arvinger:

 • Enkemannen Halvor Hansen.
 • Sønnen Christopher Halvorssøn, 4 år, hjemme, fikk faren til formynder.

  Blant kreditorene nevnes bl.a. Ole Jenssen Hoele, Hans Detlefssøn Gulleraaene, Ole Enerssøn Glop i Laurvigen, Karen Halvorsdatter samme sted, Hans Halvorssøn og Christen Halvorssøn. Lenger nede oppgis det at nevnte Hans og Christen var sønner av enkemannen.

  Boets inntekter: 16 - 0 - 12
  Boets utgifter: 31 - 2 - 4

  Folio 340a-344a / nr. 351 / 12. februar 1749-22. juli 1749

  Afgangne Erich Larssøn Fiere og hustrue Inger Hansdatter i Hedrum Sogn.

  Bo og midler var registrert 15.-17. januar.

  Arvinger:

 • Deres felles sønn Anun Erichssøn, 34 år, gift og bor på Fiere.
  Inger Hansdatters barn i første ekteskap med Anun Iverssøn Fiere:
 • Sønnen Hans Anunssøn, død, var gift med Karen Andersdatter Schielland i Anneboe Sogn, etterlatt barna: 1) Niels Hanssøn, 14 år, 2) Maren Hansdatter, 17 år, ugift, begge hos moren. Halvbroren Michel Nielssøn Schielland møtte for dem.
 • Sønnen Iver Anunssøn, 44 år, gift, bor i Kiøbenhafn.
 • Datteren Anne Anunsdatter, død, var gift med Christen Pederssøn Tvetten i Thanum Sogn paa Brunlaugnes, etterlatt fem sønner og to døtre: 1) Anun Christensen, 22 år, korporal ved kaptein Andreas Duuses kompani, 2) Peder Christensen, 20 år, tjener hos Anun Erichssøn Fiere, 3) Jacob Christensen, 17 år, 4) Hans Christensen, 15 år, 5) Johannes Christenssøn, 12 år, 6) Sara Christensdatter, ugift, 7) Inger Christensdatter, ugift, alle unntatt Peder var hjemme hos faren.

  Erich Larssøn hadde drevet med utlån av penger og hadde utestående gjeld hos mange. Av jordegods nevnes:

 • Halve Hønsevald i Codals annex med skyld 1 pund 14 ¼ merker smør som Erich Larssøn hadde kjøpt av Jochum Janssøn, borger i Laurvigen.
 • I Asbiørnrøed i Hedrum Sogn, med underliggende Klevene og Svanedahlen, 4 pund 6 merker smør med bygsel som Erich Larssøn hadde kjøpt av Jochun Janssøn ved skjøte 2. april 1729.
 • I Tvetten i Codals annex var det to parter. Inger Hansdatter hadde arvet 4 ½ merker smør med bygsel etter sin første mann, Anun Iverssøn, ved skifte 18. juli 1709. Ved skjøte 26. mai 1736 hadde Erich Larssøn kjøpt 5 1/10 merker smør med bygsel av sine stebarn.
 • I Hvidsteen i Codals annex var det og to parter: Inger Hansdatter hadde arvet 1 ½ skinkling uten bygsel etter sin første mann, og Erich Larssøn hadde kjøpt 1 7/10 skinkling av sine stebarn ved det tidligere nevnte skjøtet.
 • I Moe i Qvelle annex var det likeledes to parter: Inger Hansdatter hadde arvet 3 merker smør uten bygsel etter sin første mann, og Erich Larssøn hadde kjøpt 3 2/5 merker smør av sine stebarn ved det tidligere nevnte skjøtet.

  Erich Larssøn hadde vært formynder for Karen Halvorsdatter, datter [!] av Christopher Larssøn Rannerød, etter skifte datert 6. juli 1736.

  Brutto: 1831 - 3 - 5
  Netto: 1624 - 3 - 7

  Folio 352b-353a / nr. 363 / 6. november 1749

  Afgl: Niels Anderssøn østre Hvarnes i Hvarnes annex.

  Bo og midler var registrert 10. oktober.

  Arvinger:

 • Enken Maren Andersdatter.
 • Sønnen Anders Nielssøn, 9 år.
 • Sønnen Peder Nielssøn, 6 år.
 • Sønnen Ole Nielssøn, 3 ½ år.

  Alle barna var hjemme hos moren. Gullich Anderssøn Nordre Hellenes ble deres formynder.

  Etter skifte av 18. desember 1742 hadde avdøde vært formynder for Anders Nielsen Odbergs døtre Maren og Inger Andersdøttre.

  Boets inntekter: 53 - 1 - 17
  Boets utgifter: 108 - 0 - 8

  Folio 353a-354a / nr. 364 / 7. november 1749

  Afgl: Isach Hanssøn Nordqvell i Qvelle annex.

  Arvinger:

 • Enken Anne Sivertsdatter.
 • Sønnen Niels Isachssøn, 13 år.
 • Sønnen Hans Isachssøn, 6 år.
 • Datteren Margrethe Isachsdatter, 9 år.

  Alle barna var hjemme hos moren. Hans Sivertssøn Biønnes i Qvelle annex ble deres formynder.

  Blant kreditorene var Torgier Sivertssøn og Lars Sivertssøn, begge Bache i Qvelle annex.

  Brutto: 78 - 2 - 20
  Netto: 21 - 3 - 6

  Folio 354a-354b / nr. 365 / 7. november 1749

  Afgl: Jacob Anderssøn Midt Jone i Qvelle annex.

  Arvinger:

 • Enken Karen Arnesdatter.
 • Sønnen Anders Jacobsen, 27 år, her på gården Midt Jone.
 • Sønnen Arne Jacobssøn, 24 år, her på gården.
 • Sønnen Claus Jacobsøn, 21 år, likeledes hjemme hos moren.
 • Datteren Anne Jacobsdatter, ugift, tjener på Nørdre Jone.
 • Datteren Maren Jacobsdatter, ugift, her på gården.
 • Datteren Ingeborg Jacobsdatter, ugift, tjener hos sorenskriver Lerche.

  Lars Svendsen Lysseboe ble verge for de fem umyndige barna.

  Brutto: 46 - 0 - 0
  Netto: 19 - 3 - 6

  Folio 354b-355a / nr. 366 / 8. november 1749

  Afgl: Anne Evensdatter Lunde i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Abraham Anderssen.
 • Sønnen Anders Abrahamssøn, 3 år.
 • Datteren Anne Abrahamsdatter, 5 år.

  Begge barna var hjemme hos faren. Faren ble barnas formynder.

  Brutto: 103 - 0 - 12
  Netto: 52 - 1 - 22

  Folio 357b-358a / nr. 370 / 11. februar 1750

  Afgangne Christen Christopherssøn Torstved i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Anne Trulsdatter.
 • Sønnen Jacob Christenssøn, 1 år.

  Thore Christenssøn Hage verget for Jacob.

  Avdøde hadde 1749 stått for den halvpart i Torstved som hans salige far hadde bygsel på. Blant kreditorene nevnes bl.a. Hans Henrichssen Smed i Laurvigen, Lars Jacobssøn Kraagelund, Christopher Klaastad i Stoche Sogn, Halvor Soelum i Nummedahl og tjenestedrengen Christopher Trulssøn.

  Boets inntekter: 42 - 0 - 20
  Boets utgifter: 51 - 0 - 16

  Folio 380b-381a / nr. 394 / 2. juni 1750

  Afgangne Lars Anderson Bredal i Qvelle annex.

  Arvinger:

 • Enken Johanne Johannesdatter.
 • Datteren Karen Larsdatter, ugift, hjemme hos moren.
 • Datteren Elen Larsdatter, gift med Jacob Olsøn, bor på Bredahl.

  Ole Christensen Soelberg ble formynder for den umyndige datteren.

  Brutto: 56 - 3 - 19
  Netto: 39 - 2 - 12

  Folio 381a-381b / nr. 395 / 2. juni 1750

  Afgl: Christopher Jonsøn huusmand paa Søndre Nordquell.

  Arvinger:

 • Enken Aase Torgiersdatter.
 • Søsteren Elen Jonsdatter, død, var gift to ganger, med Ole Sørensøn og Ole Larsøn, og bodde på Lysnes i Quelle annex, etterlatt sju barn: 1) Maren Olsdatter, ugift, tjener på Biønnes, 2) Kirsten Olsdatter, ugift, tjener på Biønnes, 3) Berthe Olsdatter, gift med Lars Svendsøn, bor på Lyseboe, 4) Singne Olsdatter, ugift, hos sin stefar på Lysnes, 5) Anne Olsdatter, ugift, tjener hos Lars Svendsøn på Lyseboe, 6) Gunild Olsdatter, ugift, hos faren Ole Larsøn Lysnes, 7) Live Olsdatter, ugift, hjemme hos faren Ole Lysnes.
 • Søsteren Else Jonsdatter, gift med Jacob Simonsøn, bor på plassen Qvelsvigen her i Sognet.

  For de seks umyndige søsterbarna ble Ole Larsøn Lysnes formynder.

  Brutto: 45 - 0 - 8
  Netto: 32 - 1 - 16

  Folio 381b-383b / nr. 396 / 3. juni 1750

  Afdøde Enke Qvinde Karen Hansdatter Nordre Jone i Quelle annex.

  Arvinger:

 • Sønnen Niels Michelsen, død, var gift med Karen Andersdatter og bodde på Schielland i Anneboe Sogn, etterlatt barna: 1) Michel Nielsen, 27 år, hos moren på Schielland, 2) Anders Nielsen, 25 år, hos moren, 3) Anna Nielsdatter, gift med Christopher Larsen, bor på Nedre Hoeland i Codals annex, 4) Marthe Nielsdatter, gift med Halvor Gulbrandsen, på Hasses i Codals annex.
 • Sønnen Poul Michelsen, død, var gift med Helvig Larsdatter og bodde på Nordre Jone, etterlatt barna: 1) Michel Poulsen, 18 år, 2) Else Poulsdatter, 12 år, begge hos moren Helvig Larsdatter på Nordre Jone.
 • Datteren Martha Michelsdatter, død, var gift med Ole Jørgensen og bodde på Prestbye i Codals annex, etterlatt barna: 1) Jørgen Olsen, 29 år, gift, bor på Prestbye i Codals annex, 2) Karen Olsdatter, gift med Ellef Trulsen, bor på Søndre Bierke i Hedrum Sogn, 3) Barbara Olsdatter, død, var gift med Henrich Olsen, bodde på Fosserød i Qvelle annex, etterlatt sønnen Poul Hendrichsen, 6 år, hjemme hos faren, 4) Helvig Olsdatter, gift med Just Andersen, bor på Hvidsten i Codals annex, 5) Margaretha Olsdatter, ugift, hos broren Jørgen.

  For Poul Michelsens barn verget Anund Erichsen Fiære; for Poul Henrichsen verget faren, Henrich Olsen Fosserød; for Margaretha Olsdatter verget Just Andersen Hvidsten.

  Avdøde hadde 317 rdl. til gode hos andre bønder.

  Brutto: 770 - 0 - 7
  Netto: 715 - 0 - 23

  Folio 383b-385a / nr. 397 / 4. juni 1750

  Afgl: Børge Ellefsen Melløe i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Inger Rasmusdatter.
 • Sønnen Rasmus Børgesen, 41 år, gift, bor på Melløe hos moren.
 • Sønnen Niels Børgesen, 29 år, på Hagtvedt i Hedrum Sogn.
 • Sønnen Hans Børgesen, 26 år, hos moren på Melløe.
 • Sønnen Thor Børgesen, 16 år, hos moren på Melløe.
 • Datteren Margareta Børgesdatter, gift med Jacob Hansen, bor på Alum i Hedrum Sogn.

  For den umyndige Thor verget broren Rasmus.

  Boet eide 4 huder med bygsel i Melløe med underliggende Rød og Lumme etter skjøte fra Anthonetta Augustha (....) Christen Callundans datert 22. mars 1737, verdsatt til 800 rdl. Videre eide boet 6 bismerpund smør med bygsel i Hagtvedt etter skjøte fra salige Gregers Winter, Wittersøe i Tiøl: Sogn datert 21. januar 1736, verdsatt til 355 ½ rdl.

  Av jordegodset arvet enken 2 huder i Melløe og 3 bismerpund smør i Hagtvedt. Hver sønn arvet 5 1/3 skinn i Melløe og 16 merker smør i Hagtvedt, mens datteren arvet 2 2/3 skinn i Melløe og 8 merker smør i Hagtvedt.

  Avdøde hadde vært formynder for Hans Olsen og Karen Olsdatters arv etter faren Ole Olsen, etter skifte datert Allum 19. september 1739, og for deres arv etter Anne Aschoutsdatter, etter skifte datert Alum 19. juli 1743. Disse myndlingene var barn av Margrethe Børgesdatter og stebarn av Jacob Hansen. Nå ble Niels Thorsen Giønnes ny formynder.

  Etter skifte etter Iver Hansen, datert Fævang i Sandeherret 8. oktober 1739, var avdøde blitt formynder for Ivers sønn Hans Iversen. Denne arven sto hos Hans Iversens mor, Berthe Halvorsdatter, og hans stefar, Hans Sørensen Fævang. Ny formynder ble Thor Trulsen Biørnum.

  Avdøde hadde også vært formynder for Abraham Helgesen etter skiftet etter dennes mor, Barbara Christophersdatter, datert 10. februar 1744. Hans Olsen Liverød ble ny formynder.

  Brutto: 1314 - 1 - 16
  Netto: 1173 - 2 - 4

  Folio 385b-386a / nr. 398 / 5. juni 1750

  Afgl Berthe Thorsdatter Ulverød i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Johannes Larsen.
 • Sønnen Hans Johanesen, 15 år.
 • Sønnen Lars Johanesen, 10 år.
 • Sønnen Thor Johannesen, 5 år.

  Alle barna var hjemme hos faren. Han verget for dem.

  Etter skjøte fra Thor Hansen Ulverød, datert 21. april 1747, eide boet 3 bismerpund smør med bygsel i Ulverød, samt en fjerdepart i Ringdahls Saug, alt verdsatt til 100 rdl. Dette ble fordelt med halvparten til enkemannen og 1/6 til hver av sønnene.

  Brutto: 178 - 3 - 20
  Netto: 127 - 0 - 4

  Folio 386b-387a / nr. 399 / 5. juni 1750

  Afgl: Maren Pedersdatter Fossene i Hedrum Sogn.

  Avdøde hadde vært gift med den forlengst avdøde Frans Rasmusen Fossene.

  Arvinger:

 • Sønnen Peder Fransen, 22 år, tjener hos Anund Erichsen Fiære.
 • Sønnen Rasmus Fransen, 18 år, her på gården.
 • Datteren Signe Fransdatter, 26 år, her på gården.

  Lars Svendsen Eye ble barnas formynder.

  Etter et skiftebrev eide boet 4 skinn med bygsel i Fossene. Etter et skjøte fra Reyer Olsen Gunderød og Reyer Olsen Knarrevigen, datert 4. desember 1744, eide boet ytterligere 1 ½ skinn i Fossene. Totalt 5 ½ skinn verdsatt til 44 - 3 - 8. Mesteparten ble utlagt formynderen Lars Svendsen som dekning for en obligasjon. Det ble bare smålodder igjen til barna.

  Are Hansen Brekke fordret for tre års landskyld av 1 skinn i Fossene.

  Brutto: 80 - 3 - 6
  Netto: 5 - 1 - 17

  Folio 387a-387b / nr. 400 / 5. juni 1750

  Mogens Andersen Fossenes huustro Liwe Arnesdatter i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Mons Andersen, husmann på Fossene.
 • Sønnen Hans Mogensen, 9 år.
 • Datteren Anna Mogensdatter, 12 år.

  Faren verget for sine barn.

  Brutto: 22 - 1 - 16
  Netto: 9 - 3 - 10

  Folio 387b-388b / nr. 401 / 6. juni 1750

  Afgl: Christopher Pedersen Faret i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Ester Olsdatter.
  Barn i første ekteskap med Anne Bendixdatter:
 • Sønnen Bent Christophersen, 29 år, gift, bor på Faret.
 • Sønnen Niels Christophersen, 21 år, også på Faret.
 • Datteren Berthe Christophersdatter, gift med Ole Olsen, bor i gjestgivergården Stubberød.
 • Datteren Anna Christophersdatter, tjener hos Anders Nume i Laurv.
  Barn med enken Ester Olsdatter:
 • Sønnen Ole Christophersen, 12 år.
 • Sønnen Peder Christophersen, 8 år.
 • Sønnen Thor Christophersen, 3 år.
 • Datteren Anna Christophersdatter, ugift, hos sin mor her på gården.
 • Datteren Alet Christophersdatter, 11 år, her på gården.
 • Datteren Aasse Christophersdatter, 6 år, hos sin mor her på gården Faret.

  Brødrene Niels Olsen og Halvor Olsen på Hovland verget for hhv. Niels, Thor, Anne (av første kull) og Aase og Ole, Peder, Anne og Alet.

  Det fremgår at det var skiftet etter avdødes første hustru på Faret 18. mars 1732.

  Brutto: 97 - 1 - 22
  Netto: 0

  Folio 417a-418a / nr. 433 / 22. mars 1751

  Mathies Pedersen Moes huustroe Elen Sivertsdatter i Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enkemannen Mathies Pedersen
 • Sønnen Ole Mathiesen, 4 ½ år.
 • Datteren Berthe Mathiesdatter, 6 år.
 • Datteren Sibille Mathiesdatter, 21 uker.

  Faren verget for barna, som alle var hjemme.

  Enkemannens halvsøster, Pernelle Olsdatter, hadde arv til gode etter sin far Ole Olssen Moe og sin bestemor Sedsel Eye i Slemdal.

  Brutto: 93 - 1 - 14
  Netto: 32 - 0 - 22

  Folio 418a-418b / nr. 434 / 23. mars 1751

  Halvor Hanssen Holms afdøde huustroe Elen Andersdatter i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Halvor Hanssen.
 • Fullsøsteren Anne Andersdatter, gift med Henrich Sørensen i Sandefiord.
 • Fullsøsteren Anne Marie Andersdatter, gift med Hans Jonsen Buchelie på Thiømøe.
 • Halvbroren Anders Olsen, 28 år, hos sin halvsøsters mann, Hans Jonsen, på Buchelie.
 • Halvsøsteren Anne Margrethe Olsdatter, tjener hos Hans Jonsen Buchelie. Han ble hennes formynder.

  Enkemannen var formynder for sine søsken Michel og Annes arv etter faren Hans Halvorsen Holm.

  Brutto: 86 - 0 - 22
  Netto: 11 - 0 - 1

  Folio 418b-419b / nr. 435 / 24. mars 1751

  Afgl. Peder Christensen Nordre Seyerstad i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Leene Hansdatter.
 • Broren Jacob Christensen, 50 år.

  Av jordegods var det 6 2/5 skinn med bygsel i Nordre Seyerstad. Av dette var 4 skinn etter skjøte fra Anders Emanuelsens dødsbo (Peder og Jacob hadde kjøpt 4 skinn hver), 2/3 skinn etter skiftet etter avdødes farmor Guri Christensdatter, datert 12. juli 1736, 8/15 skinn etter skiftet etter farsøsteren Aase Poulsdatter, og 2. januar 1751 hadde Peder og Jacob innløst 1 1/5 skinn hver av Hans Pedersen Rouene, Poul Pedersen, Gullich Peders: og Ole Pedersen, noe som var deres arv etter deres farmor Guri Christensdatter og deres farsøster Aase Poulsdatter. Jordegodset ble vurdert til 31 - 2 - 12 og ble delt likt mellom arvingene.

  Brutto: 91 - 3 - 18
  Netto: 76 - 3 - 3

  Folio 439a-439b / nr. 462 / 25. september 1751

  Den afgl: Mand Olve Brynildsen paa gaarden Ware i Hvarnæs annex.

  Arvinger:

 • Enken Gunild Nielsdatter.
 • Sønnen Carl Olvesen, 25 år, gift og bor på Ware.
 • Sønnen Niels Olvesen, 17 år, hos moren.
 • Sønnen Henrich Olvsen, 13 år, tjener på Warnes.
 • Sønnen Jens Olvesen, 11 år, hjemme hos moren.
 • Datteren Helvig Olvesdatter, 15 år, tjener hos Erich Schaatten.

  For Niels og Henrich verget broren Carl. For Jens og Helvig verget Gullich Christophersen Schaaten.

  Avdøde hadde vært formynder for Brynild Laersen Wares døtre Anna og Marens arv etter deres mor, Maren Olvesdatter, som det var skiftet etter 13. juni 1738. Brynild var myndlingenes bror. En annen bror var Simen Brynildsen.

  Brutto: 55 - 3 - 10
  Netto: 25 - 3 - 1

  Folio 463a-463b / nr. 488 / 2. august 1752

  Sivert Torgiersen Bakkes afdøde huustroe Anne Ellingsdatter i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Sivert Torgiersen.
 • Sønnen Hans Sivertsen, myndig, gift, bor på Biønnes i Hedrum Tinglaug.
 • Sønnen Torgier Sivertsen, myndig, gift, bor på Landgangen i Eddanger Sogn.
 • Sønnen Laers Sivertsen, tvilling med Torgier, myndig, på Bakke hos faren.
 • Datteren Anne Sivertsdatter, gift med Ole Hansen Søndre Nordquell.
 • Datteren Ellen Sivertsdatter, død, var gift med Mathies Pedersen Moe, etterlatt barna: 1) Ole Mathiesen, 6 år, 2) Berthe Mathiesdatter, 9 år. Disse fikk faren som formynder.

  Brutto: 89 - 0 - 16
  Netto: 0

  Folio 463b-464b / nr. 489 / 2. august 1752

  Afgl: Ole Olsen paa Gaarden Nordre Nordquel i Hedrum Sogn.

  Bo og midler var registrert 18. februar.

  Arvinger:

 • Enken Mette Nielsdatter.
  Barn i første ekteskap med Anne Sørensdatter:
 • Sønnen Ole Olsen, 23 år.
 • Datteren Anne Olsdatter, ugift, tjener på Jone.
 • Datteren Karen Olsdatter, ugift, hjemme hos stemoren.
  Barn i andre ekteskap med enken:
 • Datteren Anne Olsdatter, ugift, hjemme hos moren.

  Jon Andersen på Ouden ble formynder for barna.

  Avdøde hadde vært formynder for Ole Christophersen, som nå bor på plassen Rønningen på Farmen Eje, etter skiftet etter Mathies Arnesens hustru Marthe Jacobsdatter, datert 21. september 1735, og etter skiftet etter Berthe Mathiesdatter, datert 21. september 1735.

  Brutto: 84 - 0 - 14
  Netto: 28 - 0 - 2

  Folio 464b-465b / nr. 490 / 3. august 1752

  Jacob Henrichsens afdøde huustroe Maren Rasmusdatter paa Gaarden Odberg i Hedrum Tinglaug.

  Arvinger:

 • Enkemannen Jacob Henrichsen.
 • Sønnen Rasmus Jacobsen, myndig, gift, bor her på Nordre Odberg.
 • Datteren Marthe Jacobsdatter, død, var gift med Poul Olsen på Baarnes i Hvarnes annex, etterlatt datteren Marthe Poulsdatter, 16 år, hos faren. Han verget for henne.
 • Datteren Helvig Jacobsdatter, enke etter Asbiøn Stensholt i Laurdal.

  Enkemannen var, etter skiftet etter Peder Sørensen Fosserød, datert 17. desember 1737, formynder for Sønnou Pedersdatter, Inger Andersdatter og Maren Andersdatter.

  Enkemannen avsto sin arvelodd til barna.

  Brutto: 90 - 0 - 2
  Netto: 80 - 0 - 2

  Folio 465b-466a / nr. 491 / 3. august 1752

  Søren Nielsen Søndre Jones afdøde huustroe Gunild Anundsdatter.

  Bo og midler var registrert 18. februar.

  Arvinger:

 • Enkemannen Søren Nielsen.
 • Sønnen Anund Sørensen, 7 år.
 • Datteren Anne Sørensdatter, 9 år.
 • Datteren Helvig Sørensdatter, umyndig.

  Alle barna var hjemme hos faren. Han ble deres formynder.

  Brutto: 50 - 1 - 12
  Netto: 9 - 2 - 22

  Folio 466a-467a / nr. 492 / 3. august 1752

  Ole Sørensens afgl. huustroe Karen Sørensdatter paa gaarden Nordrum i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Ole Sørensen.
  En datter, avlet før ekteskapet med enkemannen:
 • Berthe Sørensdatter, ugift, hjemme hos stefaren. Hun fikk morbroren Peder Sørensen på søndre Jone til formynder.

  Enkemannen var formynder for sine søstre Anne og Kirsten Sørensdøtres arv etter deres far Søren Torgiersen Nordrum. Av disse var Kirsten gift med Jacob Ingebretsen.

  Brutto: 59 - 3 - 4
  Netto: 33 - 2 - 13

  Folio 467a-468a / nr. 494 / 4. august 1752

  Even Nielsen Tutvedt i Hedrum Sogn.

  Bo og midler var registrert 27. mai 1751.

  Arvinger:

 • Enken Anne Olsdatter.
 • Broren Erich Nielsen, 49 år, tilholder på Houcherød.
 • Broren Michel Nielsen, 40 år, bor på Hiertnæs i Sandeherret.
 • Søsteren Karen Nielsdatter, enke etter Tolv Nielsen Golie, sønnen Niels Tolvsen var til stede.

  Det var en rekke kreditorer, mest bønder i omegnen.

  Boets inntekter: 110 - 2 - 7
  Boets utgifter: 142 - 3 - 7

  Folio 468a-468b / nr. 495 / 4. august 1752

  Afgl: Ole Hansen Nouv.

  Bo og midler var registrert 29. februar.

  Arvinger:

 • Enken Borild Nielsdatter.
  Barn i første ekteskap med Kirsten Evensdatter:
 • Sønnen Hans Olsen, 45 år, gift, bor på Nørdre Sverstad.
 • Datteren Kirsten Olsdatter, gift med Sivert Nielsen Aarquidsle i Hedrum Sogn.
 • Datteren Martha Olsdatter, gift med Jacob Nilsen østre Seyerstad.
  Barn i ekteskap med Anne Halvorsdatter:
 • Sønnen Isach Olsen, 33 år, gift, tilholder på Nouv.
 • Sønnen Jacob Olsen, 27 år, hjemme hos stemoren.
 • Datteren Kirsten Olsdatter, ugift, hjemme hos sin mor [!].

  For den umyndige datteren Kirsten, ble svogeren Sivert Nielsen formynder.

  Det var blitt skiftet etter Anne Halvorsdatter 14. februar 1739.

  Brutto: 133 - 0 - 1
  Netto: 71 - 3 - 15

  Folio 469a-469b / nr. 496 / 5. august 1752

  Niels Nielsen paa Øde Gaarden Herbiørnrød i Hedrum Sogn.

  Auksjon var holdt 3. mai.

  Arvinger:

 • Enken Maren Andersdatter.
  Barn i ekteskap med Line Nielsdatter:
 • Sønnen Hans Nielsen, 25 år.
 • Datteren Maren Nielsdatter, ugift, tjener på Asbiørnrød.
 • Datteren Gunnild Nielsdatter, ugift, tjener på Tutved.
 • Datteren Margrethe Nielsdatter, ugift, tjener på Soelberg.
  Barn i andre ekteskap med enken Maren Andersdatter:
 • Sønnen Abraham Nielsen, 8 år.
 • Sønnen Anders Nielsen, 4 år.
 • Sønnen Iver Nielsen, 1 år.
 • Datteren Maren Nielsdatter, 6 år.

  For de umyndige barna i første kull ble Hans Hansen Schindmoe formynder for Maren, mens Niels Christensen Ringdahl ble formynder for Gunild og Margrethe. Christen Iversen Herbiørnrød ble formynder for barna i annet kull.

  Mormor til barna i første kull var Gunild Hansdatter Ringdal; skifte 19. juni 1749. Line Nielsdatter var det skiftet etter 4. november 1738.

  Gullich Nielsen Helgesem hadde lånt ut penger til begravelsen.

  Boets inntekter: 61 - 1 - 22
  Boets utgifter: 81 - 2 - 5 ½

  Folio 469b-470b / nr. 497 / 5. august 1752

  Petter Halvorsens afdøde huustroe Anne Hansdatter Kiønnerød i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannenn Petter Halvorsen.
  Barn i første ekteskap med Anund Taraldsen:
 • Sønnen Hans Anundsen, 17 år, tjener på Raanerød i Hedrum Sogn.
 • Datteren Marthe Anundsdatter, ugift, tjener hos Ole Andersen på Holt i Hedrum Sogn.

  Hans Tolvsen på Tisle i Sandeherret ble barnas formynder. Det hadde vært skifte etter deres far 21. juli 1747.

  Brutto: 42 - 3 - 12
  Netto: 4 - 1 - 12

  Folio 470b-471a / nr. 498 / 5. august 1752

  David Ringdals huustroe Karen Thorsdatter i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen David Hansen.
 • Datteren Inger Davidsdatter, 2 år, hjemme hos sin far, som også ble hennes formynder.

  Brutto: 119 - 1 - 4
  Netto: 92 - 1 - 5

  Folio 473b-474b / nr. 501 / 19. september 1752

  Afgl. Søren Laersen paa Pladsen Sommelrød.

  Bo og midler var registrert 7. juni.

  Arvinger:

 • Enken Thore Jestdatter.
  Barn i første ekteskap med Anne Olsdatter:
 • Sønnen Laers Sørensen, 26 år, gift, bor på Steensvald i Hedrum Sogn.
 • Datteren Karen Sørensdatter, ugift, tjener hos Jens Colstrup på Bergen i Hedrum Sogn.
  Barn i andre ekteskap med enken Thore Jestdatter:
 • Datteren Anna Maria Sørensdatter, 4 år.

  Ole Halvorsen på Butterød i Hedrum Sogn ble formynder for Karen. Singdal Jestsen Saugmester i Laurvigen ble formynder for Anna Maria. Singdal angis å være enkens bror.

  Det var skiftet etter Anne Olsdatter 26. juli 1746.

  Brutto: 57 - 3 - 2
  Netto: 19 - 1 - 18 2/3

  Kilde: Larvik sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 10, 1749-1752.

  Kristian Hunskaar 2002