SKIFTER 1752-55 - HEDRUM

PROBATE RECORDS 1752-55 - HEDRUM

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Folio 7b-9a / nr. 8 / 27. september 1752

Hans Larssøns afgangne hustrue Karen Jensdatter i Hedrum Sogn.

Skiftet ble holdt på Søndre Seyerstad.

Arvinger:

 • Enkemannen Hans Larsøn.
  Barn i første ekteskap med avdøde Mogen Jenssøn:
 • Sønnen Jens Mogenssøn, 27 år, tjener hos stefaren.
 • Datteren Anna Mogensdatter, ugift, hos stefaren.
  Barn i andre ekteskap med enkemannen:
 • Datteren Kirsten Hansdatter, 14 år, hjemme.

  Niels Olssøn Hovland ble formynder for Anna Mogensdatter, mens Hans Larsøn verget for sin datter.

  Det var skiftet etter Mogens Jenssøn 18. februar 1735. Det hadde vært en datter til, Kirsten Mogensdatter, men hun var nå død.

  Brutto: 81 - 2 - 22
  Netto: 45 - 0- 14 ¾

  Folio 9a-10a / nr. 9 / 27. september 1752

  Afgangne Enke Qvinde Anna Olsdatter østre Seyerstad i Hedrum Sogn.

  Arvinger:
  Barn med den forlengst avdøde Peder Tostensøn:

 • Sønnen Abraham Pedersøn, 32 år, bor på østre Seyerstad.
 • Sønnen Ole Pedersen, 17 år, bor hos broren, som også ble formynder for ham.

  Det var skiftet etter Peder Torstensøn 24. april 1745.

  Brutto: 37 - 1 - 14
  Netto: 16 - 3 - 16 ¾

  Folio 51b-52b / nr. 37 / 13. april 1753

  Hans Nielsen Knophes hustrue afgl: Karen Erichsdaatter paa pladsen Jomfruøen under Hedrum Tinglaug.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hans Nielsen Knoph.
 • Sønnen Truls Hansen, 32 år.
 • Sønnen Niels Hansen, 30 år.
 • Datteren Dorthea Hansdatter, 24 år, ugift.

  Enkemannen verget for sin umyndige datter.

  Brutto: 71 - 1 - 20
  Netto: 47 - 3 - 22

  Folio 52b-53b / nr. 38 / 13. april 1753

  Afgl: Lars Andersen Westrum.

  Arvinger:

 • Enken Aase Amundsdatter.
 • Sønnen Jan Larsen, 4 år.

  Ole Christensen Soelberg i Qvelle Annex ble verge for sønnen, mens Ole Larsen Lysnes ble enkens lagverge.

  Brutto: 47 - 2 - 13
  Netto: 37 - 1 - 7

  Folio 53b-54b / nr. 39 / 13. april 1753

  Afgl: Mogens Andersen Fossene i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Margrethe Pedersdatter.
  Barn i første ekteskap med Live Andersdatter:
 • Sønnen Hans Mogensen, 12 år.
 • Datteren Anne Mogensdatter, 14 år.

  Iver Knudsen Havfalden ble formynder for barna.

  Brutto: 39 - 3 - 0
  Netto: 15 - 2 - 12 (delt mellom barna da enken frasa seg sin del)

  Folio 95a-96a / nr. 70 / 8. mars 1754

  ..paa Gaarden Nordre Jone i Qvelle Annex afgl: piige Else Poelsdaatter.

  Hun var datter av avdøde Pouel Michelsen Jone.

  Arvinger:

 • Moren Helvig Larsdatter.
 • Broren Michel Pouelsen, 21 år, hjemme hos moren.

  Anund Erichsen Fiære var verge for Michel.

  Brutto: 460 - 3 - 12
  Netto: 445 - 0 - 12

  Folio 134a-134b / nr. 101 / 19. juli 1754

  Afgangne Ole Jacobsen Hellenæs [Hvarnes??] i Hvarnæs Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Gunild Ellefsdatter.
  Barn med Elen Olsdatter:
 • Jacob Olsen, 16 år, hos sin morbror Anund Olsen Houen i Hvarnæs, som også ble formynder.

  Boets inntekter: 43 - 0 - 11
  Boets utgifter: 65 - 0 - 20

  Folio 135a-136b / nr. 102 / 20. juli 1754

  Afgangne Isach Christensen Reinemoe i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Gunild Torgersdatter.
 • Datteren Anne Isachsdatter, 6 år.
 • Datteren Giedsche Isachsdatter, 1 ½ år.

  Gullich Pedersen Bommestad ble formynder.

  Avdøde hadde vært formynder for Ragne Larsdatter, datter av Lars Jensen, og hun hadde noe utestående etter sal. Jens Larsen; skifte 23. april 1745. Det ble skiftet etter avdødes første hustru Anna Jensdatter 3. september 1745, og følgende hadde til gode: Anders Larsen, Ragne Larsdatter, Giertrud Larsdatter, Anne Larsdatter og Marthe Singdalsdatter. Giertrud Larsdatter var gift med Søren Michelsen Landhiem.

  Brutto: 74 - 1 - 23
  Netto: 38 - 1 - 23

  Folio 136b-137b / nr. 103 / 20. juli 1754

  Afgangne Anders Arnesen Giønnæs i Hedrum Sogn.

  Arvinger:
  Barn i første ekteskap med Maren Larsdatter:

 • Lars Andersen, død, var gift med Aase Anundsdatter og bodde på Westrum, etterlatt en sønn ved navn Jan Larsen. Formynder ble Ole Christensen Soelberg som allerede var formynder for hans farsarv.
 • Gunild Andersdatter, gift med Lars Christophersen Rimstad.
 • Barbera Andersdatter, enke etter Søren Rasmusen Ingerie paa Brunlaugnæs. Hennes verge Niels Thorsen Giønnæs møtte på hennes vegne.
 • Maren Andersdatter, enke etter Niels Nielsen Herbiørnrød.
  Barn i andre ekteskap med Karen Sivertsdatter:
 • Sibilla Andersdatter, gift med Ole Christensen Soelberg.

  Brutto: 43 - 0 - 9
  Netto: 34 - 1 - 9

  Folio 139b-140b / nr. 106 / 21. desember 1754

  Afgangne Hans Olsen Stubberød Ejet.

  Arvinger:

 • Enken Karen Larsdatter.
 • Ole Hansen, 29 år, gift, bor på plassen Broen.
 • Hans Hansen, 25 år, gift, saugdreng ved Fritzøe Saugbrug.
 • Maren Hansdatter, 19 år, tjener hos Iver Hagtvedt.
 • Anne Hansdatter, 16 år, hjemme hos moren.

  For de umyndige barna ble morbroren Iver Hagtvedt.

  Brutto: 49 - 0 - 23
  Netto: 11 - 2 - 20

  Folio 183a-184b / nr. 132 / 18. mars 1755

  Afgl: Søren Andersen Lyseboe i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Siri Thorsdatter.
 • Barbra Sørensdatter, gift med Hans Sivertsen Biønnæs.
 • Elen Sørensdatter, 26 år, gift med Niels Evensen her på gården.
 • Anne Sørensdatter, 24 år, hjemme hos moren.
 • Giødsche Sørensdatter, 21 år, hjemme.

  Niels Evensen ble enkens lagverge. For Anne verget Ole Heum og for Giedsche verget Hans Sivertsen.

  Brutto: 159 - 0 - 4
  Netto: 80 - 1 - 2

  Folio 184b-185b / nr. 133 / 18. mars 1755

  Efter Lars Jonsen Rimstads hustrue Elen Christophersdatter i Qvælle Annex.

  Arvinger:

 • Enkemannen Lars Jonsen.
 • Anne Larsdatter, 12 år.
 • Pernille Larsdatter, 7 år, begge hjemme.

  Brutto: 62 - 2 - 22
  Netto: 53 - 1 - 4

  Folio 185b-187a / nr. 134 / 18. mars 1755

  Afdøde ungekarl Peder Andersen Odberg i Qvælle Annex.

  Arvinger:

 • Moren Maren Erichsdatter på Odberg.
 • Fullbroren Arne Andersen, 35 år, hjemme.
 • Fullbroren Hans Andersen, 30 år, bor på Hagnæs. [NB: Skal være Hellenes?]
 • Fullbroren Henrich Andersen, 22 år, hjemme.
 • Fullsøsteren Kisten Andersdatter, gift med Ole Halvorsen Hou.
 • Halvbroren Niels Andersen, død, etterlatt tre sønner, 1) Anders Nielsen, 14 år, tjener hos Anders Hellenæs, 2) Peder Nielsen, 12 år, tjener hos Christopher Odberg, 3) Ole Nielsen, hjemme hos moren hos Gullich Hellenæs.
 • Halvsøsteren Inger Andersdatter, tjener hos Halvor Hvarnæs.
 • Maren Andersdatter, gift med Anders Hellenæs.
 • Anne Andersdatter, gift med Halvor Hansen Hvarnæs.

  Formyndere ble, for Henrich; broren Arne Andersen, for halvbrorbarna; deres mors søskenbarn Christopher Odberg, for Inger; hennes søsters mann Halvor østre Hvarnæs.

  Moren framviste skiftebrevet etter hennes mann datert 18. desember 1742.

  Brutto: 35 - 3 - 22
  Netto: 30 - 3 - 16

  Folio 187a-188a / nr. 135 / 19. mars 1755

  Søren Helgesen Næses afdøde hustrue Karen Amundsdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Søren Helgesen.
 • Sønnen Anund Sørensen, 2 ½ år.
 • Datteren Helvig Sørensdatter, 6 år.

  Faren verget for sine barn.

  Brutto: 99 - 1 - 10
  Netto: 71 - 2 - 7

  Folio 188a-189b / nr. 136 / 19. mars 1755

  Afgangne Torgier Ambiørnsen Farmen.

  Arvinger:

 • Enken Gunild Davidsdatter.
 • Else Torgersdatter, 17 år, hjemme hos moren.
 • Anne Torgersdatter, 12 år, hjemme.
 • Maren Torgersdatter, 10 år.
 • Elen Torgersdatter, 6 år.

  Christen Ellefsen Næss var enkens lagverge. For de to eldste døtrene verget deres morbror Rasmus Davidsen, og for de to yngste morbroren Elias Davidsen.

  Brutto: 150 - 0 - 20
  Netto: 134 - 1 - 10

  Folio 189b-190b / nr. 137 / 19. mars 1755

  Afgl. Ole Christensen Schaagshagen i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Anne Christensdatter.
 • Broren Niels Christensen, bor på Østre Ringdahl.
 • Søsteren Anne Christensdatter, var gift med Jacob Poulsen Lie, død, etterlatt fire barn: 1) Poul Jacobsen, 25 år, hjemme hos faren, 2) Hans Jacobsen, 17 år, hjemme, 3) Maren Jacobsdatter, 26 år, ugift, 4) Marthe Jacobsdatter, 20 år.

  Tharald Olvesen Steensvald ble enkens lagverge, Jacob Poulsen verget for sine barn.

  Brutto: 25 - 3 - 4
  Netto: 14 - 3 - 20

  Folio 203a-203b / nr. 148 / 23. juli 1755

  Peder Nielsen Grina i Qvælle.

  Arvinger:

 • Enken Berthe Sørensdaatter.
 • Sønnen Niels Pedersen, ½ år.

  Enkens lagverge var Peder Bonegalt. Enkens søskenbarn Halvor Alfsen Bonegalt verget for Niels.

  Brutto: 46 - 2 - 4
  Netto: 35 - 3 - 6

  Folio 203b-205a / nr. 149 / 23. juli 1755

  Avgangne Anders Thorsen Løvaas.

  Arvinger:

 • Enken Berthe Sørensdatter.
 • Henrich Andersen, 23 år.
 • Thor Andersen, 21 år.
 • Søren Andersen, 16 år.
 • Anne Andersdatter, 18 år.
 • Mette Andersdatter, 14 år.
 • Elen Andersdatter, 12 år, alle hjemme hos moren.

  Enkens lagverge var Lars Svendsen Lyseboe. For Henrich, Thor og Mette verget deres mors søskenbarn Lars Svendsen Lysebue. For Søren, Anne og Elen verget morbroren Peder Sørensen Søndre Joene.

  Brutto: 200 - 1 - 1
  Netto: 168 - 1 - 16

  Folio 205a-205b / nr. 150 / 23. juli 1755

  Avgangne Aase Amunsdaatter Westrum.

  Arvinger:

 • Sønnen Jan Larsen, 7 år, hos Ole Larsen Lysnæs, som den avdøde enkes søsters mann.

  Ole Soelberg ble formynder for barnet.

  Brutto: 29 - 2 - 1
  Netto: 9 - 0 - 21

  Folio 205b-206b / nr. 151 / 24. juli 1755

  Avgangne Jørgen Hansen Eidspiel i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Maren Amundsdatter.
 • Hans Jørgensen, 25 år, hjemme hos moren.
 • Anne Jørgensdatter, gift med Halvor Hansen på plassen Hagen her i sognet.
 • Berte Jørgensdatter, ugift, hjemme.
 • Anne Jørgensdatter, ugift, hjemme.

  Halvor Hansen verget for sine umyndige svigerinner.

  Brutto: 61 - 3 - 18
  Netto: 34 - 1 - 23

  Folio 206b-207b / nr. 152 / 24. juli 1755

  Avgangne Lars Olsen Maanjorde.

  Arvinger:

 • Enken Aleth Rasmusdaatter.
 • Anders Larsen, 17 år hjemme.
 • Ragne Larsdatter, tjener hos Madame Bøchman Marchusens i Laurvigen.
 • Maren Larsdatter, tjener hos Madame Edler i Laurvigen.
 • Anne Larsdatter, hjemme.
 • Aase Larsdatter, hjemme.

  Halvor Hofland ble lagverge og formynder for barna.

  Brutto: 79 - 2 - 6
  Netto: 68 - 3 - 10

  Folio 213a-215a / nr. 157 / 28. oktober 1755

  Afgangne Birthe Larsdatter Allum.

  Arvinger (sju barn):

 • Eldste sønn Lars Ivertsen, 31 år, hjemme.
 • Niels Iversen, 29 år, bor på Ringdahl.
 • Maren Iversdatter, gift med Søren Olsen Qvælle.
 • Signe Iversdatter, gift med Rasmus Jacobsen Odberg.
 • Else Iversdatter, gift med Corporal Halvor Ambiørnsen Eftedahl.
 • Helvig Iversdatter, hjemme.
 • Inger Iversdatter, hjemme.

  De umyndige barna fikk søstermannen Søren Olsen Qvælle som formynder.

  Brutto: 181 - 3 - 20
  Netto: 140 - 0 - 22

  Kilde: Larvik sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 11, 1752-1763.

  Kristian Hunskaar 2002