SKIFTER 1756-59 - HEDRUM

PROBATE RECORDS 1756-59 - HEDRUM

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Folio 228b-230b / nr. 168 / 14. januar 1756

Rejer Hagenæs afdøde hustrue Margaretha Pedersdatter.

Arvinger:

 • Enkemannen Rejer.
  Barn med avdøde Hans Rasmussen:
 • Datteren Dorthe Hansdatter som hadde vært gift med Jacob Nielsen Ringdahl, men som nå var død. En sønn Hans Jacobsen, 17 år, "værende her hos Enkemanden".
 • Datteren Karen Hansdatter, gift med Gunder Christophersen, bor på Betem i Schee Annex.
 • Datteren Anne Hansdatter, gift med Jan Tevesen, bor på plassen Uroa under Hagenæs.
 • Datteren Inger Hansdatter, gift med Isach Larsen, bor på plassen Uroa under Hagenæs.

  Hans Andersen Ringdahl ble formynder for Hans Jacobsen.

  Brutto: 191 - 2 - 12
  Netto: 100 - 0 - 17

  Folio 241a-241b / nr. 184 / 19. mai 1756

  Den til Slaveriet paa Livstid hendømte Hans Sørensen Gulsrød.

  Han var henbragt i Friderichstads festning. Kona Inger Alvesdatter oppholdt seg nå i Codals Sogn.

  Brutto: 228 - 2 - 16
  Netto: 19 - 3 - 8

  Kona fikk halve summen, mens den andre halvparten tilhørte Hans, men skulle oppbevares i grevskapets kasse.

  Folio 248b-250a / nr. 193 / 20. juli 1756

  Afgl: Ambiørn Torgersen Eftedahl.

  Arvinger:

 • Enken Anne Evensdatter.
 • Sønnen Halvor Ambiørnsen, korporal ved oberstløytnant Kleins kompani, 37 år, gift og bosatt på Eftedal.
 • Sønnen Jacob Ambiørnsen, 33 år, oppholder seg på gården.
 • Sønnen Even Ambiørnsen, 24 år, oppholder seg på gården.

  Halvor ble lagverge for sin mor.

  Boet eide ½ hud i Eftedal. Enken fikk 3 skinn og sønnene 1 skinn hver. Arven var 96 - 1 - 14.

  Folio 255b-256b / nr. 200 / 14. oktober 1756

  Christen Larsen Hoflands afdøde hustrue Kisten Henrichsdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Christen Larsen.
  Barn med den forlengst avdøde Lars Henrichsen:
 • Sønnen Henrich Larsen, 24 år, hjemme hos stefaren.
 • Sønnen Halvor Larsen, 20 år, hjemme.
 • Datteren Torber Larsdatter, hjemme.
  Barn med Christen Larsen:
 • Sønnen Lars Christensen, 14 år, hjemme.

  Christen Larsen ble verge for barna. Det var skiftet 27. juli 1741 etter avdødes første mann.

  Brutto: 63 - 3 - 12
  Netto: 54 - 0 - 11

  Folio 260b-261a / nr. 205 / 2. november 1756

  Afgangne Christen Jacobsen Steensholt i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Anne Sørensdatter.
  Barn i avdødes forrige ekteskap:
 • Sønnen Anders Christensen, 25 år, hos stemoren.
 • Datteren Gunild Christensdatter, gift med Christen Kieldsen, bor på Roeland på Brunlaugnæss.
 • Datteren Johanne Christensdatter, 33 år, tjener på Tutvedt i Hedrum Sogn.
 • Oline Christensdatter, gift med Michel Pedersen, bor på Tutvedt.
 • Maren Christensdatter, gift med Søren Jorgensen Steenshollt.
 • Maren Christensdatter, tjener hos Sr. Jens Eligers på Brunlaugnæss.

  Brutto: 18 - 3 - 2
  Netto: 13 - 3 - 19 i underskudd.

  Folio 261a-261b / nr. 206 / 2. november 1756

  Rasmus Matthiassen og hustrue Kisten Pedersdatter Unøe i Hedrum Sogn.

  Ekteparet hadde bodd på plassen Unøe under Haffalden.

  Arvinger:

 • Datteren Karen Rasmusdatter, tjener hos Ole Halvorsen på plassen Unøe.
 • Datteren Maria Rasmusdatter, tjener hos Ole Matthiesen Ludahl.
 • Datteren Anne Rasmusdatter, hos Hans Rønningen.
 • Datteren Cathrine Rasmusdatter, hos Ole Halvorsen på plassen Unøe.

  Hans Pedersen Rømmingen ble verge for barna.

  Brutto: 25 - 2 - 1
  Netto: 5 - 1 - 19

  Folio 261b-262a / nr. 207 / 2. november 1756

  Afgangne Arne Olsen Haffalden i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Sønnen Børre Arnesen, 28 år, her på gården.
 • Datteren Live Arnesdatter, var gift med Mogens Andersen Fossene, begge døde, hun har etterlatt seg 1) Sønnen Hans Mogensen, 13 år, tjener hos Hans Jomfruøen her i Sognet. 2) Datteren Anne Mogensdatter, 16 år, tjener hos Iver Haffalden. Barnas Mosters Mand Iver Haffalden ble formynder.
 • Datteren Anne Arnesdatter, var gift med Jens Dreng i Tiølling Sogn, død, har etterlatt seg barna 1) Ole Jensen, 19 år. 2) Lars, 13 år. 3) Jacob, 11 år. 4) Anders, 7 år. 5) Pernille Jensdatter. 6) Maren. Alle hjemme hos faren, som også ble deres verge.
 • Datteren Elen Arnesdatter, gift med Iver Knudsen her på gården.

  Brutto: 19 - 2 - 21
  Netto: 9 - 0 - 5

  Folio 262a-262b / nr. 208 / 3. november 1756

  Hans Svendsen Nordqvels hustrue Maren Christensdatter i Qvelle Annex.

  Skiftererretten satt på Nordre Nordqvell.

  Arvinger:

 • Enkemann Hans Svendsen.
 • Sønnen Svend Hansen, 8 år, for hvem faren ble verge.

  Det ble framvist skiftebrev datert 29. mars 1748 etter Hans Svendsens første kone Aasse Andersdatter som viste at deres fire barn hadde arv til gode etter henne. De var 1) Anders Hansen, 12 år. 2) Mette Hansdatter. 3) Anne Hansdatter. 4) Gunild Hansdatter.

  Brutto: 43 - 1 - 4, som akkurat balanserte utgiftene.

  Folio 262b-263b / nr. 209 / 3. november 1756

  Afg. Peder Justsen Rød i Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enken Gundbiør Hansdatter.
 • Sønnen Hans Pedersen, 40 år, bor på gården.
 • Sønnen Just Pedersen, 32 år, bor også på gården.
 • Datteren Gunild Pedersdatter, gift med Anders Hansen, bor på Gaasholt i Hedrum Sogn.
 • Datteren Ragnild Pedersdatter, gift med Søren Helgesen Næs i Qvelle Annex.
 • Datteren Karen Pedersdatter, tjener hos Jan Gaasholt i Hedrum Sogn.

  Enken frasa seg sin arv mot å bli forsørget av barna. Søren Helgesen Næss ble Karen Pedersdatters formynder.

  Det ble framlagt skjøte av 6. november 1736 på 1 hud med bygsel i Rød fra Lars Aagesen Schierven til den avdøde for 250 rdl. Gården ble taksert til samme verdi.

  Gården var belånt med 200 rdl. (panteobligasjon) hos det "høygrevel. herskab" og således ble 9 3/5 skinn utlagt for å dekke denne gjeldsposten. Sønnene fikk utlagt 24/35 skinn hver og døtrene 12/35 skinn hver.

  Brutto: 314 - 2 - 4
  Netto: 89 - 2 - 20

  Folio 263b-264a / nr. 210 / 4. november 1756

  Afg. Sivert Nielsen Aarqvisle i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Kirsten Olsdatter.
 • Datteren Sibilla Sivertsdatter, 7 år, hjemme hos moren.

  Enkens lagverge ble hennes bror Hans Olsen Sverstad, og Sibillas formynder ble hennes farbroder Jacob Nielsen Tveten.

  Ved skifte etter den avdødes mor 28. oktober 1755 var avdøde tilfalt 1 1/5 mrk. smør i Tveten i Codals Annex. Dette ble utlagt Sibilla.

  Sivert hadde vært formynder for en rekke umyndige personer som ble tilordnet nye formyndere.

  Brutto: 201 - 1 - 3
  Netto: 70 - 2 - 10

  Folio 264a-264b / nr. 211 / 4. november 1756

  Afdøde unge karl Lars Hansen i Hedrum Præstegaard.

  Arvinger:

 • Broren Tolf Hansen Holt, død, etterlatt seg barna 1) Ole Tolfsen, 25 år, tjener hos oberstløytnant Duus (?). 2) Hans Tolfsen, 16 år, tjener hos Henrich Fosserød. 3) Inger Tolfsdatter, 27 år, tjener hos Jon Westrum. 4) Mette Tolfsdatter, tjener på Lysebo. Barnas morbroder Henrich Olsen Fosserød ble verge for de umyndige.
 • Søsteren Anne Hansdatter, var gift med Anund Taraldsen Kiønerød, begge døde, etterlatt seg barna 1) Hans Anundsen, 24 år, tjener hos Lars Allum. 2) Marthe Annundsdatter, tjener hos Johannes Ulverød. Barnas foreldres søskenbarn Hans Tolfsen Tisle ble formynder.
 • Søsteren Maren Jørgensdatter, tjener hos Henrich Bergen her i Sognet.
 • Søsteren Gunild Jørgensdatter, gift med Jon Westrum.
 • Søsteren Berthe Jørgensdatter, tjener hos Ole Holm her i Sognet.

  Jon Olsen Søndre Lunde ble formynder for Maren og Berthe.

  Brutto: 44 - 2 -23
  Netto: 25 - 2 - 13

  Folio 264b-265b / nr. 212 / 4. november 1756

  Afgangne Christen Iversen Herbiørnrød i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Maren Jansdatter.
 • Sønnen Iver Christensen, 28 år, hjemme hos moren.
 • Sønnen Jan Christensen, 25 år, tjener hos oberstløytnant Klein.
 • Datteren Inger Christensdatter, hjemme.

  Iver ble formynder for sin søster og lagverge for sin mor.

  Brutto: 74 - 2 - 18
  Netto: 39 - 0 - 16

  Folio 265b-266b / nr. 213 / 5. november 1756

  Anders Larsen Farets afdøde hustrue Ester Olsdatter i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Anders Larsen.
  Avdødes barn i første ekteskap:
 • Sønnen Ole Christophersen, 20 år, hos stefaren.
 • Sønnen Peder, 14 år, hos stefaren.
 • Sønnen Thor, hos stefaren.
 • Datteren Anne Christophersdatter.
 • Datteren Alet.
 • Datteren Aasse, hos Niels Hoflands enke.

  Anders Larsen ble formynder for sine stebarn.

  Brutto: 107 - 1 - 12
  Netto: 55 - 1 - 15

  Folio 278a-280b / nr. 229 / 10.mars 1757

  Afg. Anders Tolfsen Rødningen i Hvarnæs Annex.

  Arvinger:

 • Enken Ulvild Olsdatter.
 • Datteren Birthe Andersdatter, var gift med Søren Andersen Styrvold i Svardstad Præstegield, død, etterlatt seg 6 barn, nemlig 1) Anders Sørensen, 31 år, bor på Styrvold. 2) Gunder Sørensen, 27 år, bor på Nordre Ejet i Laurdahl. 3) Ole Sørensen, 25 år, bor på plassen Quernedahl i Laurdal. 4) Herbrand Sørensen, 18 år, hos sin bror Gunder. 5) Tollef Sørensen, 13 år, tjener hos Gullich Bergen i Laurdahl. 6) Marthe Sørensdatter, 20 år, tjener hos Kittel Søndre Eje i Laurdahl.
 • Datteren Marthe Andersdatter, gift med Engelbret Gundersen Nordre Styrvold, sønnen Gunder Engebretsen var til stede på deres vegne.
 • Datteren Søneve Andersdatter, gift med Troen Arnesen Baarnæs.
 • Datteren Karen Andersdatter, gift med Gullich Arnesen Bergen.

  Herbrand Sørensen fikk sin bror Anders til verge, Tollef Sørensen sin morbroder [!] Gullich Arnesen, og Marthe Sørensdatter fikk Tron Arnesen Søndre Baarnæs til verge.

  En rekke panteobligasjoner gjorde at boet var rikt.

  Brutto: 639 - 3 - 16
  Netto: 600 - 0 - 0

  Folio 284a-285a / nr. 235 / 21. juni 1757

  Afg. enke Berthe Jørgensdatter [lenger nede i skiftet heter hun Sørensdatter, som vel også er det riktige] Løvaas i Hvarnæs [!] Annex.

  Arvinger:

 • Sønnen Henrich Andersen, 25 år.
 • Sønnen Thord Andersen, 24 år.
 • Sønnen Søren Andersen, 18 år.
 • Datteren Anne Andersdatter.
 • Datteren Mette Andersdatter.
 • Datteren Elen Andersdatter.

  Alle barna bodde hjemme. Lars Svendsen Lyseboe ble formynder for Mette, og Peder Joene ble formynder for Søren, Anne og Elen.

  Løsøret ble auksjonert bort. Barna hadde krav på arv etter deres far, jfr. skiftebrev av 23. juli 1755.

  Brutto: 302 - 1- 8
  Netto: 178 - 3 - 8

  Folio 285a-285b / nr. 236 / 21. juni 1757

  Afg. Enke Maren Jonsdatter Hellenæs i Hvarnæs Annex.

  Arvinger:

 • Sønnen Ole Jacobsen, 20 år, hjemme.
 • Sønnen Sivert Jacobsen, 14 år, hjemme.
 • Datteren Gunild Jacobsdatter, gift med Jon Gullichsen østre Hvarnæs.
 • Datteren Lisbet Jacobsdatter, 17 år.
 • Datteren Anne Jacobsdatter, 12 år.
 • Datteren Inger Jacobsdatter, 9 år.

  Hans Sivertsen Hellenæs ble formynder for Ole, Lisbet og Anne, mens Lars Jonsen Rimstad ble formynder for Sivert og Inger.

  Etter skifte 10. juli 1749 hadde barna arv til gode i boet.

  Brutto: 141 - 2 - 2
  Netto: 70 - 2 - 6

  Folio 285b-286a / nr. 237 / 22. juni 1757

  Ole Sørensen Holms afdøde hustrue Marthe Gullichsdatter i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Ole Sørensen.
 • Sønnen Paul Olsen, 14 år.
 • Sønnen Peder Olsen, 12 år.
 • Sønnen Iver Olsen, 5 år, hos Amund Fiære.
 • Datteren Karen Olsdatter, 9 år.
 • Datteren Sidsel Olsdatter, hos Amund Fiære.

  Faren ble verge for barna.

  Brutto: 109 - 3 - 22
  Netto: 80 - 0 - 12

  Folio 286a-286b / nr. 238 / 22. juni 1757

  Afg. Friderich Olsen Holt i Hvarnæs Annex.

  Arvinger:

 • Enken Marthe Tordsdatter.
 • Sønnen Hans Friderichsen, 12 år.
 • Sønnen Ole Fridrichsen, 10 år.
 • Sønnen Morten Fridrichsen, 8 år.
 • Datteren Elen Fridrichsdatter, 4 år.
 • Datteren Antonette Friderichsdatter, 1 år.

  Ingen formyndere nevnt.

  Den halve ødegård Assestad var ved auksjon 22. mars 1757 solgt til Ole Evensen Udklev for 203 rdl.

  Boets inntekter: 260 - 2 - 5
  Boets utgifter: 431 - 0 - 15

  Folio 295a-295b / nr. 252 / 23. september 1757

  Niels Thorsen Giønneses hustrue Inger Hansdatter i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Niels Thorsen.
 • Sønnen Hans Nielsen, 29 år.
 • Gullich Nielsen, 27 år.
 • Lars Nielssen.
 • Datteren Marthe Nielsdatter, 24 år.

  Alle hjemme hos faren som ble formynder for de to yngste.

  Brutto: 194 - 1 - 2
  Netto: 168 - 0 - 20

  Folio 295b-296b / nr. 253 / 23. september 1757

  Afg: Ole Iversen Schougen i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Berthe Bendixdatter.
 • Sønnen Iver Olsen, 19 år.
 • Sønnen Hans Olsen, 13 år.
 • Sønnen Peder Olsen, 11 år.
 • Datteren Mallene Olsdatter, 32 år, tjener hos amtsforvalter Hægaard i Laurvigen.
 • Datteren Ingebor Olsdatter, tjener hos toller (?) Bisgaards enke i Laurvigen.
 • Datteren Maren Olsdatter, tjener hos amtsforvalter Hegaard.
 • Datteren Benedicte Olsdatter, tjener hos skifteforvalteren.
 • Datteren Inger Olsdatter, 23 år, tjener hos moren.
 • Datteren Elisabeth Olsdatter, 17 år, hjemmeværende.

  Verge for Iver, Hans, Peder og Mallene ble Iver Thorsen Hauen; for de andre søsknene Lars Iversen Aassen.

  Brutto: 99 - 2 - 8
  Netto: 23 - 0 - 6

  Folio 303a / nr. 263 / 8. februar 1758

  Afg: Engelbret Paulsen Schallet i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Marthe Iversdatter.
  Barn med avdøde første hustru Randi Larsdatter:
 • Sønnen Søren Engelbretsen, 49 år, bor på gården.
 • Datteren Live Engelbretsdatter, gift med Harald Olsen Klinestad i Sandeherret.
 • Datteren Marthe Engebretsdatter, gift med Niels Sørensen Klinestad i Sandeherret.
  Barn med Marthe Iversdatter:
 • Sønnen Paul Engelbretsen, 17 år.
 • Sønnen Iver Engelbretsen, 16 år.
 • Sønnen Peder Engelbretsen, 14 år.
 • Sønnen Hans Engelbretsen, 10 år.
 • Sønnen Frans Engebretsen, 3 år.
 • Datteren Helvig Engelbretsdatter.

  Barna av andre ekteskap var alle hjemmeværende.

  Boets inntekter: 29 - 1 - 12
  Boets utgifter: 44 - 0 - 10

  Folio 303a-304a / nr. 264 / 8. februar 1758

  Hans Engelbretsen Hagenæses afdøde hustrue Maren Danielsdatter i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hans Engelbretsen.
 • Sønnen Engelbret Hansen, 7 år.
 • Sønnen Daniel Hansen, 3 år.
 • Sønnen Marcus Hansen, "uger gl.".
 • Datteren Magrethe Hansdatter, 5 år.

  Faren verget for barna.

  Enkemannens søster, Maren Engelbretsdatter, hadde arv til gode etter skifte etter faren Engelbret Rasmussen 23. mai 1744.

  Brutto: 175 - 2 - 4
  Netto: 140 - 0 - 1

  Folio 304a-304b / nr. 265 / 8. februar 1758

  Afg: Hans Svendsen Norquell i Quælle Annex i Hedrum Sogn.

  Skiftet foregikk på Nordre Norquell.

  Arvinger:

 • Enken Berthe Sørensdatter
  Barn i første ekteskap med Aasse Andersdatter:
 • Sønnen Anders Hansen, 21 år, tjener hos Ole Wierød i Hvarnæs Sogn.
 • Datteren Mette Hansdatter, tjener hos Børre Eftedahl i Hedrum Sogn.
 • Datteren Anne Hansdatter, tjener hos Halvor Holm i Hedrum Sogn.
 • Datteren Gunild Hansdatter, tjener hos Anund Fiære i Hedrum Sogn.
  Barn i andre ekteskap med Maren Christensdatter:
 • Sønnen Svend Hanssen, 9 år, hos stemoren.
  Barn i tredje ekteskap med Birte Sørensdatter:
 • Datteren Aasse Hansdatter, ½ år, hos moren.

  Skifte etter første kone ble holdt 29. mars 1748, Jacob Hansen mellem Norquell overtok formynderiet for barna i første ekteskap.

  Boets inntekter: 61 - 1 - 22
  Boets utgifter: 65 - 0 - 14

  Folio 304b-305a / nr. 266 / 9. februar 1758

  Hans Pedersen Haffalden eller Rønningens afdøde hustrue Dorthe Larsdatter af Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hans Pedersen.
 • Sønnen Lars Hansen, 6 år.
 • Datteren Marthe Hansdatter, 16 år.
 • Datteren Helvig Hansdatter, 14 år.
 • Datteren Anne Hansdatter, 2 år.

  Faren verget for barna.

  Brutto: 238 - 3 - 10
  Netto: 223 - 3 - 12

  Folio 305a-305b / nr. 267 / 9. februar 1758

  Iver Knudsen Haffaldens afdøde hustrue Elen Arnesdatter i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Iver Knudsen.
 • Sønnen Anders Iversen, 7 år.
 • Sønnen Knud Iversen, 5 år.

  Faren verget for barna. Hans Mogensen hadde farsarv og morsarv til gode i boet.

  Brutto: 64 - 3 - 16
  Netto: 48 - 0 - 10

  Folio 305b-306a / nr. 268 / 9. februar 1758

  Niels Stubberøds afdøde hustrue Gunild Sørensdatter i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Niels Pedersen.
  Barn i første ekteskap med Hans Jacobsen:
 • Sønnen Knud Hansen, 27 år, sagdreng i Laurvigen.
 • Datteren Randi Hansdatter, gift med Hans Hansen Stub, bor her på gården.
  Barn i andre ekteskap med enkemannen:
 • Datteren Karen Nielsdatter, 14 år, tjener hos Christen Jonsen Lunde.

  Faren ble verge for Karen.

  Gjestgivergården Stubberød med to stuer og to kammers med fire jernkakkelovner ble taksert til 140 rdl.

  Brutto: 207 - 3 - 11
  Netto: 37 - 3 - 8

  Folio 306a-306b / nr. 269 / 9. februar 1758

  Afg: Ole Jensen Hoele under Gaarden Gulleraaen i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Kistine Christensdatter.
 • Datteren Anne Olsdatter, 11 år.
 • Datteren Pernille Olsdatter, 7 år.

  Anund Erichsen Fiære ble verge for barna og lagverge for enken.

  Brutto: 40 - 1 - 12
  Netto: 32 - 0 - 10

  Folio 316b-317a / nr. 284 / 8. juni 1758

  Afg: Peder Sørensen Joene i Hedrum Sogn i Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enken Anne Larsdatter.
 • Datteren Mette Sørensdatter [!], 12 år, hjemme.

  Hans Pedersen Joene ble Mettes formynder.

  Brutto: 78 - 2 - 10
  Netto: 56 - 0 - 8

  Folio 317a-317b / nr. 285 / 8. juni 1758

  Claus Christensen Søndre Jones afdøde hustrue Gunild Sørensdatter af Qvelle Annex i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Claus Christensen.
 • Sønnen Søren Clausen, 20 år.
 • Sønnen Hans Clausen, 11 år.
 • Sønnen Christen Clausen, 9 år.
 • Datteren Maren Clausdatter, 10 år.
 • Datteren Helvig Clausdatter, 5 år.

  Faren verget for barna, som alle bodde hjemme.

  Brutto: 40 - 1 - 6
  Netto: 7 - 1 - 6

  Folio 317b-318a / nr. 286 / 8. juni 1758

  Hans Pedersen Store Jones afdøde hustrue Maren Simonsdatter i Qvelle Annex i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hans Pedersen.
 • Søsteren Marthe Simensdatter, var gift med Søren Gullichsen Guren i Tiølling Sogn, nå død og etterlatt seg to barn, 1) Henrich Sørensen, 15 år. 2) Gullich Sørensen, 12 år. Begge bodde hos faren, men formynder ble Anders Nielsen Grønneberg af Tiølling Sogn, som forhen for deres mødres arv er anordnet formynder.

  Brutto: 121 - 1 - 12
  Netto: 0

  Folio 321a-322a / nr. 291 / 17. juni 1758

  Halvor Helgesen Stubberøds afdøde hustrue Giertrud Andersdatter i Hedrum Sogn.

  Halvor Helgesen var gjestgiver i Stubberød.

  Arvinger:

 • Enkemannen Halvor Helgesen.
 • Moren Jøran Hansdatter, oppholder seg hos svigersønnen Halvor Helgesen.
 • Fullbroren Halvor Andersen, 40 år, bor på Gravdal i Arendals Sogn udi Jarlsbergs Grevskab.
 • Halvbroren Hans Halvorsen, bodde på Riise i Schee Sogn, død, etterlatt seg fire barn, 1) Jacob Hansen, 22 år, bruker Riise. 2) Isach Hansen, 12 år, tjener på Stubberød. 3) Giest [Giert?] Hansen, 9 år, tjener hos Hans Krogen i Schee Sogn. 4) Ide Hansdatter, hos Halvor Gravdal i Arendals Sogn.
 • Halvbroren Christopher Halvorsen, 46 år, bor på Hontvedt i Schee Sogn.
 • Halvbroren Guttorm Halvorsen Riise, 41 år, skomaker, bor i Laurvigen.
 • Halvsøsteren Maren Halvorsdatter, død, hadde vært gift med Knud Giermundrød i Anneboe Sogn, etterlatt sønnen Halvor Knudsen, 12 år, hos faren.

  Halvor Helgesen Stubberød ble verge for Isach, Giest og Ide. For Halvor Knudsen verget faren.

  Enkemannen hadde skjøte datert 13. april 1758 fra Niels Pedersen på gjestgiverhuset. Det ble taksert til 100 rdl.

  Brutto: 204 - 1 - 10
  Netto: 0

  Folio 326b-327a / nr. 298 / 30. januar 1759

  Afg: Hans Anunsen i Hedrum Sogn paa Gaarden Westrum.

  Arvinger:

 • Som Sødskenbarn til den Afdøde Anders Larsen var Vægter i Laurvigen nu død og efterladt sig følgende børn [nevnes ikke].
 • Paul Larsen tiente hos Hr. Obriste Lieut: Klein 29 aar gl:
 • Lars Larsen myndig skal opholde sig i Sandeherret.
 • Taral Larsen ligeledes skal opholde sig på Brendsrød i Schee Sogn.
 • Ole Tolfsen 28 aar gl: opholdende sig i Schee Sogn.
 • Hans Tolfsen 20 aar gl. tienende hos Henrich Fosserød.
 • Inger Tolfsdatter tienende hos Niels Lyseboe her i Sognet.
 • Mette Tolfsdatter gift med bemt Niels Lyseboe.

  For Hans og Inger ble Henrich Fosserød formynder som han tidligere var blitt for deres fedrearv.

  Brutto: 37 - 2 - 11 (auksjonsinntekter) + 4 rdl. i tjenestelønn fra Jon Westrums dødsbo.
  Netto: 16 - 3 - 13

  Folio 327a-327b / nr. 299 / 30. januar 1759

  Afg: Jon Iversen Vestrum i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken
 • Sønnen Jørgen Jonsen, 8 år.
 • Sønnen Hans Jonsen, 3 år.
 • Sønnen Lars Jonsen , 1 år.
 • Datteren Gunild Jonsdatter.

  Boets inntekter: 68 - 3 - 14
  Boets utgifter: 119 - 2 - 19

  Folio 327b-328a / nr. 300 / 30. januar 1759

  Afg: Anders Christensen Steensholt i Hedrum Sogn.

  Avdøde var ungkar.

  Arvinger:

 • Søsteren Gunild Christensdatter, gift med Christen Røeland paa Brunlaugnæs.
 • Søsteren Johanne Christensdatter, 32 år, hjemmeværende.
 • Søsteren Olina Christensdatter, gift med Michel Tutvedt.
 • Søsteren Maren Christensdatter, gift med Søren Ausserød paa Brunlaugnæs.
 • Søsteren Maren Christensdatter, 23 år, tjener hos Christen Roeland.

  Boets inntekter: 51 - 1 - 21
  Boets utgifter: 74 - 1 - 9

  Folio 328b-329a / nr. 301 / 30. januar 1759

  Afg: Søren Michelsen Landhiem i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Giertrud Larsdatter.
  Barn i første ekteskap med avdøde Maren Hansdatter:
 • Sønnen Michel Sørensen, 20 år, tjener hos Abraham Lunde. Som myndlingens mosters mann ble Helge Lund i Tiølling Sogn formynder.
  Barn i andre ekteskap med avdøde Gunild Pedersdatter:
 • Datteren Maren Sørensdatter, 17 år, hos sin moster Marthe Pedersdatter ved Moeholt hammer. Hennes fasters mann, Jan Ubye i Tiølling Sogn, ble formynder.
  Barn i tredje ekteskap med Giertrud Larsdatter:
 • Sønnen Lars Sørensen, 7 år.
 • Datteren Christine Sørensdatter, 9år.

  De to yngste barna bodde hjemme hos moren. Morbroren Anders Larsen på Faret ble formynder.

  Brutto: 47 - 0 - 1
  Netto: 0

  Folio 329a-329b / nr. 302 / 31. januar 1759

  Afgl: Iver Singdahlsen Aaserund i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Kisten Jansdatter.
 • Sønnen Singdahl Iversen, 37 år.
 • Sønnen Jan Iversen, død, har etterlatt seg fire barn: 1) Jørgen Jansen, 8 år. 2) Hans Jansen, 5 år. 3) Lars Jansen, 2 år. 4) Gunild Jansd:, 7 år.
 • Sønnen Claus Iversen, 29 år.
 • Sønnen Frans Iversen, 25 år.

  Boets inntekter: 119 - 0 - 6
  Boets utgifter: 132 - 0 - 15

  Folio 329b-330a / nr. 303 / 31. januar 1759

  Afg: Hans Andersen Hellenæs i Hvarnæs Annex i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Karen Justsdatter.
 • Moren Maren Erichsdatter, bor på Odberg.
 • Broren Arne Andersen, bor på Odberg.
 • Broren Henrich Andersen, 25 år, oppholder seg på Odberg.
 • Søsteren Kisten Andersdatter, gift med Ole Halvorsen Hagen her i Sognet.
 • Halvbroren Niels Andersen, død, har etterlatt seg tre barn: 1) Anders Nielsen, 19 år. 2) Peder Nielsen, 14 år. 3) Ole Nielsen, 12 år. Farbroren Arne Andersen Odberg ble formynder.
 • Halvsøsteren Inger Andersdatter, hos Halvor Hvarnæs.
 • Halvsøsteren Maren Andersdatter, gift med Anders Hellenæs.
 • Halvsøsteren Anne Andersdatter, gift med Anders Hellenæs [!].

  Brutto: 51 - 0 - 2
  Netto: 0

  Folio 330a-330b / nr. 304 / 31. januar 1759

  Afg: Berthe Sørensdatter Norqvæl i Qvelle Annex under Hedrum Sogn.

  Skifteretten ble satt på Nordre Nordqvæl.

  Arving:

 • Datteren Aasse Hansdatter, 1½ år.

  Svend Torsrød hadde lagt ut for begravelsen.

  Boets inntekter: 34 - 3 - 0
  Boets utgifter: 73 - 2 - 18

  Folio 331b / nr. 307 / 20. februar 1759

  Afgangne Niels Christensen Ringdahls hustrue Aase Handsdatter.

  Skifteretten ble satt på Østre Ringdahl.

  Arvinger:

 • Enkemannen Niels Christensen.
  Barn i første ekteskap med Dreng Jansøn:
 • Sønnen Jan Drengsøn, 57 år, bor på Klever i Brunlaugnes.
 • Datteren Gunild Drengsdatter, 50 år, her på gården.
  Barn i andre ekteskap med enkemannen:
 • Sønnen Christen Nielsen, 36 år, her på gården.

  Gunild fikk stefaren som formynder.

  Brutto: 63 - 2 - 12
  Netto: 27 - 0 - 12

  Folio 339b-340a / nr. 321 / 29. mai 1759

  Afgl: Søren Andersen Regnemoe i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Aasse Hansdatter.
 • Sønnen Anders Sørensen, 16 år.
 • Sønnen Lars Sørensen, 15 år.
 • Sønnen Søren Sørensen, 7 år.
 • Datteren Maren Sørensdatter, 18 år.
 • Datteren Siri Sørensdatter, 12 år.
 • Datteren Kisti Sørensdatter, 2½ år.

  Farbroren Niels Andersen Bierke ble formynder for barna. Hans Paulsen Regnemoe ble enkens lagverge.

  Brutto: 61 - 3 - 10
  Netto: 16 - 3 - 17

  Folio 340a / nr. 322 / 29. mai 1759

  Afg: Hans Andersen Landhiem i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Signe Fransdatter.
 • Sønnen Frans Hansen, 5 år.
 • Datteren Maren Hansdatter, 1½ år.

  Morens søskenbarn Hans Engelbretsen Hagenæs ble formynder for barna.

  Boets inntekter: 44 - 0 - 20
  Boets utgifter: 99 - 3 - 5

  Folio 340a-341a / nr. 323 / 29. mai 1759

  Afg: Lars Olsen Lunde i Hedrum Sogn.

  Skifteretten ble satt på Nordre Lunde.

  Arvinger:

 • Enken Berthe Andersdatter.
  Barn i første ekteskap med Birthe Friderichsdatter:
 • Sønnen Friderich Larsen, 27 år.
 • Sønnen Abraham Larsen, 26 år, fraværende, broren Friderich ble tilsynsmann.
 • Datteren Maren Larsdatter, gift med Anders Larsen på Faret.
  Barn i andre ekteskap med enken:
 • Sønnen Anders Larsen, 16 år. Anders Faret ble formynder.

  Friderich Larsen ble lagverge for enken.

  Lars Olsen hadde vært verge for Peder Olsen Hysestads sønn Ole Pedersen etter skifte 3. november 1753. Formynderansvaret gikk nå over på myndlingens farbror Hans Olsen Ejene i Sandeherret.

  Brutto: 66 - 2 - 10
  Netto: 16 - 3 - 0

  Folio 341a-342a / nr. 324 / 29. mai 1759

  Ole Udklevs afdøde hustrue Barbra Hansdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Ole Evensen.
 • Sønnen Hans Olsen, 15 uker.
 • Datteren Maren Olsdatter, 10 år.
 • Datteren Maren Olsdatter, 8 år.
 • Datteren Kisten Olsdatter, 3 år.

  Faren verget for barna.

  Enkemannen hadde skjøte fra 5. april 1747 på 1 hud med bygsel i Udklev, utstedt av hans far Even Halsteensen. Taksert til 350 rdl. Likeledes et skjøte fra den eldre broren Halsten Evensen, datert 19. august 1747, der sistnevnte frasa seg odels- og åseteretten. Videre et auksjonsskjøte på ½ hud i ødegården Osestad datert 4. juni 1757. Taksert til 140 rdl.

  Brutto: 671 - 2 - 16
  Netto: 498 - 3 - 0

  Enkemannen fikk 6 skinn i Udklev og 3 skinn i Osestad på sin halvpart. Sønnen Hans fikk 2 2/5 skinn i Udklev og 1 1/5 skinn i Osestad. Døtrene fikk hver 1 1/5 skinn i Utklev og 3/5 skinn i Osestad.

  Folio 344b-345a / nr. 329 / 31. mai 1759

  Afg: Jon Nielsen Asbiørnrød i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Aase Tordsdatter.
 • Sønnen Tord Jonsen, 10 år.
 • Sønnen Henrich Jonsen, 6 år.
 • Sønnen Iver Jonsen, 4 år.
 • Datteren Anne Jonsdatter.

  Enkens lagverge ble Rejer Gundersen [!] Gunderød. Iver Thorsen Asbiørnrød ble formynder for Tord og Anne. For Iver og Henrich ble Iver Tordsen Houen formynder.

  Brutto: 82 - 2 - 17
  Netto: 55 - 0 - 17

  Folio 345a-345b / nr. 330 / 31. mai 1759

  Afg: Michel Pedersen Tutvedt i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Oline Christensdatter.
 • Sønnen Even Michelsen, 4 år.
 • Sønnen Christen Michelsen, 1 år.

  Anund Fiære ble enkens lagverge. Barnas formynder ble Lars Hansen Fiere.

  Avdøde hadde vært formynder for Tharald Pedersen, nå 28 år, etter farens skifte 17. juni 1738.

  Boets inntekter: 75 - 1 - 20
  Boets utgifter: 78 - 1 - 15

  Folio 345b-346a / nr. 331 / 31. mai 1759

  Afg: Anders Hansen Gaasholt i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Gunild Pedersdatter.
 • Sønnen Hans Andersen, 17 år.
 • Sønnen Peder Andersen, 13 år.
 • Datteren Maren Andersdatter.
 • Datteren Gunbiør Andersdatter.
 • Datteren Ingeborg Andersdatter.
 • Datteren Karen Andersdatter.

  Jens Justsen Gaasholt ble enkens lagverge. Formyndere ble, for Hans og Maren deres fasters mann Ole Sørensen Holm, for Peder og Gundbiør deres morbror Hans Pedersen Rød, og for Ingeborg og Karen Jacob Hansen Nordquel "som haver deres faster til ægte".

  Brutto: 104 - 3 - 22
  Netto: 88 - 3 - 16

  Folio 346a / nr. 332 / 31. mai 1759

  Afg: Mester Daniel Thorsen ved Hagenæs Hammer i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Margrethe Ottersdatter.
 • Sønnen Thor Danielsen, 45 år.
 • Sønnen Otter Danielsen, 32 år.
 • Sønnen Anders Danielsen, 29 år.
 • Datteren Dorothea Danielsdatter, gift med lensmann Niels Jensen Løve.
 • Datteren Anne Margrethe Danielsdatter, gift med Lars Andersen ved bemeldte jernverk.
 • Datteren Maren Danielsdatter, var gift med Hans Engelbretsen Hagenæs, død og etterlatt to barn: 1) Engelbret Hansen, 10 år. 2) Margrethe Hansdatter. Faren verget for barna.
 • Datteren Karen Danielsdatter, 34 år og ugift, broren Thor ble formynder.
 • Datteren Elen Danielsdatter, gift med hammersmedsvenn Iver Larsen ved bemeldte hammer.

  Brutto: 223 - 1 - 15
  Netto: 209 - 3 - 21

  Folio 355b-356a / nr. 346 / 21. september 1759

  Afgang. Clement Christensen Nandset.

  Arvinger:

 • Enken Anne Hansdatter.
 • Halvbroren Jens Johannesen, død og etterlatt to sønner: 1) Jacop Jensen, sagmester ved Fritzøe sagbruk. 2) Johannes Jensen, bor i Laurvigen.
 • Helsøsteren Karen Christensdatter, enke etter Magnus Jansen, bor på plassen Høgehiug (?) i Sandsver.

  Halvor Olsen Hofland ble enkens lagverge.

  Brutto: 30 - 3 - 1
  Netto: 4 - 3 - 5

  Folio 357b-358a / nr. 348 / 3. oktober 1759

  Otter Danielsens afdøde hustrue Helene Sophia Justdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Otter Danielsen.
 • Sønnen Just Ottersen, 6 år.
 • Datteren Margrethe Ottersdatter, 8 år.

  Faren verget for barna.

  Brutto: 98 - 0 - 8
  Netto: 87 - 3 - 18

  Folio 358a-358b / nr. 349 / 3. oktober 1759

  Afgl: Ole Olsen Thorchestuen (plads).

  Arvinger:

 • Enken Anne Christophersdatter.
 • Sønnen Christen Olsen, 5 år.

  Farbroren Hans Olsen Ejene i Sandeherret ble formynder for Christen.

  Brutto: 21 - 0 - 4
  Netto: 8 - 2 - 17

  Folio 358b-359a / nr. 350 / 9. (?) oktober 1759

  Afgl: Marthe Poulsdatter Sejerstad.

  Avdøde var enke.

  Arvinger:

 • Halvsøsteren Kisti Poulsdatter, død, etterlatt sønnen Mogens Jensen som også er død og har etterlatt to barn: 1) Jens Mogensen, 35 år, bor på Bache. 2) Anne Mogensdatter, 25 år, tjener hos Hans Gullichsen Seierstad. Broren Jens ble formynder.
 • Halvsøsteren Ester Poulsdatter, død, etterlatt sønnen Nils Olsen som også er død og har etterlatt fire barn: 1) Anders Nilsen, 38 år, bor på Hofland. 2) Ole Nilsen, 36 år, bor i Laurvigen. 3) Jan Nilsen, 28 år, tjener på Hofland. 4) Ester Nilsdatter, gift med Nils Hansen, bor på Pauler i Thanum Sogn paa Brunlaugnes.
 • Halvsøsteren Marbra Poulsdattatter [!], død og etterlatt sønnen Hans Pedersen, 56 år, bor på Nedre Rouene i Tiølling Sogn.
 • Halvsøsteren Gurii Poulsdatter, død og etterlatt sønnen Hans Gullichsen, 50 år, bor her på gården.
 • Halvsøsteren Kisten Nilsdatter, 85 år, har vært gift med Hans Gulsrød.

  Brutto: 198 - 3 - 7
  Netto: 188 - 0 - 17

  Folio 367b-368a / nr. 361 / 1. desember 1759

  Tosten Hendrichssen Theyens afdøde hustrue Karen Thorsdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Tosten Hendrichssen.
 • Datteren Berthe Maria Tostensdatter, ½ år.

  Faren verget for datteren.

  Boets inntekter: 10 - 2 - 8
  Boets utgifter: 10 - 3 - 0

  Kilde: Larvik sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 11, 1752-1763.

  Kristian Hunskaar 2001