SKIFTER 1760-63 - HEDRUM

PROBATE RECORDS 1760-63 - HEDRUM

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Folio 388b-390a / nr. 379 / 20. mars 1760

Afgl: Singdal Iverssen Aasserum.

Arvinger:

 • Enken Maren Nielsdatter.
 • Sønnen Jens [lenger nede kalt Iver] Singdalssen, 4 år.
 • Datteren Gunild Sindalsdatter, 5 år.

  Barnas farbror Frans Iverssen Aasserum ble formynder og også enkens lagverge.

  Brutto: 97 - 1 - 18
  Netto: 17 - 2 - 13

  Folio 390a-390b / nr. 380 / 20. mars 1760

  ..den paa gaarden Schalet afdøde Enke Marthe Iversdatter.

  Arvinger:

 • Sønnen Poul Engelbretssen, 20 år.
 • Sønnen Iver Engelbretssen, 19 år.
 • Sønnen Peder Engelbretssen, 16 år.
 • Sønnen Hans Engelbretssen, 9 år.
 • Sønnen Frans Engelbretsen, 6 år.
 • Datteren Helvig Engelbretsdatter.

  Boets inntekter: 27 - 0 - 18
  Boets utgifter: 37 - 3 - 10

  Folio 392a-393a / nr. 382 / 1. april 1760

  Afgangne Kirsten Olsdatter Anders Reyerssen Øxenholtes hustrue.

  Arvinger:

 • Enkemannen Anders Reyerssen.
 • Sønnen Jon Anderssen, 21 år.
 • Sønnen Ole Anderssen, 12 år.
 • Sønnen Reier Andersen, 7 år.
 • Datteren Anne Andersdatter, 24 år.
 • Datteren Ingebor Andersdatter, 19 år.
 • Datteren Anne Andersdatter, 15 år.
 • Datteren Maren Andersdatter, 9 år.

  Faren verget for barna.

  Brutto: 66 - 0 - 12
  Netto: 45 - 0 - 6

  Folio 393a-393b / nr. 383 / 1. april 1760

  Den unge karl Børre Arnessen Hafalden i Hedrums Sogn.

  Hans "mange utarvinger" ble funnet unødvendig å regne opp da boet var insolvent.

  Boets inntekter: 8 - 3 - 17
  Boets utgifter: 13 - 1 - 8

  Folio 397b-398b / nr. 388 / 9. juli 1760

  Den paa Eftedahl boende Børre Tiøstolsens afdøde hustrue Borild Thomasdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Børre Tiøstolsen.
  Barn i første ekteskap med Peder Hanssen:
 • Sønnen Peder Pedersen, bor på Hoeland i Codahls Annex.
  Barn i andre ekteskap med enkemannen:
 • Sønnen Michel Børressen, 29 år, tjener hos faren.
 • Sønnen Niels Børresen, 27 år, hjemme.
 • Sønnen Hans Børresen, 19 år, hjemme.
 • Datteren Maren Børresdatter, gift med Tolli Taraldssen, bor på Steensvald.

  Faren verget for den yngste sønnen Hans.

  Av jordegods var et skjøte erholdt av Hans Pedersen på 9 skinn i gården (Eftedal), samt et skjøte fra Peder Pedersen, enkemannens stesønn, på 3 skinn. Av dette tilfalt enkemannen 6 skinn, hver sønn fikk 1 1/3 skinn, mens datteren Maren fikk 2/3 skinn.

  Brutto: 267 - 2 - 4
  Netto: 186 - 0 - 14

  Fol. 423a-423b / nr. 421 / 14. juli 1761

  Afgangne Halvor Tronssen Wirgenes.

  Arvinger:

 • Enken Maren Jacobsdatter.
 • Sønnen Børre Halvorssen, 52 år.
 • Sønnen Iver Halvorssen, 48 år.
 • Sønnen Jacob Halvorssen, 34 år.
 • Datteren Aase Halvorsdatter, 30 år, ugift, hjemme. Broren Jacob ble formynder.

  Brutto: 22 - 3 - 0
  Netto: 6 - 2 - 18

  Fol. 425a / nr. 423 / 14. juli 1761

  Michel Nielssen Helleneses afdøde hustrue Barbra Hansdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Michel Nielssen.
 • Sønnen Niels Michelssen, 11 år, hjemme. Faren ble formynder.

  Brutto: 44 - 2 - 10
  Netto: 9 - 3 - 4

  Fol. 425a-426a / nr. 424 / 14. juli 1761

  Afgangne Laers Johnssen Rimstad.

  Arvinger:

 • Enken Elen Ellefsdatter.
  Barn i første ekteskap med Elen Christophersdatter:
 • Pernille Laersdatter, 13 år, hjemme hos stemoren.
  Barn i andre ekteskap med enken:
 • Sønnen John Laerssen, 5 år.
 • Datteren Elen Laersdatter, 2 år.

  Pernilles formynder ble morbroren Laers Christopherssen Rimstad. For John og Elen ble deres morbror Anders Ellefssen Farmen formynder.

  Brutto: 71 - 2 - 0
  Netto: 12 - 0 - 17

  Folio 426a-426b / nr. 425 / 15. juli 1761

  Afgangne Ole Evenssen Mørch.

  Arvinger:

 • Enken Berthe Helgesdatter.
 • Sønnen Hans Olssen, 32 år, soldat, utkommandert til Kiøbenhavn.
 • Sønnen Helge Olssen, 25 år, likeså.
 • Sønnen Even Olssen, 28 år, hjemme.
 • Datteren Helvig Olsdatter, gift med Rejer Hagenes.
 • Datteren Maren Olsdatter, tjener på Holmen i Sandeherret.
 • Datteren Barbra Olsdatter, 29 år, hjemme.
 • Datteren Helene Olsdatter, 26 år, hjemme.

  Enkens lagverge ble Rejer Hagenes. Even ble tilsynsmann for Hans og Helge.

  Brutto: 111 - 0 - 12
  Netto: 81 - 3 - 11

  Folio 426b-427a / nr. 426 / 15. juli 1761

  Afgl: Christen Nielssen Ringdahl.

  Arvinger:

 • Enken Anna Andersdatter.
 • Sønnen Anders Christopherssen [!], 13 år.
 • Sønnen Hans Christensen, 9 år.

  Morbroren Knud Houen ble formynder for Anders og Hans.

  Brutto: 61 - 2 - 12
  Netto: 13 - 3 - 17

  Folio 427a-428b / nr. 427 / 15. juli 1761

  Afgangne Johannes Ulverød.

  Arvinger:

 • Enken Helvig Michelsdatter.
  Barn i første ekteskap med Berthe Thorsdatter:
 • Sønnen Hans Johannessen, 26 år, bor på gården.
 • Sønnen Laers Johannessen, 23 år, soldat, i Kiøbenhavn.
 • Sønnen Thor Johannessen, 16 år, hjemme.
  Barn i andre ekteskap med enken:
 • Sønnen Bertel Johannessen, 5 år.
 • Sønnen Michel Johannessen, 1 år.
 • Datteren Maren Johannesdatter, 3 år.

  Eldste bror Hans ble tilsynsmann for Laers og formynder for Thor. For de tre yngste ble Hans Torgersen nedre Hasle i Sandeherrit formynder.

  Boet eide 1 pund 12 merker smør i Ulverød ifølge skiftebrevet etter Berthe Thorsdatter, datert 5. juni 1750. Godset ble taksert til 100 rdl. Enken fikk utlagt 9 merker, hver sønn 1 7/11 merker, og Maren fikk 9/11 merke. I tillegg fikk barna, med unntak av Hans, utlagt 3 3/5 merker hver i hjemmegifte.

  Brutto: 168 - 3 - 20
  Netto: 70 - 2 - 0

  Folio 445a-445b / nr. 452 / 9. juni 1762

  Rasmus Reinemoes afdøde huustrue Aase Hansdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Rasmus Fransen.
 • Sønnen Anders Sørensen, 20 år, tjener hos lensmannen.
 • Sønnen Lars Sørensen, 16 år.
 • Sønnen Søren Sørensen, 9 år.
 • Datteren Maren Sørensdtr., 21 år, tjener hos Anders Faret.
 • Datteren Sirri Sørensdtr., 14 år.
 • Sønnen Frans Rasmusen, 2 år.

  Enkemannen ble formynder for sin sønn og sine stebarn.

  Boets inntekter: 68 - 3 - 12
  Boets utgifter: 106 - 1 - 14

  Nr. 453 / fol. 445b-446a / 9. juni 1762

  Hans Andersen Løves huustrue Johanna Maria Jensdatter Colstrup.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hans Andersen.
 • Datteren Kirsten Hansdatter, 6 år.
 • Datteren Edel Hansdatter, 4 år.

  Faren verget for barna.

  Brutto: 185 - 0 - 20
  Netto: 135 - 3 - 20

  Nr. 454 / fol. 446a-446b / 9. juni 1762

  Jacob Qvælvigens afdøde huustrue Else Jonsdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Jacob Qvælvigen.
 • Sønnen Simon Jacobsen, 32 år, kommandert til Kiøbenh.
 • Sønnen Lars Jacobsen, 30 år, likeledes.
 • Sønnen Jan Jacobsen, 28 år, hjemme.
 • Datteren Siri Jacobsdatter, 34 år.
 • Datteren Gunild Jacobsdatter, 26 år.

  Faren ble formynder for de umyndige.

  Brutto: 30 - 3 - 8
  Netto: 11 - 1 - 8

  Nr. 455 / fol. 446b-447b / 9. juni 1762

  Hendrich Amundsen Løve.

  Arvinger:

 • Enken Berte Hansdatter.
 • Sønnen Hans Hendrichsen, 37 år.
 • Sønnen Amun Hendrichsen, 29 år.
 • Datteren Anna Hendrichsd., 39 år, ugift.
 • Datteren Martha Hendrichsd., gift med Jørgen Axelsen Hougen i Anneboe Sogn.

  Hans ble formynder for Anne (Anna). Lensmannen Niels Løve ble lagverge for enken. Hun var blitt 66 år og overlot gården til sønnen Amun mot føderåd. Hun oppgav sin del av arven etter mannen.

  Brutto: 134 - 0 - 14
  Netto: 19 - 3 - 6

  Nr. 456 / fol. 447b-448a / 9. juni 1762

  Afgangne Ellef Trulsen Bierke.

  Arvinger:

 • Enken Karen Olsdatter.
 • Sønnen Hans Ellefsen, 15 år.
 • Datteren Martha Ellefsdatter, 19 år.
 • Datteren Karen Ellefsdatter, 12 år.

  Alle var hjemme hos moren. Michel Poulsen Joene ble formynder for de to eldste barna, mens Hans Hagtvet ble formynder for det yngste.

  Boet eide 1 hud 2 skinn i gården med part i Hallingsdahlen og part i den priviligerte sagen, alt med bygsel. Enken framviste skiftebrev etter sin forhen avdøde mann Hans Olsen, datert 1740. Den gang eide boet 2½, men siden var noe solgt. Den nåværende part ble taksert til 140 rdl. 1 hud 2 skinn ble utlagt enken.

  Ellers nevnes sønnen Ole Hansen (hadde en panteobligasjon på 140 rdl. fra 1759 som gikk til boets inntekt) og svigersønnen Tolv Andersen Bøe i Sandeherrit.

  Brutto: 561 - 1 - 10
  Netto: 516 - 1 - 16

  Nr. 457 / fol. 448a-448b / 10. juni 1762

  Afgangne Brynild Iversen Hagtvet.

  Arvinger:

 • Enken Anna Maria Andersdatter.
 • Søskenbarns barn Rønow Guldbrandsdatter, gift med Anders Bierke.
 • Maren Clausdatter, tjener hos Rasmus Børresen på Melløe.

  Brutto: 39 - 2 - 6
  Netto: 19 - 0 - 2

  Nr. 458 / fol. 448b-449a / 10. juni 1762

  Afgangne Halvor Hansen Hvarnæs.

  Arvinger:

 • Enken Anne Andersdatter.
 • Sønnen Hans Halvorsen, 25 år.
 • Sønnen Anders Halvorsen, 18 år.
 • Datteren Karen Halvorsdatter, 21 år.
 • Datteren Karen Halvorsdatter den yngre.

  Barnas morbror Arne Andersen ble formynder.

  Brutto: 99 - 3 - 6
  Netto: 73 - 1 - 14

  Nr. 459 / fol. 449a-449b / 10. juni 1762

  Afgangne Søfren Engelbretsen Schaleth.

  Arvinger:

 • Enken Anne Halvorsdatter.
 • Sønnen Halvor Sørensen, 27 år.
 • Sønnen Jørgen Sørensen, 25 år.
 • Sønnen Rasmus Sørensen, 11 år.
 • Datteren Gunild Sørensdatter, 28 år.
 • Datteren Berthe Sørensdatter, 8 år.
 • Datteren Maren Sørensdatter, 5 år.

  For de umyndige barna ble morbroren Jan Lysterøe formynder.

  Brutto: 107 - 1 - 4
  Netto: 84 - 1 - 13

  Nr. 460 / fol. 449b-450a / 10. juni 1762

  Hans Christophersen Ulvedahlens afdøde huustrue Karen Tollefsdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hans Christophersen.
 • Sønnen Christopher Hansen, 35 år.
 • Sønnen Claus Hansen, 33 år.
 • Datteren Methe Kirstine Hansd., gift med underoffiser Johan Colstrup.
 • Datteren Gunild Hansdatter, 27 år, hjemme.
 • Datteren Anne Helvig Hansdatter, tjener hos Jens Holch i Sandefiord.

  Faren verget for de umyndige barna.

  Brutto: 90 - 3 - 8
  Netto: 34 - 2 - 5

  Nr. 461 / fol. 450a-450b / 10. juni 1762

  Iver Hougens afdøde huustrue Anne Iversdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Iver Hougen.
 • Sønnen Thor Iversen, 18 år.
 • Sønnen Johanes Iversen, 12 år.
 • Datteren Live Iversdatter, tjener hos Hans Oubye i Sandeherrit.
 • Datteren Anne Iversdatter, 29 år, hjemme.
 • Datteren Elisabeth Iversdatter, gift med Jacob Olsen.

  Faren verget for de fire umyndige barna.

  Brutto: 102 - 0 - 5
  Netto: 84 - 1 - 5

  Nr. 465 / fol. 451b-452a / 14. september 1762

  Michel Thorsen Somelrøes huustrue Thore Jetsdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Michel Torsen.
  Barn i første ekteskap med Søren Larsen:
 • Datteren Anne Maria Sørensdatter, 13 år. Morbroren Singdahl Jetsen i Laurvigen ble formynder.
  Barn i andre ekteskap med enkemannen:
 • Sønnen Søren Michelsen, 2 år.
 • Datteren Anthonette Michelsdatter, 8 år. For disse ble faren formynder.

  Brutto: 55 - 3 - 12
  Netto: 38 - 0 - 20

  Nr. 470 / fol. 454b-455a / 18. desember 1762

  Afgangne Lars Jacobsen Kragelund og huustrue Bertha Christensdatter.

  Arvinger:

 • Den avdøde manns bror Peder Jacobsen, 65 år, bor i Stubberøed.
 • Den avdøde kvinnes søster Guri Christensdatter, gift med Christopher Kiøndahl i Tiølling Sogn.
 • Søsteren Maren Christensdatter, død og etterlatt 1) datteren Maren Nielsdatter, gift med Christen Hofland i Tiølling Sogn, 2) datteren Martha Nielsdatter, død og etterlatt a) sønnen Helge Christensen, 18 år, bor på Istre i Tiølling Sogn, b) datteren Anne Christensdatter, 15 år, bor på Istre. Faren Christen Helgesen ble formynder for disse. 3) Datteren Anne Nielsdatter, død og etterlatt piken Maren Rasmusdatter, for hvem faren Rasmus Rolvsen Eftang ble formynder.
 • Søsteren Bertha Christensdatter, død og etterlatt 1) sønnen Ole Iversen, 45 år, sagmester i Laurvigen, 2) sønnen Simen Iversen, 42 år, bor på plassen Tejen i Tiølling Sogn, 3) sønnen Mads Iversen, 33 år, bor på Halsen, 4) sønnen Abraham Iversen, 28 år, bor i Steenene i Laurvigen, 5) datteren Ingebor Iversdatter, gift med Isach Andersen på Halsen, 6) datteren Anne Iversdatter, gift med Amund Halvorsen i Laurvigen.

  Brutto: 38 - 0 - 5
  Netto: 24 - 0 - 11

  Nr. 472 / fol. 455b-456a / 16. februar 1763

  Søfren Nielsens afdøde huustrue Anne Christensdatter (...) Gione i Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enkemannen Søren Nielsen.
 • Sønnen Niels Sørensen, 10 år, hjemme.
 • Sønnen Christen Sørensen, 4 år, hjemme.
 • Datteren Gunild Sørensdatter, hjemme.

  Faren verget for barna.

  Boet skyldte arv til Sørens barn med Gunild Amundsdatter; Amund Sørensen og Helvig Sørensdatter.

  Brutto: 61 - 3 - 8
  Netto: 0

  Nr. 473 / fol. 456a / 16. februar 1763

  Afgangne Claus Christensen (...) Søndre Gione i Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enken Maren Olsdatter.
  Barn med første hustru Gunild Sørensdatter:
 • Sønnen Søren Clausen, 25 år.
 • Sønnen Hans Clausen, 17 år.
 • Sønnen Christen Clausen, 13 år.
 • Datteren Maren Clausdatter.
 • Datteren Helvig Clausdatter, oppholder seg på Løvaas.

  Søren Nielsen Søndre Gione ble formynder for de fire umyndige barna. Lars Svensen Lyseboe ble enkens lagverge.

  Boets inntekter: 76 - 1 - 22
  Boets utgifter: 81 - 0 - 18

  Nr. 474 / fol. 456b / 17. februar 1763

  Afgangne Anders Reyersen (...) Øxenholt.

  Arvinger:

 • Sønnen Ole Andersen, 15 år.
 • Sønnen Reyer Andersen, 9 år.
 • Datteren Anne Andersdatter.
 • Datteren Maren Andersdatter.

  Alle barna var hjemmeværende. Farbroren Peter Thorsen ble formynder.

  Boet skyldte arv til Karen Olsdatter etter hennes mor Ingeborg Svensdatter, skifte 19. september 1739, og etter hennes far Ole Olsen, skifte 7. mai 1741.

  Boets inntekter: 94 - 1 - 20
  Boets utgifter: 116 - 1 - 8 4/5

  Nr. 475 / fol. 457a / 17. februar 1763

  Anders Ellefsens afdøde huustrue Magdahlena Olufsdatter paa Qvelle.

  Arvinger:

 • Enkemannen Anders Ellefsen.
 • Sønnen Ole Andersen, 12 år.
 • Sønnen Ellef Andersen, 10 år.

  Faren verget for barna.

  Brutto: 145 - 1 - 22
  Netto: 97 - 2 - 2

  Nr. 476 / fol. 457a-457b / 17. februar 1763

  Ole Søfrensen Nordrums afdøde huustrue Maren Rasmusdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Ole Sørensen.
 • Sønnen Rasmus Olsen, 9 år.
 • Sønnen Søren Olsen, 5 år.
 • Sønnen Torger Olsen, 4 uker.

  Faren verget for barna.

  Brutto: 59 - 1 - 0
  Netto: 41 - 2 - 2

  Nr. 477 / fol. 457b-458a / 17. februar 1763

  Afdøde Jacob Engelbretsen paa Gaarden østre Sundbye i Qvelle Annex. Arvinger:

 • Enken Kirsten Sørensdatter.
 • Sønnen Engelbreth Jacobsen, 16 år.
 • Sønnen Søren Jacobsen, 14 år.
 • Sønnen Morten Jacobsen, 10 år.

  Ole Sørensen Nordrum, som var barnas morbror, ble deres formynder. Michael Poulsen Nordre Jonne ble enkens lagverge.

  Brutto: 48 - 3 - 6
  Netto: 11 - 3 - 9

  Nr. 478 / fol. 458a-458b / 17. februar 1763

  Isach Davidsen Westbyes afdøde huustrue Live Anundsdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Isach Davidsen.
 • Sønnen Iver Isachsen, 17 år.
 • Sønnen Niels Isachsen, 15 år.
 • Datteren Inger Isachsdatter.
 • Datteren Maren Isachsdatter.
 • Datteren Dorothea Isachsdatter.

  Alle barna var hjemme hos sin far som også ble formynder for dem.

  Boets inntekter: 117 - 0 - 22
  Boets utgifter: 118 - 1 - 22

  Nr. 505 / fol. 476a-476b / 6. april 1763

  Hans Trulsen Dahl i Hedrum Sogn hans afgangne huustrue Maren Jørgensdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hans Trulsen.
 • Sønnen Anders Hansen, 24 år.
 • Sønnen Gunder Hansen, 20 år.

  Faren verget for barna.

  Enkemannen framla et skjøte utstedt av Tiøstøl Haagensen Dahl, Helge Haagensen Furelund og Thor Torstensen Aasildrøed datert 3. juni 1664 til hustruens bestefar Haagen Tiøstolsen. Gården skyldte fra gammelt 2 pund, men nå bare 1 pund og 6 merker og ble taksert til 200 rdl.

  Enkemannen fikk utlagt 14 33/640 mrk. smør i Dahl, mens hver sønn fikk utlagt 6 591/640 merker smør. Christiania Tugthus fikk utlagt 131/640 merker smør. For skiftets omkostninger ble det utlagt 1 574/640 merker smør.

  Brutto: 274 - 1 - 0
  Netto: 261 - 2 - 10

  Kilde: Larvik sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 11, 1752-1763.

  Kristian Hunskaar 2001