Stokke-slekt (Kristian Hunskaar)

Stokke-slekt

Dette er ei sub-side av hunskaar.no.

Begge foreldrene til farmora mi var født i Stokke, slik at en vesentlig andel av mine forfedre levde i Stokke. Jeg fattet raskt en særskilt interesse for å forske på disse forfedrene, for Stokkes bygdebøker er såpass mangelfulle at en stadig klarer å tette hull og rette feil i dem. Fremdeles er Lorens Bergs bygdebok den beste, men fordi han dessverre døde under arbeidet med den, må den betegnes som den svakeste av bygdebøkene hans. 1600-tallet og deler av 1700-tallet er mangelfullt behandlet, og husmannsfamiliene glimrer med sitt fravær.

Omkring 2004 innså jeg at jeg på lang sikt ville være mest effektivt å registrere hele Stokkes befolkning først som sist, framfor stadig å gå gjennom de samme kildene på jakt etter nye personer, alt ettersom hvilke greiner jeg jobbet med. Siden den gang har jeg særlig jobbet med 1700-tallet. Jeg presenterer her noen smakebiter på hvordan jeg mener ei ny bygdebok kan se ut. Jeg vil ikke med dette varsle videre publisering her i nær framtid, men om noen har kommentarer til oppsett og struktur, vil jeg gjerne høre dem.

Arbeidet er bygd opp omkring en systematisk gjennomgang av skifteprotokollene. Opplysningene fra skiftene gir et skjelett som kirkebokopplysningene er knyttet opp mot. Pantebøker og tingbøker er ikke systematisk gjennomgått, men de er utnyttet i noen grad. Også 1664-manntallet, et par militærruller og noe skattemateriale er benyttet.

Det må påpekes at arbeidet hadde vært betydelig mer tidkrevende om jeg ikke hadde hatt Ketil Firing Hanssens vestfold-slekt.net å støtte meg til. At han tidlig skrev av en del av kirkebøkene for Stokke, har spart meg for mye arbeid, da jeg har kunnet nøye meg med å utføre korrekturlesing. Hans transkripsjoner av kirkebøkene for Stokkes naboprestegjeld har også vært til stor nytte, da folk gjerne flyttet over grensene.

Jeg har valgt ut et lite antall gårder og noen husmannsplasser under Fossnes som prøver - prøvene dekker tida fram til ca. 1801 (Gjerla kun til ca. 1730):

Korterød (gnr. 102) (versjon 23/6-09)
Nedre Løke (gnr. 117) (versjon 6/7-09)
Gjerla (gnr. 124) (versjon 24/6-09)

Husmannsplasser under Fossnes (gnr. 148):
- Dyrsrød (versjon 23/6-09)
- Korsebrekke (versjon 23/6-09)
- Skåum (versjon 23/6-09)
- Valberg (versjon 23/6-09)

Gjenbruk av tekstene er regulert av åndsverkloven.

Sist oppdatert: 6. juli 2009 - Kristian Hunskaar